Том 20, № 8 (2017)

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/1720178

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

S. M. Forkosh
5-10
O. M. Yashina
11-17
A. A. Polivoda
18-22
N. V. Bevz
23-30
M. V. Nesprava
31-36
I. G. Kolyada
37-42
L. V. Afanas’yeva, A. S. Kuznetsova
43-49
O. V. Slavina
50-57
I. V Danyliuk
58-62