Анонси

Наказано DOIть

2019-02-26
МОН України своїм наказом від06 лютого 2018 р. за № 148/31600 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»встановив нові вимоги до фахових журналів.Одна з них – усі статті повинні мати номер DOI. Тобто цифровий ідентифікатор, який надається науковим статтям та збірникам.   Читати більше про Наказано DOIть

 

Шановні колеги!

Щиро вітаємо Вас на сторінках Науково-теоретичного альманаху «Грані».

Альманах «Грані» видається з вересня 1998 року. 

Тематична спрямованість: історія, філософія, політологія, соціологія. 
Періодичність: 12 разів на рік. 
Мова видання: українська, російська, англійська. 
Засновник: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара; Центр соціально-політичних досліджень. 
Видавець: Видавництво «Грані» (Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції Серія ДК № 2131 від 23.03.2005). 
Реєстрація в Міжнародному центрі ISSN 2077-1800 (Print), ISSN 2413-8738 (Online). 
Свідоцтво про державну реєстрацію: як друкований засіб масової інформації журнал зареєстрований Міністерством України у справах преси та інформації 19.03.2013 р. (серія КВ № 19758-9558ПР). 
Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з історії, філософії, політології, соціології (Наказ Міністерств освіти і науки України від 21.12.2015 № 1328).
Альманах «Грані» індексується в міжнародних наукометричних базах: 
IndexCopernicus (Impact Factor ICV 2016 - 69.82);
eLibrary;
Google Scholar;
DOAJ;
National Library of Ukraine Vernadsky
Vsenauki.ru;
- BASE - Bielefeld Academic Search Engine;
- SIS Scientific Group;
- ERIH PLUS 
Автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших віданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі. 
Інструкції для авторів