Том 20, № 7 (2017)

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/1720177147

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

O. B. Shliakhov
5-14
O. O. Tarasenko
15-31
N. M. Shalashna
32-38
V. S. Lysenko
39-44
Y. A. Topolnytska
45-56
V. V. Kryvoshein
57-64
O. A. Popova
65-71
I. Y. Chaika
72-79
M. A. Folomieiev, K. G. Yatsura, V. I. Kryzhanivska, A. O. Zhovnir, D. M. Trempolets
80-88
T. G. Yermakova
89-95
G. E. Aliaiev
96-103
V. B. Okorokov
104-114
V. I. Pronyakin
115-123
Y. Y. Ivanov
124-129
I. V. Danyliuk
130-135