Дельфі як базова форсайт-технологія соціально-політичної ризикології


  • V. V. Kryvoshein Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/171796
Ключові слова: прогнозування, експертні оцінки, ітерації, соціально-політичний ризик, модель BERI

Анотація

Визначено, що серед форсайт-технологій особливе місце посідає техніка Дельфі як система ітеративних групових експертних оцінок. Цей метод характеризується тим, що взаємодія експертів відбувається у заочний спосіб; думки експертів є анонімними; експертиза побудована за ітеративною процедурою; зворотний зв’язок має керований характер; експертні оцінки можуть бути піддані квантифікації та статистичній обробці. Показано, що головна відмінність техніки Дельфі від звичайних опитувань експертів полягає в тому, що її застосування забезпечує зворотний зв’язок з фахівцями – у серії ітерацій експертам надаються узагальнені результати опитувань, які отримано на попередніх етапах, тим самим досягається встановлення консенсусу щодо вирішуваної проблеми. Доведено, що особливо продуктивною техніка Дельфі виявляється під час аналізу та оцінки соціально-політичних ризиків, яка передбачає початкове ізольоване винесення експертами своїх суджень і подальше багаторазове їх коригування на базі ознайомлення кожного експерта з судженнями інших експертів до досягнення певної єдності. Виявлено, що вперше техніка Дельфі була апробована службою BERI (Business Environment Risk Intelligence). Модель BERI згодом стала своєрідним еталоном для цілої низки інших моделей, що використовують техніку Дельфі. На підставі заочного опитування 100 експертів з різних галузей соціально-політичної сфери чотири рази на рік виводяться два індекси: індекс політичних ризиків та індекс операційних ризиків. Саме завдяки особливій процедурі опитування фахівців і статистичного аналізу отриманих результатів форсайт-технологія Дельфі дозволяє уникнути похибок індивідуальної експертизи, а також багатьох недоліків традиційної групової експертизи.

Посилання

1. Hnatiyenko, H.M., Snytyuk V.Ye., 2008. Ekspertni tekhnolohiyi pryynyattya rishen’ [Expert decision making technologies]. Kiev: TOV «Maklaut», 444 (in Ukrainian)
2. Holovatyuk, V.M., 2002, Metodychni aspekty analizu ta otsinky politychnoho ryzyku [Methodological aspects of analysis and assessment of political risk]. Problemy nauky 5, 36-47 (in Ukrainian)
3. Hrabovets’kyy, B.Ye., 2010. Metody ekspertnykh otsinok: teoriya, metodolohiya, napryamky vykorystannya [Methods of expert assessments: theory, methodology, directions of use]. Vinnitsa: VNTU, 171 (in Ukrainian)
4. Yemel’yanenko, L.M., 2008. Forsayt – metodolohiya stratehichnoho upravlinnya innovatsiynym rozvytkom suspil’stva [Foresight – methodology of strategic management of innovative development of society]. Visnyk Skhidnoukrayins’koho natsional’noho universytetu im. Volodymyra Dalya, 10 (128). Available online: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vsunu/2008_10_2/emeljanenko.pdf. (in Ukrainian)
5. Kapinos, M.S., 2014. Forsaytni metody doslidzhennya yak instrument vyznachennya konstytutsiynoho ustroyu [Foresight’ methods of research as an instrument for determining the constitutional system]. Visnyk NADU 2, 18-24 (in Ukrainian)
6. Kvitka, S.A., 2016. Forsayt yak tekhnolohiya proektuvannya maybutn’oho: novitni mekhanizmy vzayemodiyi publichnoyi vlady, biznesu ta hromadyans’koho suspil’stva [Foresight as a technology for future design: the latest mechanisms of interaction between public power, business and civil society]. Aspekty publichnoho upravlinnya 8 (34), 5-15 (in Ukrainian)
7. Kitaev, N.N., 1975. Gruppovye ekspertnye ocenki [Group expert assessments]. Moscow: Znanie, 64 (in Russian)
8. Kukushkina, S.N., 2007. Metod Delfi v forsayt-proektah [The Delphi method in foresight projects]. Forsayt, 1, 68-72. (in Russian)
9. Litvak B.G. (1982) Ekspertnaya informaciya: metody polucheniya i analiza [Expert information: methods of obtaining and analyzing]. Moscow: Radio i svyaz, 184 (in Russian)
10. Panchenko, I.A., 2011. Forsayt: metodolohiya tekhnolohichnoho prohnozuvannya [Foresight: Technological forecasting methodology]. Derzhava ta rehiony. Seriya Ekonomika ta pidpryyemnytstvo 3, 30-35 (in Ukrainian)
11. Rybak, O., 2013. Metodolohichni pryntsypy doslidzhennya politychnykh ryzykiv v Ukrayini [Methodological Principles of Political Risk Research in Ukraine]. Istoryko-politychni problemy suchasnoho svitu, Chernivtsi: Vydavnytstvo Chernivets’koho natsional’noho universytetu 25-26, 282-287. (in Ukrainian)
12. Semenova, N.N., 2008. Forsayt v usloviyah globalizacii [Foresight in conditions of globalization]. Informacionnoe obschestvo 3-4, 112-125 (in Russian)
13. Fedulova, L.I., 2008. Forsayt: suchasna metodolohiya tekhnolohichnoho prohnozuvannya [Foresight: The modern methodology of technological forecasting]. Ekonomika i prohnozuvannya 4, 124-138. (in Ukrainian)
14. Cygichko, V.N., 1986. Prognozirovanie socialno-ekonomicheskih processov [Forecasting of socio-economic processes]. Moscow: Finansy i statistika, 207 (in Russian)
15. Krymskiy, S.B., 1990. Ekspertnye ocenki v sociologicheskih issledovaniyah [Expert assessments in sociological research]. Kiev: Naukova dumka, 318 (in Russian)
16. Anderson, D.H., Schneider, I.E., 1993. Using the Delphi process to identify significant recreation research-based innovations. Journal of Park and Recreation Administration 11 (1), 25-36. (in English)
17. Borg, W.R., Gall, M.D., 1983. Educational research: An introduction; 4th ed. New York: Longman, 936 (in English)
18. Brink, C.H., 2004. Measuring political risk: Risks to Foreign Investment. Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 200 (in English)
19. Brooks, K.W., 1979. Delphi technique: Expanding applications. North Central Association Quarterly 54 (3), 377-385. (in English)
20. Chou, C., 2002. Developing the e-Delphi system: A web-based forecasting tool for educational research. British Journal of Educational Technology 33 (2), 233-236. (in English)
21. Dalkey, N.C., Helmer, O., 1963. An experimental application of the Delphi method to the use of experts. Management Science 9 (3), 458-467. (in English)
22. Frei, D., Ruloff, D., 1988. The methodology of political risk assessment: An overview. World Futures 25 (1), 1-24 (in English)
23. Gordon, T., Helmer, O., 1966. Report on a long-range forecasting study. Social technology / T. Gordon, O. Helmer (еds.). New York: Basic Books 7-9 (in English)
24. Gupta, U.G., Clarke, R.E., 1996. Theory and applications of the Delphi technique: a bibliography (1975-1994). Technological Forecasting and Social Change 53, 185-211 (in English)
25. Hill, K.Q., Fowles, J., 1975. The methodological worth of the Delphi forecasting technique. Technological Forecasting and Social Change 7, 179-192 (in English)
26. Hood, J., Nawaz, M.S., 2004. Political risk exposure and management in multi-national companies: is there a role for the corporate risk manager? Risk Management 6 (1), 7-18 (in English)
27. Hsu, Ch.-Ch., Sandford, B.A., 2007. The Delphi Technique: Making Sense of Consensus. Practical Assessment Research & Evaluation, 12 (10). Available online: http://pareonline.net/getvn.asp?v=12&n=10. (in English)
28. Koivisto, R., Wessberg, N., Eerola, A., Ahlqvist, T., Kivisaari, S., Myllyoja, J., Halonen ,M., 2009. Integrating future-oriented technology analysis and risk assessment methodologies. Technological Forecasting & Social Change 76, 1163-1176 (in English)
29. Lodge, M., 2009. The public management of risk: the case for deliberating among worldviews. Review of Policy Research 26, 395-408. (in English)
30. Markmann, Ch., Darkow, I.-L., der Gracht, H. Von., 2013. A Delphi-based risk analysis – Identifying and assessing future challenges for supply chain security in a multi-stakeholder environment. Technological Forecasting & Social Change, 80, 1815-1833. (in English)
31. Noordin B., Harjito D.A., Hazir A.Y. (2006) Political risk assessment of Malaysian based multinational corporation. Problems and Perspectives in Management 4 (3), 91-99 (in English)
32. Riggs, W.E., 1983. The Delphi technique: an experimental evaluation. Technological Forecasting and Social Change 23, 89-94. (in English)
33. Rowe, G., Wright, G., 1999. The Delphi technique as a forecasting tool: issues and analysis. International Journal of Forecasting 15, 353-375. (in English)
34. Sackman, H., 1974. Delphi assessment: Expert opinion, forecasting and group process. Santa Monica, CA: Rand Corporation, 118 (in English)
35. Linstone, H., Turoff, M., 2002. The Delphi Method. Techniques and Applications. New York: Addison-Wesley Publishing Company, 616 (in English)
36. Van de Ven, A.H., 1974. Group Decision Making Effectiveness: An Experimental Study. Kent, Ohio: Kent State University Press, 110. (in English)
Опубліковано
2017-09-21
Як цитувати цю статтю:
Kryvoshein, V. (2017). Дельфі як базова форсайт-технологія соціально-політичної ризикології. Науково-теоретичний альманах "Грані", 20(7), 57-64. https://doi.org/10.15421/171796
Розділ
Статті