Криза класичної концепції ліберальної демократії в умовах сучасних викликів

  • Катерина Федоришина Київський національний торговельно-економічний університет
Ключові слова: демократія, політичний режим, гібридний режим, теорія демократії, Томас Гоббс, Арістотель

Анотація

Головною метою статті є дослідження проблеми кризи ліберальної демократії в сучасному світі з огляду на втрату рівноваги між суспільним та особистим благом у плюралістичному суспільстві. У політичній науці існує кілька концепцій демократії, включаючи класичну ліберальну концепцію, чиї ключові пріоритети стикаються з сучасними глобальними проблемами. Таким чином, актуальність цього дослідження виходить з проблеми сучасного розчарування в ідеї ліберальної демократії, що також визначається розчаруванням в демократії в цілому. У відповідь на цю тенденцію деякі гібридні режими пропонують альтернативу у вигляді так званих демократій з неліберальними підходами. З іншого боку, ліберально-демократичні платформи використовуються популістськими політичними силами, що призводить до поділу демократичного суспільства з питань, які важко вирішити остаточно. Проблема Brexit - процес виходу Великобританії з Європейського Союзу – демонструє новий приклад довготривалих соціальних наслідків, що походять від кризи ліберально- демократичної концепції. Автор дослідження приходить до висновку, що коли йдеться про сучасні демократичні процеси, класичний ліберальний підхід повертає загрозу популізму. Коли немає рівноваги між абсолютно вільним громадянським суспільством з його прямими демократичними впливами та державною структурою з офіційними процедурами, спрямованими на суспільне благо через успішне управління, ліберальні інструменти використовуються популістами. Популізм може створити серйозний розкол в ліберально-демократичних суспільствах, який призводить до таких дилем, як Brexit, що важко вирішити за допомогою власне ліберально- демократичних процедур. Це означає, що ліберально-демократичний підхід підриває сам факт свого існування через втрату рівноваги між ідеальною особистою свободою (що включає задоволення вибору кожного громадянина) та суспільним благом.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Aristotle. (2000). The Politics. - London, Penguin. 512 p.
(referendum) in the hands of populist forces can lead to a deep split within society. Such a split exacerbates the problem of the effectiveness of democratic instruments' use in a liberal context, when agreement with the majority opinion is assumed while taking into account the interests of the minority.
Thirdly, the social struggle of absolute freedoms, which causes a crisis of the liberal- democratic concept and calls into question the effectiveness of this concept in practice, leads to the active promotion of quasi-democratic concepts. Such concepts are understood as the concept proposed by hybrid or autocratic political regimes, where an undemocratic system of government is “sold” under the appearance of an effective model of democracy.
Based on the above challenges, it is necessary to revise the liberal-democratic concept taking into account the balance of public good and personal freedom, bringing personal freedom from the absolute to the balance with the public good. Finding new balance and practical form of consensus within highly divided, individualistic postmodern society is a matter of democratic survival. Democratic disillusions do not threaten liberal reality more than the lost balance between general governmental stability and personal freedoms. Solving this dilemma means finding new ways of bringing democratic theory to practice in the face of possible autocracy promotion around the globe.
BBC. (2016). EU Referendum: The Results in Maps and Charts. - Available at: http://www.bbc.com/news/uk- politics-36616028
Brooker, P. (2014). Non-democratic regimes. 3rd ed. - Basingstoke, Palgrave Macmillan. 304 p.
Croissant, A. Kailitz, S. Koellner, P. Wurster, S. (2015). Comparing autocracies in the early Twenty-first Century: Volume 1: Unpacking Autocracies – Explaining Similarity and Difference. - New York, Routledge. 218 p.
Fukuyama, F. (2017). On Why Liberal Democracy Is In Trouble. – Available at: https://www.npr. org/2017/04/04/522554630/francis-fukuyama-on-why-liberal-democracy-is-in-trouble
Greenberg Quinlan Rosner Research. (2016). The 21 things you need to know to understand why Britain voted leave. - Available at: http://www.gqrr.com/articles/2016/8/4/the-21-things-you-need-to-know-to-understand-why-britain-voted-
leaveGuggenberger, B. (1991). Theory of democracy. - Polis, #04. pp. 3-9
Hermet, G. Trindade, H. (1988). The Paradoxes of Democracy. - New Delhi, Gyan Publishing House. 222 p.
HM Treasury of UK. (2016). Analysis: the long-term economic impact of EU membership and the alternatives. -
Available at: https://www.gov.uk/government/publications/hm-treasury-analysis-the-long-term-economic-impact-of-eu- membership-and-the-alternatives
Jentleson, B. W. (2018). The liberal order isn’t coming back: what next? Democracy. A Journal of ideas. - Available at: https://democracyjournal.org/magazine/48/the-liberal-order-isnt-coming-back-what-next/
Lijphart, A. (1977). Democracy in Plural Societies. A comparative Exploration. - London, Yale University Press. 287 p. Linz, J. (2000). Totalitarian and Authoritarian Regimes. - London, Lynne Rienner Publishers Inc. 343 p.
Laub, Z. (2016). End-Times for Liberal Democracy? Interview with Yascha Mounk. – Available at: https://www.cfr.
org/interview/end-times-liberal-democracy
Parliament newspaper of Russian Federation. (2017). Putin: Russia follows democratic way. – Available at: https://
www.pnp.ru/politics/putin-rossiya-idet-po-puti-demokratii.html
Pettit P. (2005). Liberty and Leviathan. - Politics, Philosophy and Economics, 04(1). pp. 131-151
Statista. (2021). Brexit poll data. - Available at: https://www.statista.com/statistics/987347/brexit-opinion-poll/
Sturge, Georgina. (2019). General Election 2019: Brexit. - Available at: https://commonslibrary.parliament.uk/general-
election-2019-brexit/
Touraine, A. (1997). What is democracy? - Colorado, Westview Press. 224 p.

Переглядів анотації: 197
Завантажень PDF: 136
Опубліковано
2021-08-09
Як цитувати
Федоришина, К. (2021). Криза класичної концепції ліберальної демократії в умовах сучасних викликів. Науково-теоретичний альманах Грані, 24(4), 48-55. https://doi.org/10.15421/172138
Розділ
ПОЛІТОЛОГІЯ