Політична культура громадянського суспільства в контексті синергетичної парадигми

  • I. Z. Derzhko Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ключові слова: політична культура, соціальні процеси, громадянське суспільство, синергетична парадигма

Анотація

Особливість політичної культури полягає в тому, що вона нерозривно пов’язана з людською суб’єктивністю і є «суб’єктивним об’єктом». У вузькому розумінні політична культура - це не політика або політичний процес у їхньому реальному втіленні, а комплекс уявлень тієї чи іншої національної або соціально-політичної спільноти про світ політики, про закони й правила його функціонування. Політич­на культура містить у собі ті елементи й феномени суспільної свідомості й, у більш широкому плані, ду­ховної культури тієї або іншої країни, які пов’язані із суспільно-політичними інститутами й політични­ми процесами і впливають на форми, формування, функціонування й розвиток державних та політичних інститутів, задають значимість і напрямок політичному процесу в цілому. Політична культура виступає як кінцевий пояснювальний принцип, як найважливіший показ­ник розвитку політичної системи. Коли теоретики перейшли від побудови концепцій і обґрунтування методик до їх емпіричної перевірки, то тут були виявлені як переваги, так і істотні недоліки кожної з моделей, що ставлять під сумнів навіть деякі ключові моменти. Так, насамперед потрібно було чітко сформулювати, що ж є об’єктом і суб’єктом політичної культури. Досліджуючи політичну культуру, не можна ігнорувати той факт, що вона є специфічною та відмінною від основних характеристик політичної культури інших соціальних груп, а подекуди - цілком альтернативною, через що має бути розглянута в якості окремої категорії. Політична культура пронизує всю сукупність відносин, які складаються між учасниками полі­тичного процесу, здійснює вплив на форми організації державної влади, будову її інститутів, дозволяє ефективно регулювати відносини між державою і громадянським суспільством, забезпечує соціальний консенсус. Політична культура є тим фактором, який може безпосередньо сприяти або перешкоджати демократичному політичному розвитку. Це підтверджує і практика розвинутих демократичних держав, яка показує, що саме демократична політична культура є основою їх стабільності і динамічного функ­ціонування. Розуміння політичного режиму як функціональної характеристики політичної системи, що включає методи і способи політичного владарювання, а також порядок взаємовідносин громадян, суспільства і політичної влади, дає змогу визначити зв’язок політичної культури з режимом та її місце в ньому.Процес переходу до демократії уособлює сукупність декількох стадій розвитку. Але це не робить всі політичні переходи схожими один на одного. Завдання лібералізації і демократизації, проведення полі­тичних та управлінських реформ кожного разу вирішуються по-різному, в різній послідовності та у різні терміни. В нормальному стані суспільства ми маємо справу з консенсусною політичною культурою, коли наявний високий рівень злагоди й більшість членів суспільства позитивно ставиться до його політичних інститутів. Синергетика показує, як можна багаторазово скоротити час і необхідні зусилля й генерува­ти, через резонансні впливи, бажані і - що не менш важливо - структури, що реалізуються, у складній системі. Нова наука про самоорганізацію та складнощі вбачає синергетичний сенс у цьому древньому уявленні. Особливо важливим такий підхід видається у ситуації зростаючого дефіциту ресурсів - ресур­сів часу, матеріалів, можливостей людства. Економія цих ресурсів стає не просто вигідною, але єдино можливим виходом для людства у світлі глобальних проблем. Перехід від недемократичної політичної культури до демократичної - це перехід до автономної участі, яка заснована на можливості вибору і влас­тива розвиненому громадянському суспільству, конкуренції у політиці.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Betjaev S. Prognostika: Pervie shagi nauki (Prognostics: first steps of science). Voprosy filosofii, 2008, № 4. 125 P.

BystryckyjE. Ideja kultury: vyklyky suchasnoi cyvilizacii. (The idea of culture: the challenges of modern civi-lization) K.: Аlternatyvy, 2006. 289 P.

Knjazeva E. Osnovanija sinergetiki. Rezhymy s obostreniem, samoorganizaciya, tempomiry. (Grounds for synergetics. The sharpening regimes, self-organization, tempoworlds) - SPb.: Aleteja, 2007. 287 P.

Lutaj V. Osnovnoj vopros sovremennoj filosofii. Sinergeticheskij podhod. (The main issue of contemporary philosophy. Synergetic approach) - K.: Parapan, 2006. - 106 P.

Myhalchenko M. Politychna nauka i politychna osvita: mira teoretyzacii i ideologizacii (Political science and political education: a measure of theorizing and indoctrination). Vyscha osvita Ukrainy. 2005. № 1. P. 57.

Pirozhenko V. Gumanitarna polityka: problemy ta superechnosti (Humanitarian policy: problems and contra-dictions). Kyivskyj telegraf, 16-22 sichnja 2004. - № 3.

Silenko A. Socialna polityka ta ii prioritety u perehidnomu suspilstvi (Social policy and its priorities in a tran-sitional society). Ludyna ipolityka. 2006. № 1. P. 13.


Переглядів анотації: 224
Завантажень PDF: 289
Опубліковано
2014-12-22
Як цитувати
Derzhko, I. Z. (2014). Політична культура громадянського суспільства в контексті синергетичної парадигми. Науково-теоретичний альманах Грані, 18(1), 11-16. https://doi.org/10.15421/1715002
Розділ
Стаття