Інноваційна складова інформатизації гуманітарної освіти

  • Y. S. Kravtsov Дніпровський державний технічний університет
Ключові слова: педагогічна інноватика, синергетичне сприйняття світу, інформаційних технологій освіти, розвиток гуманітарної освіти стійкість і сталість як вищі цінності ХІХ – початку ХХ ст., сучасна соціокультурна ситуація

Анотація

У статті розглядаються зміни, що відбуваються в сучасному світі, сучасна соціокультурна ситуація, які вимагають від сучасної людини мобільності і адекватної відповіді на сучасні вимоги суспільства, ставлять її перед необхідністю перегляду традиційних цілей і орієнтирів. Автори показують, що сучасне гуманітарне пізнання орієнтоване на розуміння, а не на пояснення, тобто прагне не до виявлення причинно-наслідкових закономірностей як детермінант культурного феномена, а до експлікації і актуалізації його сенсу. У педагогічному плані це означає, що основним результатом освіти повинна стати не система знань, умінь і навиків сама по собі, а набір сучасних ключових компетенцій в інтелектуальній, соціально-правовій, комунікативній, інформаційній сферах. У виявленні ідентифікації власної життєвої траєкторії, набутті досвіду самостійної діяльності та особистої відповідальності людини інноватиці сьогодні належить особливе місце. Автори підкреслюють, що гуманітарна освіта носить проблемний характер. Її осмислення розширює культурний горизонт, веде до критичного усвідомлення своїх культурних передумов, до саморозуміння і самовизначення.  Сьогодення потребує підбір таких інформаційних освітніх технологій, які б доносили до студента розуміння розмаїття людських культур, складності й неоднозначності гуманістичної перспективи людства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bekh, Volodymyr, 2005. Filosofs’kyy analiz pokhodzhennya sotsial’nykh problem vyshchoyi shkoly [Philosophical analysis of the origin of social problems in higher education]. Vyshcha osvita Ukrayiny 3, 13-19 (in Ukraine)

Dychkivs’ka, I.M., 2015. Innovatsiyni pedahohichni tekhnolohiyi : pidruchnyk [Innovative pedagogical technologies]. K. : Akademvydav, 304 (in Ukraine)

Zhuk, M.V., 2006. Suchasna ukrayins’ka osvita za umov konkurentsiyi informatsiynykh potokiv [Modern Ukrainian education in the conditions of competition of information flows]. Access: http://www.dlab.kiev.ua/ITEA2006/paper/Zhuk. doc (30 zhovtnya 2006). (in Ukraine)

Zuyeva, V.I., Aksiolohichnyy aspekt humanistychnoyi spryamovanosti informatsiynykh osvitnikh tekhnolohiy [Axiological aspect of the humanistic orientation of information educational technologies]. Mul’tyversum. Filosofs’kyy al’manakh. K.: Tsentr dukhovnoyi kul’tury, 49. Access: http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_49/Sujeva.htm (30 zhovtnya 2006). (in Ukraine)

«Pro vyshchu osvitu» Verkhovna Rada Ukrayiny; Zakon vid 01.07.2014 № 1556-VII [«On Higher Education» Verkhovna Rada of Ukraine; Law from 01.07.2014 № 1556-VII]. Uryadovyy kur»yer, ofitsiyne vydannya vid 13.08.2014, № 146 (in Ukraine)


Переглядів анотації: 218
Завантажень PDF: 106
Опубліковано
2017-07-13
Як цитувати
Kravtsov, Y. S. (2017). Інноваційна складова інформатизації гуманітарної освіти. Науково-теоретичний альманах Грані, 20(5), 30-34. https://doi.org/10.15421/171771
Розділ
Стаття