Особливості комунікативної раціональності у структурному полі освіти

  • Y. S. Kravtsov Dniprovsk State Technical University
Ключові слова: комунікативна раціональність, модернізація освіти, соціальне пізнання, нова парадигма, соціологічна соціологія, структурне поле, діалог як ціннісна форма.

Анотація

У статті розглядається нова ситуація в сфері освіти, яка задається особливостями сучасного етапу розвитку системи освіти і визначається необхідністю переосмислення ціннісних принципів освіти в ХХІ ст. через призму пріоритетів сталого розвитку. Автор аналізує комунікативні підстави зміни парадигми правової освіти - від педагогічної «машини» як засобу педагогічного впливу до розуміння освіти як сфери стратегічного розвитку. Автор активно використовує ідеї соціологічної феноменології, з точки зору прихильників якої соціальну реальність утворюють не речі або події матеріального світу, а зміст, вкладений в ці предмети і події. З філософської позиції розкриваються онтологічні і гносеологічні чинники появи нового історичного типу суспільства, в нашому випадку - інформаційного. Особливістю сучасного соціального пізнання, яка задає нову парадигму, є те, що воно здійснюється через аналіз того, якими уявленнями опосередковано саме пізнавальне ставлення до соціальних феноменів, що супроводжується глибоким переосмисленниям комунікативної природи соціальної реальності, змін в соціально-комунікативній сфері.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bahtin, M.M., 1979. Estetika slovesnogo tvorchestva [Aesthetics of verbal creativity]. Moskow, 412 (in Russian).

Buber, M., 1995. Dva obraza veryi[Two ways of faith]. Moskow., 464., 16-92 (in Russian).

Kremen, V., 2011. Kak nam reorganizovat obrazovanie [How can we reorganize education]. Zerkalo nedeli. Ukraina, 13, 2-3 (in Ukraіn).

Мамаrdаshvili, M. K., 1984. Кlassicheskie I neklassicheskie idealu ratsionalnosti [Classical and non-classical ideals of rationality]. Тbilisi, 82 (in Russian),

Pinskiy, A. A., 1977. Paydeya (Rabotyi 1986–96 gg.) Paideia (Works of 1986-96)]. Moskow, 363 (in Russian).

Romanov, A. A., Vasiljev, G. V., 2009. Massovue communikatsii.[Mass Communication]. Мoskow, 236 (in Russian).

Khabermas, Yurgen, 2000. Moralnoe soznanie I communikativnoe dejstvie [Moral consciousness and communicative action]. Sant Pitersburg, 377 (in Russian)

Shyuts, Alfred, 1988. Struktura povsednevnogo mushleniya.[Structure of everyday thinkin]. Sotsiologicheskie issledovaniya 2, 129-137. Moskow (in Russia).

Опубліковано
2017-07-11
Як цитувати
Kravtsov, Y. S. (2017). Особливості комунікативної раціональності у структурному полі освіти. Науково-теоретичний альманах Грані, 20(4), 88-91. https://doi.org/10.15421/171766
Розділ
Стаття