Консолідація місцевих громад: політичні чинники

  • V. V. Fedorenko Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: консолідація місцевих громад, трансформаційне суспільство, місцевий порядок денний, локальні політичні сили, неурядові організації, політичний консенсус

Анотація

У статті вивчено консолідацію місцевих громад як явище перетворення суспільного середовища вітчизняної трансформаційної політичної системи, приділено увагу особливостям злагодженої дії неурядових організацій на рівні місцевих громад. З’ясовано, що ймовірність поширення принципів безпосереднього народного волевиявлення на місцевий рівень виступає чинником стимулювання демократичних реформ, підвищення рівня громадянської активності, забезпечення прозорості діяльності влади, досягнення високих європейських стандартів. Доведена спроможність і актуальність місцевої демократизації в сучасній Україні. Розглянуто подолання обмежень інституційної моделі щодо вироблення спільних правил гри для діяльності місцевих політичних суб’єктів. Виокремлено значення формування широкого консенсусу і забезпечення синхронності у функціонуванні місцевих громад. Метою статті є встановлення особливостей консолідації місцевих громад на основі зарубіжного і вітчизняного досвіду. Розкрито специфіку взаємодії локальних і центральних еліт. Наведено орієнтири консолідації як чинника забезпечення сталого розвитку місцевих громад у політичній площині. Доводиться, що активізації локального політичного спектру сприяє місцевий порядок денний, який визначає необхідність тісної співпраці між діючими політичними силами та громадськими об’єднаннями, які відстоюють конкретні інтереси громадян.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Balatska, O. B., 2010. Formuvannia instytutu konsolidatsii politychnoi elity v suchasnii Ukraini [Formation Institute consolidation of political elite in modern Ukraine]. 20. Skhidnoukr. nats. un-t im. V. Dalia, Luhans (in Ukrainian).

Vasylieva, N. V., 2015. Munitsypalna konsolidatsiia yak stratehichnyi napriam rozvytku Ukrainy [Municipal consolidation as a strategic goal of Ukraine]. Naukovi pratsi [Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu «Kyievo-Mohylianska akademiia»]. Seriia: Derzhavne upravlinnia 263, 252, 42–46 (in Ukrainian).

Konsolidatsiia ukrainskoho suspilstva: suchasnyi stan, problemy ta perspektyvy : materialy zasid. kruhloho stolu, 20 – 21 zhovt. 2005 r., Simferopil [The consolidation of Ukrainian society: current state, problems and prospects: materials zasid. round table 20 - Oct 21. 2005]. 2005. Rehion. fil. Nats. in-tu strateh. doslidzh. v m. Simferopoli, Predstavnytstvo Fondu Konrada Adenauera v Ukraini. 166. SF NISD, Simf. (in Ukrainian).

Ladani, V. O., 2014. Konsolidatsiia demokratii v period systemnoi transformatsii: kontseptualni zasady doslidzhennia [The consolidation of democracy during the systemic transformation: conceptual bases of research]. Hrani 1, 69–75 (in Ukrainian).

Lomaka, I.I., 2006. Politolohichnyi analiz intehratsiinoi roli relihii v umovakh modernizatsii ukrainskoho suspilstva [Political Science analysis integration role of religion in the modernization of Ukrainian society]. 20. Lviv. nats. un-t im. I.Franka, Lviv (in Ukrainian).

Lusta, V.V., 2012. Konsolidatsiia dii na shliakhu do spilnoi mety [Consolidation action towards a common goal]. Rynok pratsi ta zainiatist naselennia 4, 59–60 (in Ukrainian).

Lutsyshyn, H. I., 2012. Natsionalna konsolidatsiia Ukrainy v umovakh demokratyzatsii suspilstva [The national consolidation of Ukraine in terms of democratization of society]. Naukovi pratsi [Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly]. Ser.: Politolohiia 182, 170, 51–55 (in Ukrainian).

Melenko, S.H., 2002. Konsolidatsiia yak vyd systematyzatsii normatyvno-pravovykh aktiv [Consolidation as a kind of systematization of legal acts]. 19. Kyiv. nats. un-t im. T.Shevchenka, Kyiv (in Ukrainian).

Novakova, O.V., 2007. Politychna modernizatsiia ta rozvytok demokratychnykh protsesiv v suchasnii Ukraini [Political modernization and development of democratic processes in modern Ukraine]. 31. NAN Ukrainy. In-t polit. i etnonats. doslidzh. im. I.F.Kurasa, Kyiv (in Ukrainian).

Parkhomenko, V. D., Bondarenko, M. F., Soloviova, K. O., 2002. Konsolidatsiia informatsii – znannieoriientovanyi rozvytok informatsiinykh ta orhanizatsiinykh system [Consolidating information - znannyeoriyentovanyy development of information and organizational systems]. NTI 2, 51–54 (in Ukrainian).

Rudik, O.M., 2003. Protses demokratyzatsii «tretoi khvyli» ta osoblyvosti yoho rozvytku u postkomunistychnykh krainakh [The process of democratization «third waveand especially its development in post-communist countries]. 16. Odes. nats. yuryd. akad., Odessa (in Ukrainian).


Переглядів анотації: 366
Завантажень PDF: 136
Опубліковано
2017-04-25
Як цитувати
Fedorenko, V. V. (2017). Консолідація місцевих громад: політичні чинники. Науково-теоретичний альманах Грані, 20(2), 20-25. https://doi.org/10.15421/171720
Розділ
Стаття