The historical and touristic analysis of Pniv castle

  • I. O. Lysyi Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Keywords: fortification, castle complex, attractive potential, monument of castle architecture

Abstract

The goal to perform the historical and tourism analysis of a little-known Pniv castle, which is located near Nadvirna town in Ivano-Frankivsk region (Ukraine), has been set by the author of the article. The analysis has been made on the basis of use of four descriptive characteristics: natural and geographical; historical and cultural; infrastructural; informational. The natural and geographical group includes the morphological features of the monument’s construction; the hydrological characteristics of the territory; location near the objects of the natural reserve fund; presence of the complex of handmade recreational forests near the castle, landscaped parks or gardens; aggregate indicators of natural and geographical location of the castle. The historical and cultural component is described by the degree of physical preservation; the level of historical significance; the degree of cultural value, the indicator of architectural and stylistic value; the availability of saved elements from historic defensive systems. The infrastructural group contains the description of the transport accessibility; the availability of accommodation facilities; food establishments, museum institutions, specialized souvenir shops and stalls. Finally, the informational part consists of the castle’s integration to tourism routes; the organization of touristic promotional campaigns, exhibitions and fairs; the availability of informational and advertising data; the coverage rank in scientific tourism profiles and the availability of touristic information on the Internet. Consequently, the historical and touristic analysis has showed that Pniv castle has high recreational potential, which is generated through the combination of unique elements of natural and geographical localization (combined type of landscape) and the specific historical and cultural features of the object (original architectural style of the defensive system). At the same time problematic aspects of the current state of Pniv castle are: the low level of general and special touristic infrastructure, low degree of informational and touristic promotion.

References

Anipko, N. P. (2011). Seredn’ovichni zamky i fortetsi. Rekreatsiyno-turysts’ke vykorystannya [Medieval castles and fortresses. Recreational and tourist use]. Regional Study. Geography. Tourism, 20, 15–18 (in Ukrainian).

Vechersky, V.V. & Tarasov, S. V. (2005). Zamky i fortetsi Ukrayiny [Castles and Fortresses of Ukraine]. Kyiv, Ukraine: Baltija Druk (in Ukrainian).

Habrel, M. M. & Morklyanyk, O. I. (2013). Deyaki problemy otsinky unikal’nykh pam’’yatok arkhitektury na pidstavi metodu «vidstani do idealu» [Some problems to the assessment of unique architecture monuments on the method «of distance to the ideal»]. Herald of the Lviv Polytechnic National University, Ser. of Architecture, 757, 7–10 (in Ukrainian).

Havryliuk, V. (2010). Pnivs’kyy zamok [The Pniv Castle]. Heohrafiya ta osnovy ekonomiky v shkoli, 5, 36–37 (in Ukrainian).

The News agency «Firtka.if.ua». (2012). Etnofestyval’ «Dzhendzhur Fyst» [Ethno festival «Dzhendzhur Fyst»]. Retrieved January, 15, 2017, from http://firtka.if.ua/?action=posters&id=143 (in Ukrainian).

Kravtsiv, V. S., Hryniv, L. S., Kopach, M. V. & Kuzyk, S. P. (1999). Naukovo-metodychni zasady reformuvannya rekreatsiynoyi sfery [Scientific and methodological foundations of reform in the recreational sector]. Lviv, Ukraine: The National Academy of Sciences of Ukraine (in Ukrainian).

Lesyk, O. V. (1993). Zamky ta monastyri Ukrayiny [Castles and monasteries of Ukraine]. Lviv, Ukraine: Svit (in Ukrainian).

Lysyi, I. O. (2015). Turystychna otsinka zamkovykh kompleksiv: metody, pryntsypy ta kryteriyi [The tourism valuation of castle complexes: methods, principles and criteria]. Karpatskyi Kray: Scientific Studies on the History, Culture, Tourism, 6–7, 43–50 (in Ukrainian).

Maksymiuk, M. (1997). Pnivs’ka tverdynya [The Pniv stronghold]. Nadvirna, Ukraine: Nadvirnyans’ka drukarnya (in Ukrainian).

Maksymiuk, M., Kovalyshyn, I. & Mykhailyshyn, R. (2008). Pnivs’ka tverdynya [The Pniv stronghold] (2nd ed.). Nadvirna, Ukraine: Nadvirnyans’ka drukarnya (in Ukrainian).

Malaniuk, T. Z. (2011). Pam’’yatky oboronnoho budivnytstva Ivano-Frankivshchyny yak ob’’yekty turyzmu [The monuments of castle architecture in Ivano-Frankivsk region as tourist objects]. Krayeznavets’ Prykarpattya, 17, 42–44 (in Ukrainian).

Matsiuk, O. (2005). Zamky i fortetsi Zakhidnoyi Ukrayiny. Istorychni mandrivky [Castles and Fortresses of Western Ukraine. Historical journeys] (2nd ed.). Lviv, Ukraine: Tsentr Yevropy (in Ukrainian).

Mykhailyshyn, R. (1996). Pnivs’kyy zamok (try vezhi iz semy) [The Pniv Castle (three of the seven towers)]. Herald of the Institute «Ukrzakhidproektrestavratsiya», 5, 128–131 (in Ukrainian).

Palkov, T. (2009). Zamky Karpat. Istoriya ta lehendy [Castle of Carpathians. History and legends]. Lviv, Ukraine: Ladeks (in Ukrainian).

Castles and Fortresses of Ukraine. (n.d.). Pnevskij zamok v sele Pnev [The Pniv Castle in the village Pniv]. (n.d.). Retrieved January, 15, 2017, from http://zamki-kreposti.com.ua/ivano-frankovskaya-oblast/pnevskij-zamok-pnev/ (in Russian).

Castles and Churches of Ukraine. (n.d.). Pniv [Pniv]. (n.d.). Retrieved January, 15, 2017, from http://www.castles.com.ua/pnivzamok.html (in Ukrainian).

Polutrenko, U. B. (2012). Pnivs’kyy zamok. Istoriya, suchasnyy stan ta shlyakhy zaluchennya do turystychno-rekreatsiynoho prostoru Prykarpattya [The Pniv castle. History, current state and ways of adaptation to the tourist and recreational space of Subcarpathia]. Journal «Tradytsiyi ta Novatsiyi u Vyshchiy Arkhitekturno-Khudozhniy Osviti», 6, 173–176 (in Ukrainian).

Kharyton, V. Ya. (1997). Zamky Halyts’koyi zemli. Z istoriyi fortyfikatsiynoho budivnytstva na Prykarpatti v XIV–XVIII st. [The castles of Galician region. From the history of fortification building in Subcarpathia in the XIV-XVIII centuries]. Ivano-Frankivsk, Ukraine: Biblioteka hazety «Vpered» (in Ukrainian).

Chervinskiy, A. I. (2012). Aktual’ni problemy zberezhennya ta okhorony pam’’yatok arkhitektury Ivano-Frankivshchyny [Vital problems of preservation and protection of architectural monuments in Ivano-Frankivsk region]. Naukovi pratsi istorychnoho fakul’tetu Zaporiz’koho national’noho universytetu, 34, 48–53 (in Ukrainian).

Shyndliarska, N. P. & Demianenko, S. O. (2014). Otsinka turystychnoho potentsialu zamkovykh sporud Ternopil’s’koyi oblasti ta yikh vykorystannya v turyzmi [The castle structures in the Ternopil region as a subject for developing of tourism]. Constructive geography and rational use of natural resources, 11, 66–82 (in Ukrainian).

Reporter. (2010). «Porto Franko» zavershylosya u Pnivs’komu zamku [«Porto Franko» has ended in the Pniv castle]. Retrieved January, 15, 2017, from http://report.if.ua/video/Porto-Franko-zavershylosya-u-Pnivskomu-zamku-VIDEO/ (in Ukrainian).

Published
2017-03-23
How to Cite
Lysyi, I. O. (2017). The historical and touristic analysis of Pniv castle. Scientific and Theoretical Almanac Grani, 20(1), 96-102. https://doi.org/10.15421/171716
Section
Article