Мовна спільнота як агент соціалізації індивіда

  • G. V. Liakhovich Київський національний університет імені Т. Шевченка
Ключові слова: вибір мови, мовна поведінка, мовна практика, мовна ідентичність, спільнота

Анотація

У представленій статті автор аналізуює соціологічні параметри поняття «мовна спільнота» в контексті мовної ситуації в Україні. Дослідження проблематики поняття мовна спільнота на соціологічному рівні наразі потребує виваженого структурування та ретельного осмислення. У статті пропонується аналіз робіт вітчизняних і закордонних соціологів, які намагались виявити механізми та чинники становлення молодої особистості, її соціальну обумовленість. Однак соціологічний аналіз поняття мовна спільнота не був представлений у роботах дослідників, тому метою роботи є розкриття соціологічного змісту поняття «мовна спільнота» в контексті наукових доробок таких дослідників, як П. Бергер, Т. Лукман, Дж. Гамперц, У. Вайнрайх. У статті пропонується аналіз робіт вітчизняних та зарубіжних дослідників у сфері соціолінгвістики, соціології мови на основі спільних рис в тлумаченнях поняття мовної спільноти. Обґрунтовано роль мовної спільноти у конструюванні соціального простору в контексті теорії П. Бергера та Т. Лукмана.Охарактеризовано у статті соціологічний підхід до пояснення мовної спільноти як агента соціалізації індивіда. Автор вважає, що поняття перебуває у зв’язку з категоріями мовна ситуація, мовна ідентичність, мовні процеси. Осмислено стан мовної спільноти залежно від статусу мов у суспільстві.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Azhnyuk, B. M., 2010. Vsesvitnya deklaraciya movnyx prav: ukrayinskyj kontekst [Universal Declaration of Linguistic Rights: Ukrainian context]. 51−57/ Kiev, Vydavnychyy Dim Dmytra Buraho (in Ukrainian).

Berger, P., Lukman T., 1995. Social’noe konstruirovanie real’nosti. Traktat po sociologii znanija [Social Construction of Reality. A treatise on the sociology of knowledge]. 120. Medium, Moscow (in Russian).

Vaynrayh ,W., 1979 Jazykovye kontakty. Sostojanie i problemy issledovanija [Language contacts. Status and research problems]. 264. Vyshcha shkola, Kiev (in Russian).

Gumperz, J. J., 1975. Tipy jazykovyh obshhestv [Types of language communities]. Access mode: Http://www. philology. ru/linguistics1/gumperz-75.htm.

Gumperz, J. J., 1975. Ob jetnograficheskom aspekte jazykovyh izmenenij [On the ethnographic aspect of language change]. Access mode: Http://www. philology. ru/linguistics1/gumpeiz-75a. htm.

Besters-Dilger, Yu., 2008. Movna polityka ta movna sytuaciya v Ukrayini: Analiz i rekomendaciyi [Language policy and language situation in Ukraine: Analysis and Recommendations ]. 363, Vyd. dim «Kyyevo-Mohylyans’ka akademiya», Kiev (in Ukrainian).

Macyuk, G., 2009. Prykladna sociolingvistyka. Pytannya movnoyi polityky [Applied sociolinguistics. The issue of language policy]. 212. Vyd. tsentr LNU im. I. Franka, Lviv (in Ukrainian).

Masenko, L. T., 2010. Narysy z sociolingvistyky [Essays on sociolinguistics]. 243. Vyd. dim «Kyyevo-Mohylyans’ka akademiya», Kiev (in Ukrainian).

Labov., W., 1972. Sociolinguistic Patterns. 344. Oxford (in English).

Mead, H. G., 1967. Mind, self and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist. 440. The University of Chicago, Chicago. (in English).


Переглядів анотації: 316
Завантажень PDF: 195
Опубліковано
2017-03-23
Як цитувати
Liakhovich, G. V. (2017). Мовна спільнота як агент соціалізації індивіда. Науково-теоретичний альманах Грані, 20(1), 42-47. https://doi.org/10.15421/17177
Розділ
Стаття