Dissipation of Ukrainian applicants in foreign universities: motivational factor

  • V. V. Kryvoshein Oles Honchar Dnipropetrovsk national university
Keywords: professional choice, designing educational trajectories, training in foreign university, career development, educational and professional expectations

Abstract

The aim of the study is to determine the motives of dissipation (ie, overflow) of Ukrainian applicants in foreign universities. It was determined that the problem of dissipation of Ukrainian applicants in foreign universities has important theoretical and practical significance. This information is important for predicting the trends of social change and the pace of the modernization of society, understanding of how to modernize the education system, the definition of the status and prospects of the labor market development – global, national, regional. It was found that applicants are still undecided in their choice of a professional, do not realize what they plan to do in the future, where they want to work, what kind of work want to do. That is, for the majority of school leavers the choice of further educational trajectory is not a conscious choice with the projected prospects. This choice is quite random, determined by various factors – the desire of parents, the results of UPE, fashion, prestige, future profession, ease of education and the like. It is shown that in recent years has increased the proportion of applicants who want to study in a foreign university. This choice makes it important life expectancy. These expectations are largely stimulated by the media and activities of NGOs, which are «recruited» human resource for foreign universities. These motivating factors are: the recognition of foreign university diplomas in the world; the prestige of education in a foreign university; cultural self-development; communicate with peers from other countries; the best technical equipment of the educational process, qualification of teachers; the objectivity of knowledge assessment and others.The study of sociologists of Dnipropetrovsk University concluded that that the main factors of choice of foreign universities entrants are professional expectations. This is – the opportunity to become a qualified professional in the chosen field; the desire to become in the future, financially secure man; the ability to take a prestigious position in society; quality education. It was found that most foreign universities plan to the inhabitants of the regional center, who studied in a specialized school, gymnasium, lyceum. Obviously, such a pattern is due to the fact that the pupils of the regional center specialized educational institutions have the best conditions for targeted training and motivation to career growth.

Author Biography

V. V. Kryvoshein, Oles Honchar Dnipropetrovsk national university

References

Hylyun, A.V., 2014. Studentyi-pervokursniki o motivah postupleniya v universitet [First-year students of the reasons for admission to the University]. Visnyk Dnipropetrovs’koho universytetu. Ser. Filosofiya. Sotsiolohiya. Politolohiya 22, 24 (1), 140-145 (in Russian)

Hylyun, O.V., 2012. Osvitni motyvatsiyi student·s’koyi molodi [Educational motivation of students]. Hrani 1 (81), 102-104 (in Ukrainian)

Gracheva, O.G., 2012. Tsennosti i motivyi lichnosti kak faktoryi vyibora professii vyipusknikami shkol [Values and motives of the person as factors of choice of profession school graduates]. Izvestiya Saratovskogo universiteta. Ser. Akmeologiya obrazovaniya. Psihologiya razvitiya 1, 2, 15-18 (in Russian)

Zhuravleva, O.V., 2015. Osobennosti motivatsii professionalnogo vyibora starsheklassnikov [Features of motivation of senior professional choice]. Izvestiya vyisshih uchebnyih zavedeniy. Povolzhskiy region. Gumanitarnyie nauki 1 (33), 159-168 (in Russian)

Kryvosheyin, V.V., Mikhno, N.H., Mala, S.H., 2016. Zvit pro provedennya vybirkovoho sotsiolohichnoho doslidzhennya «Abituriyent-2016: motyvy vstupu ta vyboru maybutn’oyi spetsial’nosti» (I etap) [Report on the sample survey «Applicants 2016: Motives of entry and choice of future profession» (First stage)]. Dnipro, 72 (in Ukrainian)

Zdioruk, S.I., Bohachevs’ka, I.V., 2012. Akademichna mobil’nist’ yak faktor intehratsiyi Ukrayiny u svitovyy naukovo-osvitniy prostir [Elektronnyy resurs]. Analitychna zapyska, Natsional’nyy instytut stratehichnykh doslidzhen’. [Academic mobility as a factor of integration of Ukraine into the international scientific and educational space. Analytic note]. Access mode: http://www.niss.gov.ua/articles/1421/ (in Ukrainian)

Ivanov, R., 2015. Proshu pana. Ukrayins’ki abituriyenty shturmuyut’ pol’s’ki vyshi [Please Pan. Ukrainian Applicants storm to Polish university]. Korrespondent.net, 15. Access mode: http://ua.korrespondent.net/ukraine/events/3506978-proshu-pana-ukrainski-abituriienty-shturmuuit-polski-vyshi (in Ukrainian)

Ilin, E.P., 2002. Motivatsiya i motivyi [Motivation and motives]. St. Petersburg, Piter, 512 (in Russian)

Kolesnik L., 2015. Mezhdunarodnaya akademicheskaya mobilnost ukrainskoy molodezhi v mirovom kontekste [International academic mobility of the Ukrainian youth in a global context]. Wschód Europy: Studia Humanistyczno-Społeczne, 1, 167-180 (in Russian)

Kondratenko V.S., Huba N.O., 2016. Vplyv motyviv na vybir maybutn’oyi profesiyi starshoklasnykiv [Influence of motives to choose a future profession seniors]. Molodyy vchenyy / Young Scientist, 6 (33), cherven’, 419-422 (in Ukrainian)

Myronchuk N.M., 2014. Akademichna mobil’nist’ yak faktor intehratsiyi Ukrayiny u svitovyy osvitniy prostir [Academic mobility as a factor of integration of Ukraine into the world educational space]. Modernizatsiya vyshchoyi osvity v Ukrayini ta za kordonom: zbirnyk naukovykh prats’. Zhytomyr, vydavnytstvo ZhDU imeni I. Franka, 20-24 (in Ukrainian)

Monchuk O., 2014. Fakh z inozemnoyu propyskoyu, abo Chomu ukrayintsi zdobuvayut’ osvitu za kordonom? [Specialty foreign residence permit, or why Ukrainian educated abroad?]. Halychyna, 22 travnya. Access mode: http://www.galychyna.if.ua/publication/society/fakh-z-inozemnoju-propiskoju/print.html. (in Ukrainian)

Osvita v Pol’shchi yak shlyakh v emihratsiyu? [Education in Poland as a way to emigrate?]. HO Tsentr mizhnarodnykh proektiv «Yevroosvita». Access mode: http://www.euroosvita.net/prog/print.php/prog/print.php?id=4405&%20Davis (in Ukrainian)

Pro vyshchu osvitu: Verkhovna Rada Ukrayiny; Zakon vid 01.07.2014 № 1556-VII [On Higher Education: the Verkhovna Rada of Ukraine; Act of 07/01/2014 p. 1556 number-VII]. Access mode: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (in Ukrainian)

Stadnyy Ye., 2014. Kudy tikayut’ ukrayins’ki abituriyenty? [To escape Ukrainian applicants?]. Osvitnya polityka: portal hromads’kykh ekspertiv. Access mode: http://education-ua.org/ua/analytics/207-kudi-tikayut-ukrajinski-abiturienti (in Ukrainian)

Stolyarchuk O.A., 2015. Korelyatsiynyy analiz vstupnoyi, navchal’noyi ta profesiyno oriyentovanoyi motyvatsiyi studentiv [Correlation analysis of admissions, academic and professionally oriented motivation of students]. Visnyk Kharkivs’koho natsional’noho pedahohichnoho universytetu imeni H.S. Skovorody. Seriya: Psykholohiya, 51, 221-228 (in Ukrainian)

Shyshko L., 2013. Dity obyrayut’ vuzy za kordonom, bo tam deshevshe i ye perspektyva pratsevlashtuvannya [Children are choosing universities abroad for cheaper and there is the prospect of employment]. Vidomosti, 1 serpnya. Access mode: https://vidomosti-ua.com/newspaper/72671 (in Ukrainian)

Shchudlo S.A., Dluhosh P., 2013. Zhyttyevi tsili molodi ukrayins’ko-pol’s’koho pohranychchya: pohlyad po obydva boky kordonu [Life targets young Ukrainian-Polish borderland: a view from both sides of the border]. Visnyk Odes’koho natsional’noho universytetu imeni I.I. Mechnykova. Seriya: Sotsiolohiya i politychni nauky, 18 (2, 1), 76-86 (in Ukrainian)

Shchudlo S.A., 2015. Porivnyal’nyy analiz profesiynykh planiv vypusknykiv shkil na terytoriyi pohranychchya Ukrayiny ta Pol’shchi [Comparative analysis of professional plans of school leavers in the territory of Ukraine and Poland frontier]. Rynok pratsi ta zaynyatist’ naselennya, 2, 58-62 (in Ukrainian)

Dlugosz P., 2011. Aspiracje zyciowe mlodziezy pogranicza [Mid life aspirations of youth border]. Krakow, Impuls, 186 (in Polish)

Published
2017-03-23
How to Cite
Kryvoshein, V. V. (2017). Dissipation of Ukrainian applicants in foreign universities: motivational factor. Scientific and Theoretical Almanac Grani, 20(1), 5-11. https://doi.org/10.15421/17171
Section
Article