Особливості структурування образу України в суспільно-політичному та соціокультурному дискурсі

  • A. O. Pocelujko Інститут соціології НАН України
Ключові слова: образ України, суспільно-політичний дискурс, соціокультурний дискурс, дискурс системи, дискурс життєвого світу

Анотація

Статтю присвячено проблемі визначення особливостей структурування образу України в суспільно-політичному та соціокультурному дискурсах в різні періоди державної незалежності. Відмінності між образом держави в суспільно-політичному та соціокультурному дискурсах стосуються переважання в суспільно-політичному дискурсі відповідних системних інтенцій та інтересів, себто, переважанням в суспільно-політичному дискурсі прихованих настанов щодо нав’язування громадськості певних ідей, вигідних для представників влади (маніпулятивна складова), яка може реалізовуватись засобами політичної риторики із впливом на громадську свідомість та чуттєво-емоційну складову людини. Соціокультурний дискурс перебуває в зоні наближеності до ознак дискурсу на основі комунікативної раціональності за Габермасом, оскільки є проникним щодо критики та вільнішим (у порівнянні із суспільно-політичним дискурсом) щодо цензурного тиску на суб’єктів комунікації. Таким чином, в суспільно-політичному, або ж просто, політичному дискурсі від початку структурується ситуація, в якій «народжується політична продукція», де беруть участь, з одного боку, «конкуруючі агенти», з іншого - «споживачі політичної продукції», з яких найважливішою продукцією є образ держави.Шарами суспільно-політичного дискурсу в розділі визначено офіційно-державний та історично-історіографічний дискурси. Ці дискурси презентують образ держави в контексті національної історії як джерела, на якому за допомогою цілеспрямованої державної політики формується ідентичність держави та впроваджуються в якості мови інституційного спілкування. Образи держави, які створюються в офіційно-державному та історично-історіографічному дискурсах як сукупності етнічних міфів, фреймів, стереотипів, призначених для формування механізмів сприйняття і інтерпретації минулого своєї країни, використовуються в освітній політиці як інструмент формування національної ідентичності із відповідним йому дискурсом ідентичності. Соціокультурний дискурс та відповідний йому образ держави характеризується вираженою плюральністю, концептуальністю, ідеологічною нецензурованістю, мультипарадигмальністю. В соціокультурному дискурсі відбувається концептуалізація образу держави як складової життєвого світу на противагу суспільно-політичному дискурсу, в якому образ держави постає радше як ідеологічно-догматичний конструкт, який тяжіє до однозначності. При цьому в науковому дискурсі в конструюванні образу держави переважає інтелектуально-концептуальна складова, в той час як в медіадискурсі образ держави формується на базі емоційно-забарвлених соціальних уявлень. Останні поширюються у макротекстах, розрахованих на створення відповідних соціальних настроїв, сенсаціонування, мобілізацію різних соціальних груп на різні акції тощо.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Burde, P. Sotsiologiya politiki (Sociology of Politics). M.: Nauka, 1993. - 342 s.

Kuchma, L.D. Ukraina - ne Rossiya (Ukraine - not Russia).- Access: http://www.e-reading.club/book.php?book=1024731

Terner V. Sotsialnaya epistemologiya (Social Epistemology).- M.: Izd-vo «Konkurs», 2014.- 663 s.

Habermas, Yu. Demokratiya. Razum. Nravstvennost (Democracy. Reason. Morality). —M.:Respublika, 2001. -256 s.

Shnirelman, V.A. Voynyi pamyati. Mifyi, identichnost i politika v Zakavkaze (War memories. Myths, Identity and Politics in Transcaucasia).- M.: Pamyat, 2003.- 592 s.

Kahn H. Panslavism. It’s History andIdeology. Notr Dame (Ind.), 1953

Konstytutsiya Ukrayiny 1996 r. (The Constitution of Ukraine in 1996). Access: http://portal.rada.gov.ua/rada/control/ru/publish/article/system?artid=153863

Dogovor o druzhbe sotrudnichestve i partnerstve (1997) (Treaty on Friendship Cooperation and Partnership (1997)).- Access: http://www.uapravo.net/data/gl997/listl.htm

Ynstytut sotsiolohiy NAN Ukrayiny. Ofitsiynyy sayt. Elektronna biblioteka (Sociologist Institute NAS of Ukraine. Official site. Library). Access: http://i-soc.com.ua/institute/el_library.php

Kyyivs’kyy mizhnarodnyy instytut sotsiolohiyi. Publikatsiyi (Kyiv International Institute of Sociology. Publications). Access: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=pub


Переглядів анотації: 176
Завантажень PDF: 93
Опубліковано
2015-08-17
Як цитувати
Pocelujko, A. O. (2015). Особливості структурування образу України в суспільно-політичному та соціокультурному дискурсі. Науково-теоретичний альманах Грані, 18(10), 125-130. https://doi.org/10.15421/1715206
Розділ
СОЦІОЛОГІЯ