Мотивація до навчання студентської аудиторії в умовах інформаційного суспільства: тенденції і перспективи

  • O. A. Khomeriki Національний авіаційний університет
Ключові слова: мотивація студентів, вища освіта, інформаційне суспільство

Анотація

В статті розглядаються фактори формування позитивної мотивації студентства в умовах становлення інформаційного суспільства. Цінності, мотиви, установки особистості студентів розглядаються крізь призму властивого їм способу життя та особливостей навколишнього соціокультурного середовища, з його численними процесами соціальних та економічних змін, що впливають на студентство як велику соціальну групу суспільства. Аналізуються результати власного соціологічного дослідження, які засвідчують, що головними факторами, що негативно впливають на мотивацію навчання, є: недоліки підручників і методичної літератури; велика навчальне навантаження, особливо у тих, хто навчається на 3 та 5 курсі технічних спеціальностей; відсутність сучасного обладнання, технічних засобів; непристосованість до занять аудиторій, що потребують ремонту, оснащення новими меблями, навчальним обладнанням. Зовнішні джерела навчальної мотивації визначаються умовами життєдіяльності студента, до яких ставляться вимоги, очікування і можливості. Вимоги пов’язані з необхідністю дотримання соціальних норм поведінки, спілкування і діяльності. Очікування характеризують ставлення суспільства до вчення як до норми поведінки, яка приймається людиною і дозволяє долати труднощі, пов’язані із здійсненням навчальної діяльності. Можливості – це об’єктивні умови, які необхідні для розгортання навчальної діяльності (наявність підручників, бібліотеки та інших інформаційних, матеріальних ресурсів). Особисті джерела включають інтереси, потреби, установки, еталони і стереотипи, які зумовлюють прагнення до самовдосконалення, самоствердження і самореалізації в навчальній та інших видах діяльності. Взаємодія внутрішніх, зовнішніх і особистих джерел навчальної мотивації впливає на характер навчальної діяльності і її результати. Відсутність одного з джерел призводить до переструктурування системи навчальних мотивів або їх деформації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Vishnevskiy Yu.R. Student 90-h sotsiokulturnaya dinamika (Student 90 socio-cultural dynamics) // Sotsis. – 2000. – № 12. – Р. 56-63.

Havrylova O.V. Vzayemozv»yazok zadovolenosti i motyvatsiyi navchal’noyi diyal’nosti studentiv v systemi bahatorivnevoyi osvity: Dys. ... kand. psykhol. nauk (Relationship satisfaction and motivation of educational activity of students in the system of multi-level education: Dis. ... Candidate. Psychology. Science). – Kazan’, 2000. – 208 р.

Zeer E.F. Psihologiya professii : ucheb. posobie dlya studentov vuzov (Psychology profession: Proc. allowance for students). – M.: Akademicheskiy proekt Fond Mir, 2005. – 336 р.

Yemel’yanov V.V. Studenty pro adaptatsiyu do vuzivs’koho zhyttya (Students adapting to university life) / Sotsys. – 2001. – № 9. – Р. 77-89.

Matyuhina M.V. Motivatsiya ucheniya mladshih shkolnikov (Motivating the teaching younger students). – M., 1984. – 376 р.


Переглядів анотації: 208
Завантажень PDF: 105
Опубліковано
2015-09-22
Як цитувати
Khomeriki, O. A. (2015). Мотивація до навчання студентської аудиторії в умовах інформаційного суспільства: тенденції і перспективи. Науково-теоретичний альманах Грані, 18(10), 88-92. https://doi.org/10.15421/1715200
Розділ
СОЦІОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають