Еколого-демографічні особливості глобалістичної свідомості українського суспільства на прикладі м. Кропивницького


  • R. M. Kolisnichenko Кіровоградський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/1716138
Ключові слова: соціологічне опитування, суспільне ставлення, глобальні проблеми.

Анотація

Здійснено аналіз даних соціологічного опитування «Сучасні глобальні виклики в оцінках населення м. Кропивницького», проведеного автором 5-6 листопада 2016 р. З’ясовано, що загальною тенденцією є підтримка більшістю опитаних тих оптимальних екологічних заходів, які не потребують фінансування за рахунок населення та відсутність підтримки тих дій, що таке фінансування передбачають. Відсутність згоди 45% респондентів із необхідністю підвищення соціальних стандартів у слабо-розвинених країнах та системного виховання відповідального ставлення населення до політики дітонародження є проявом байдужості, недостатньої інформованості суспільства відносно особ-ливостей демографічної ситуації на планеті, що доводить актуальність державного сприяння подальшому розвитку гуманізаційної глобалістичної свідомості.Зроблено висновок, що до основних напрямків формування ставлення респондентів до окремих проблем світової екології слід віднести: підвищення рівня об’єктивної інформованості суспільства про глобальні екологічні виклики, їх зв’язок з іншими світовими загрозами; подолання радикалізму у відношенні до обмежень отруйних забруднень; відновлення суспільної довіри до органів влади шляхом справедливого перерозподілу національного багатства на користь більшості громадян; формування суспільного розуміння нагальної необхідності значного підвищення ефективності світової природоохоронної діяльності.

Посилання

1. Bebik, V. M., 1996. Polіtichna kul’tura suchasnoi molodі [The political culture of the modern youth]. Kyiv, 112 (in Ukrainian).
2. Bettel’gejze, D.D., 2007. Fenomen planetarnoї svіdomostі: fіlosofs’ko-antropologіchnij aspekt [The phenomenon of planetary consciousness: philosophical and anthropological aspect]. Kharkiv, 19 (in Ukrainian).
3. Vіddіl vedennja DRV vikonavchogo komіtetu Kіrovs’koї rajonnoї u m. Kіrovogradі radi. Derzhavnij reєstr viborcіv, 2016 [Department of the Executive Committee of the DRV of Kirov district in Kirovograd City Council. State Register of Voters]. Kyiv (in Ukrainian). – Rezhim dostupa: https://www.drv.gov.ua/portal/!cm_core.cm_index?option=ext_organ_ved&pid100=35&pf3001=761&prejim=3
4. Vіddіl vedennja DRV vikonavchogo komіtetu Lenіns’koї rajonnoї u m. Kіrovogradі radi. Derzhavnij reєstr viborcіv [Department of the Executive Committee of the DRV of Lenin district in Kirovograd City Council. State Voter Register] ]. Kyiv (in Ukrainian). – Rezhim dostupa: https://www.drv.gov.ua/portal/!cm_core.cm_index?option=ext_organ_ved&pid100=35&pf3001=762&prejim=3
5. Voznjak, T., 2000. Globalіzacіja jak viklik ljudstvu [Globalization as a challenge for humanity]. Lviv, 27–48 (in Ukrainian).
6. Vojtovich, R.V., 2005. Global’ne suspіl’stvo jak nova forma socіal’noї organіzacії u suchasnih umovah [The global society as a new form of social organization in modern conditions]. Kyiv (in Ukrainian). – Rezhim dostupa:: http://www.academy.gov.ua/ej/ej2/txts/philo/05vrvosu.pdf
7. Kolisnichenko, R. M., 2012. Globalisty`chna svidomist`: ponyattya, struktura, ty`pologiya [Globalist consciousness: the concept, structure, typology]. Kyiv, 117–124 (in Ukrainian).
8. Babkina, V. D., Gorbatenko V. P., Shemshuchenko Yu. S., 2004. Politologichny`j ency`klopedy`chny`j slovny`k [Political science encyclopedic dictionary]. Kyiv, 736 (in Ukrainian).
9. Babkіna, O. V., Gorbatenko V. P., 1998. Polіtologіja: Posіbnik dlja studentіv vishhih navchal’nih zakladіv [Political science: A handbook for university students]. Kyiv, 386 (in Ukrainian).
10. Horina, G.P., 2005. Globalizm kak ideologija [Globalism as ideology]. Moscow, 71–78 (in Russian).
Опубліковано
2016-11-11
Як цитувати цю статтю:
Kolisnichenko, R. (2016). Еколого-демографічні особливості глобалістичної свідомості українського суспільства на прикладі м. Кропивницького. Науково-теоретичний альманах "Грані", 19(12), 45-51. https://doi.org/10.15421/1716138
Розділ
Статті