Retail trade in Tarnow in the years 2011-2014. Diagnosis and trends

  • Y. Stroynyiy Rzeszow Polytechnic University named after Ivan Lukashevich
  • Z. Kolak Rzeszow Polytechnic University named after Ivan Lukashevich

Abstract

The level of retailing in Tarnow in the years 2011-2014 has been analyzed. The origins and the development of trade in Tarnow have been shown throughout history. The attention has been drawn to such very important fact as the geographical location of the city, which is near the main trade routes and how it affected the development of trade from the beginning of its foundation. In addition to the position, very big influence on the development of trade did the fact that a high proportion of Tarnow inhabitants were Jews, who dominated in the retail. Second part of the article is related to the Polish accession to the European Union, which has had a great impact on the retail sector in Tarnow, and the introduction of principles of market economy. The quantitative and qualitative trade analyses during the period of years 2011-2014 have been discussed thoroughly. Both statistical data and results of author’s research have been used. The information about present shopping centers, supermarkets, department stores, retail shops, kiosks and stalls has been given. Moreover, the empirical diagnosis of the studied area has also been made. The transformations, which were followed by the expansion of large chains stores and the related changes in customers’ preferences during the last years, have been mentioned. The dynamics of the changes and their impact on the development and the retailing organization in Tarnow has been described in the last part of the article. Opportunities and risks have been shown, both for entrepreneurs, consumers and for the economy of the city. The article ends with description of changes in the structure of retailing in Tarnow in the coming years, with the problems related to the migration of young people to big cities and abroad, and the change of their lifestyles that enforces new sales standards.

References

Bank Danych Lokalnych GUS, (2015). Informator statystyczny miasta Tarnów.

Bartosz, A., (1992). Tarnowskie judaica. Warszawa: PTTK „KRAJ”.[in Polisz].

Bartosz, A., (2000). Żydowskim szlakiem po Tarnowie. Tarnów: Muzeum Okręgowe w Tarnowie. [in Polisz].

Chodak, G., (2010). „E-commerce” narzędziem globalizacji handlu, Przegląd Organizacji, (6), 40-43. [in Polisz].

Chudzik. D., (2008). Wizerunek klienta hipermarketów. Handel Wewnętrzny , (4–5). [in Polisz].

Szumilak, J., (Red.), (2004). Handel detaliczny. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju. Kraków. [in Polisz].

Kiryk, F., Ruta, Z., (1987). Tarnów. Dzieje miasta i regionu. t. 1-3. Tarnów: Krok.[in Polisz].

Kosicka-Gębska, M., Tul-Kryszczuk, A., Gębski, J., (2011). Handel detaliczny żywnością w Polsce. Warszawa: PWE. [in Polisz].

Maleszyk, E., (2004). Handel dyskontowy w gospodarce rynkowej. Handel Wewnętrzny, (2). [in Polisz].

Marek, R., (2007). Internet i jego rola, jako nowej platformy biznesu. Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych, (5). [in Polisz].

Misiąg, F., (2009). Handel w transformowanej gospodarce. Handel Wewnętrzny (4), 5. [in Polisz].

Moskal, K., (2007). Leliwici z Melsztyna i ich zamki. Nowy Sącz: Muzeum Okręgowe w NowyM Sączu. [in Polisz].

Podsiadło, J., (2009). Zyskowna sprzedaż niszowych produktów. Harvard Business Review Polska, (1), 124-125. [in Polisz].

Pokorska, B., (2006). Integracja przedsiębiorstw handlowych a procesy koncentracji. Warszawa: DIFIN. [in Polisz].

Potępa, S., (1980). Fiakrem po Tarnowie. Tarnów: Muzeum Okręgowe w Tarnowie. [in Polisz].

Potępa, S., (1988). Tarnów międzywojenny. Kronika 1918-1939. Tarnów: Muzeum Okręgowe w Tarnowie. [in Polisz].

Potępa, S., (1985). Tarnów pod zaborem austriackim. Kronika 1772-1918. Tarnów: Muzeum Okręgowe w Tarnowie. [in Polisz].

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, (2011). Warszawa: GUS. [in Polisz].

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, (2012). Warszawa: GUS. [in Polisz].

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, (2013). Warszawa: GUS. [in Polisz].

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, (2014). Warszawa: GUS. [in Polisz].

Sąsiadowicz, M., Stańczyk, E., Sawczyk, B., (2004). Tarnowskie kalendarium. Od VIII wieku do 2004 roku. Tarnów: Muzeum Okręgowe w Tarnowie. [in Polisz].

Sławińska, M., (2004). Procesy internacjonalizacji w handlu detalicznym. Handel Wewnętrzny (2). [in Polisz].

Szromik, A., (2006). Hurtownie typu casch and carry jako przykład współczesnych zmian instytucjonalnych pośrednictwa handlowego. Handel Wewnętrzny (3). [in Polisz].

Szymanowski, W., 2007. Alternatywne kanały dystrybucji żywności w Polsce. Przemysł Spożywczy (7). [in Polisz].

W.Z., (2012). Będzie ubywało Tarnowian. Temi (37). [in Polisz].

Wspólnie budujmy naszą zamożność czyli dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej, niż w bogatych krajach Europy Zachodniej, (2014). Nowy Sącz. [in Polisz].

Zielińska, H., (2014). Obsługa klientów. Warszawa: PWE. [in Polisz].

Ziobro, W., (2013). Tarnów się kurczy. Temi (3).

www.it.tarnow.pl

www.stat.gov.pl

https://iews.ms.gov.pl

https://krakow.stat.gov.pl/informator-statystyczny-miasto-tarnow-2013-1456

Published
2016-10-13
How to Cite
Stroynyiy, Y., & Kolak, Z. (2016). Retail trade in Tarnow in the years 2011-2014. Diagnosis and trends. Grani, 19(11), 108-116. https://doi.org/10.15421/1716129
Section
Article