Memories VG Avsyeyenka historians of the University of St. Vladimir

  • O. O. Tarasenko Borys Grinchenko Kyiv university Address: 18/2, Bulvarno-Kudryavska str., Kyiv, 04053, Ukraine
Keywords: V. H. Avseenko, memories, School of historians St. Volodymyr University, P. V. Pavlov, V. Y. Shul’gin, A.I. Stavrovskiy, 1859-1866

Abstract

The article analyzes the autobiographical memories of a writer, a critic, an essayist, a journalist, and a memoirist Avseenko Vasiliy (1842–1913) «The school years. Fragments from the memoirs. 1852–1863» in which he pays the homage to the founders of historical education and science at St. Volodymyr University professors V.Y. Shul’gin (1822–1878), P.V. Pavlov (1823–1895), A.I. Stavrovskiy (1809–1882), who conceived and developed the tradition of the School of Historians of St. Volodymyr University and who occupied the places of honor among the teachers and scientists of Ukraine in the middle and the second half of the XIX century. It is investigated how V. H. Avseenko in his memories expressively reconstructs the portraits of World History Department Professors V. Y. Shul’gin and A. I. Stavrovskiy, and Russian History Department Professor P. V. Pavlov and how he recalls the special features that determined the university life during his study in 1859–1863 years. It is established how V. H. Avseenko reveals the importance of the influence of the representatives of the School of Historians St. Volodymyr University on the students, which allows to understand deeper the personalities of historians who personified and tirelessly created their time.

Author Biography

O. O. Tarasenko, Borys Grinchenko Kyiv university Address: 18/2, Bulvarno-Kudryavska str., Kyiv, 04053, Ukraine
PhD in history, associate professor

References

Avseenko, V. H., 1881. Shkolnye hody.: Otryvok yz vospomynanyi. 1852–1862 (The school years. Fragment from the memoirs. 1852-1862). Ystorycheskyi vestnyk 4, 707-734 (in Russian).

Avseenko, Vasylyi Hryhorevych, 1904-1905. Sobranye sochynenyi. V 12 tomax (Collected Works. In 12 volumes). S-Pb. (in Russian).

Byohrafycheskyi slovar professorov y prepodavatelei Unyversyteta Sv. Vladymyra (1834–1884) / Sostavlen y yzdan pod. red. V. S. Ykonnykova (Biographical Dictionary of Professors and Teachers of the University of St. Vladimir (1834–1884). 1884. Kiev (in Russian).

Levinets, R.P. Shul’gyn Vitalii Yakovych (Shul’gin V.Y.). Entsyklopediia Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Elektronnyi resurs. Regime to access: http://eu.univ.kiev.ua/departments/ novoyi-ta-novitn %60oyi-istoriyi-/shul%60gyn-vitaliy-yakovych/ (in Ukrainian).

Levinets, R. P., 2002. V. Ya. Shulhin – zhyttia poviazane z Kyievom (V.Y. Shulgin - life is connected with Kyiv). Naukovi zapysky z istorii Ukrainy. Pereiaslav-Khmelnytskyi, vol. 13, 217-222 (in Ukrainian).

Levinets, R. P., 2004. Zhyttievyi shliakh ta naukovo-hromadska diialnist V. Ya. Shul’gina (1821–1878 rr.) (Life path and scientific and social activities of V.Y. Shul’gin (1821-1878). Kyiv (in Ukrainian).

Lyman, S. I., 2013. Z istorii «kadrovoho konfliktu» u kyivskii universytetskii mediievistytsi pershoi polovyny 1860-kh rr.: O. I. Stavrovskyi proty V. H. Avseenka (From the history of «personnel conflict» in the Kiev university medieval studies of the first half of 1860: A.I. Stavrovskyy against V.G. Avseenko). Naukovi pratsi Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Istorychni nauky, vol. 23, 144-160. Regime to access: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_2013_23_12 (in Ukrainian).

Maiorova, O. E.? 1989. Avseenko Vasylyi Hryhorevych (Avseenko Vasyliy Hryhorevych). Russkye pysately 1800-1917. Byohrafycheskyi slovar, Vol.1: A–H. Moscow (in Russian).

Mordvintsev, V. M., 1993. Polityka rosiiskoho uriadu shchodo istorychnoi nauky v Kyivskomu universyteti v druhii polovyni XIX st. (The policy of the Russian government regarding the historical science at the University of Kiev in the second half of XIX century). 150 rokiv rozvytku vitchyznianoi istorychnoi nauky v Kyivskomu universyteti. Materialy Respublikanskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, Kyiv, 20-21 zhovtnia 1992 r., 184- 185. Kyiv (in Ukrainian).

Romanovych-Slavatynskyi, A. V., 1903. Moia zhyzn y akademycheskaia deiatelnost. Vospomynanyia y zametky. 1832-1884 (My life and academic activities. Memories and notes. 1832-1884). Vestnyk Evropy 5, 181- 205 (in Russian).

Stavrovskyi, Aleksei Ivanovych, 1900. (Stavrovskiy Aleksei Ivanovych). Entsyklopedycheskyi slovar Brokhauza y Efrona, vol. 31,P/t. 61. S-Pb. (in Russian).

Taran, O. H. Avsieienko Vasyl’ Hryhorovych (Avseenko, Vasyl’ Hryhorivych). Entsyklopediia Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Elektronnyi resurs. Regime to access: http://eu.univ. kiev.ua/departments/istorychnyy-fakul%60tet/avseenko-vasyl%60-grygorovych/ (in Ukrainian).

Tarasenko, Olha, 1995. Stanovlennia ta rozvytok istorychnoi osvity ta nauky u Kyivskomu universyteti u 1834–1884 rr. (Formation and development of historical education and science at Kyiv University in 1834- 1884). Kyiv (in Ukrainian).

Tarasenko, O. O., 2015. Do stanovlennia shkoly istorykiv Universytetu Sv. Volodymyra: Platon Vasylovych Pavlov (To the formation of Scientific School of Historians of St. Volodymyr University: Platon Vasylevych Pavlov). Paradyhma piznannia: humanitarni pytannia 10, vol. 7, 5-30 (in Ukrainian).

Tarasenko, O. O., 2010. Z istorii stanovlennia ta rozvytku istorychnoi osvity v Kyivskomu imperatorskomu universyteti Sv. Volodymyra (do 175 richchia vid dnia zasnuvannia) (From the history of formation and development of history education at Kyiv Imperial St. Volodymyr University (to the 175 th anniversary). Istorychna dumka 1(2). Regime to access: http://elibrary.kubg.edu.ua/6385/1/O_Tarasenko_IS.pdf (in Ukrainian).

Tarasenko, Olha., 2007. Vykladatska diialnist P. V. Pavlova v Universyteti Sv. Volodymyra u seredyni XIXst. (Teaching of P.V. Pavlov at St. Volodymyr University in the middle of XIX century). Literatura ta kultura Polissia 38, 236-248 (in Ukrainian).

Tarasenko, O.O., 2015. Spohady V. Y. Portuhalova pro profesora Pavlova (shkola istorykiv Universytetu Sv. Volodymyra) (Benyamin Portugalov Memories about Professor Pavlov (Scientific School of Historians of St. Volodymyr University). Materialy XXII Mizhnarodnoi naukovoi internet konferentsii «Aktualni naukovi doslidzhennia suchasnosti (22-24.12. 2015)». Istoriia. Zbirnyk naukovykh prats, 77-85, Kyiv (in Ukrainian).

Fedorova, L. D., 2005. Shul’hin Vitalii Yakovlevych (Shul’gin Vataliy Yakovlevych). Vydatni diiachi nauky i kultury Kyieva v istoryko-kraieznavchomu rusi Ukrainy 2, 319–321, Kyiv (in Ukrainian).

Chesnokov, V. Y., 1999. «Delo V. Ya. Shul’gina» v Kyevskom unyversytete kak epyzod yz ystoryy unyversytetskoi zhyzny v uslovyiakh deistvyia Ustava 1863 hoda («The case of V.Y. Shul’gin» at Kyiv University as the episode from the history of university life in conditions of the Charter of 1863). Rossyiskye unyversytety v XVIII–XIX vekakh: sbornyk nauchnykh statei. Voronezh, vol. 4 (in Russian).

Shevchenko, L.V., Taran, O. H. Pavlov Platon Vasylovych (Pavlov Platon Vasylovych). Elektronna entsyklopediia Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tara Shevchenka. Regime to access: http://eu.univ.kiev. ua/departments/istoriyi-rosiyi-kafedra/pavlov-platon-vasyl%60ovych-/ (in Ukrainian).

Published
2016-01-28
How to Cite
Tarasenko, O. O. (2016). Memories VG Avsyeyenka historians of the University of St. Vladimir. Grani, 19(2), 81-89. https://doi.org/10.15421/1716027
Section
HISTORY