Політичний бенчмаркінг як складова антикризової стратегії держави


  • S. V. Stavchenko Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: антикризова стратегія держави, бенчмаркінг, стратегічний бенчмаркінг, рівні політичного бенчмаркінгу, технологія бенчмаркінгу

Анотація

Поняття «бенчмаркінг» було введене в науковий обіг у 1972 р. для позначення перманентного, безперервного процесу порівняння товарів (робіт, послуг), виробничих процесів, методів та інших параметрів досліджуваного підприємства (структурного підрозділу) з аналогічними об’єктами інших підприємств чи структурних підрозділів (еталонів). У подальшому цим терміном почали позначати метод набуття конкурентних переваг і підвищення конкурентоздатності суб’єкта підприємництва за рахунок пошуку, вивчення й адаптації до власних умов найкращих методів здійснення бізнес-процесів незалежно від сфери їх застосування. Саме зі сфери економічної діяльності термін «бенчмаркінг» потрапив до управлінської науки, де його почали використовувати як метафору того еталонау, до якого треба прагнути. Бенчмаркінг став розглядатися як частина загального процесу ухвалення рішень з чіткою націленністю на вдосконалення організації. Це систематичний процес, спрямований на оцінку альтернатив, реалізацію стратегій і вдосконалення характеристик діяльності на основі вивчення успішних стратегій зовнішніх організацій-партнерів.У соціально-політичному контексті бенчмаркінг застосовується на трьох рівнях: на рівні організації він використовується для покращення внутрішнього середовища і виступає здебільшого як внутрішній контроль; на секторальному (галузевому) рівні увага приділяється проблемам конкуренції, які організація зазнає в його рамках, і залучення в роботу партнерів з інших секторів (галузей); на рівні співтовариства метою бенчмаркінгу є покращення зовнішнього середовища, в якому працюють організації. Реалізація політики координації передбачає широку участь зацікавлених осіб у прийнятті політичних рішень, координацію різних рівнів управління, використовування інформації, індикаторів та бенчмаркінгу, розвиток ініціативи «знизу-вгору», визнання необхідності диверсифікації в підходах, брак системи покарань і добровільність участі.Зростання ризиків і виникнення кризових ситуацій в сучасній Україні передбачає застосування особ­ливих технологій під час формування та здійснення реформ. На практиці це означатиме, що держава повинна не лише адекватно реагувати на кризові явища, а й здійснювати постійну підготовку до таких дій, тобто розробляти антикризову стратегію.

Біографія автора

Місце роботи автора
кандидат філософських наук, доцент

Посилання

1. Andersen B. Biznes-processy. Instrumenty sovershenstvovaniya (Business-processes. Instruments of perfection). Moscow, 2003, 272 p.
2. Arenkov I.A., Bagiev E.G. Benchmarking i marketingovye resheniya (Benchmarking and marketings decisions). St. Petersburg, 2005, 56 p.
3. Kemp R. Legal’nyj promyshlennyj shpionazh: Benchmarking biznes-protsessov: tehnologii poiska i vnedreniya luchshih metodov raboty vashih konkurentov (Legal industrial espionage: Benchmarking of Business is processes: technologies of search and introduction of the best methods of work of your competitors). Dnepropetrovsk, 2009, 416 p.
4. Lomakina I.S. Primenenie benchmarkinga v obrazovatel’noy politike ES (Application of benchmarking in an educational policy European Union). Regime to access: http://library.by/portalus/modules/shkola/show_archives.php?archive=1195938639&id=1195048577&start_from=&subaction=showfull&ucat
5. Shariy V.I. Komunikativni krizovi tehnologiyi yak instrument dosyagnennya stabilnosti v suspilstvi ta derzhavi (Communicative crisis technologies as instrument of achievement of stability in society and state) Aktualni problemi derzhavnogo upravlinnya, 2004, vol. 1 (17), pp. 57-70.
6. Communication from the Commission: Benchmarking. Implementation of an instrument available to economic actors and public authorities: COM (97) 153 final of 16 April 1997.
7. Communication from the Commission: Benchmarking the competitiveness of European industry: assessment of the initiatives. (Staff working paper DG III/C1/EH/prrus9701). Brussels, 1999, 19 April.
8. Watson G.H. Strategic Benchmarking Reloaded with Six Sigma: Improving Your Company’s Performance Using Global Best Practice. New York, 2007, 288 р.
Опубліковано
2014-11-17
Як цитувати цю статтю:
Stavchenko, S. (2014). Політичний бенчмаркінг як складова антикризової стратегії держави. Науково-теоретичний альманах "Грані", 17(12), 53-57. Retrieved із https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/770
Розділ
ПОЛІТОЛОГІЯ