Консервативна націологічна концепція державотворення в працях В.Липинського


  • S. V. Zborets Дніпродзержинський державний технічний університет
Ключові слова: «Листи до братів-хліборобів», українське суспільство, націологічна концепція

Анотація

В’ячеслав Кирилович Липинський на початку ХХ століття сформував власну оригінальну консервативну націологічну концепцію, вихідними пунктами якої були: визначальна роль держави та еліти у націогенезі, національна свідомість як важливий чинник творення нації, феномен національної ідеї та націоналізму. Сьогодні ми, як ніколи, потребуємо свідомого розуміння й осмислення творів В. Липинського і втілення його ідей у життя нашої нації. Настанови і застороги В.Липинського з «Листів до братів-хліборобів» були актуальними на початку ХХ ст. і варто було б їх почути й сьогодні, на початку ХХІ ст.: « Ніхто нам не збудує держави, коли ми самі її собі не збудуємо, і ніхто за нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути, … в даний момент ніхто в Європі сильної і великої Української держави собі не бажає».Усі порушені В. Липинським у працях питання, зокрема побудова української національної держави, аналіз політичних систем і політичної культури, функціонування еліт, концепція громадянства, співвідношення між державою, суспільством і громадянином, яскраво віддзеркалюють сучасні проблеми українського державотворення. Нині, як і в добу національно-визвольних змагань 1917–1920 рр., суспільно-політичне життя в Україні характеризується глибокою кризою, особливо в його ідеологічній, політичній та й територіальній сферах. І цілком логічним у цій ситуації було б звернення суспільства до ідеї союзу ліберальної демократії й консерватизму з метою розширення національно-державницького фронту і вироблення спільної ефективної політики у боротьбі за зміцнення української державності.

Біографія автора

Місце роботи автора
кандидат історичних наук, доцент

Посилання

1.Vjyatsheslav Lypynsky ta jogo doba (Vjyatsheslav Lipinski and his time).Kyiv, 2010, 516 p.
2. Halushko K.U. Konservator na tli doby: Vjyatsheslav Lypynsky i suspilna dumka europeiskykh «pravych» (The conservative on the background of the epoch: Vjyatsheslav Lipinski and public opinion of European «rights»). Kyiv, 2002, 288 p.
3. Dashkevitch Ya. Kham chy Iiafet. Lypynsky i ukraїnska revolucija (Ham or Japheth. Lipinski and Ukrainian revolution) Ukraine: Nauka i kultura, 1996, no 29
4. Zabarevsky M., Doroshenko D. Vjyatsheslav Lypynsky i jogo dumky pro ukraїnsku natsiju i derzhavy (Vjyatsheslav Lipinski and his thoughts about Ukrainian nation and state ). Regime to access: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?
5. Lypynsky V.K. Lysty do brativ-kchliborobiv. Pro ideju i organizatsiju ukraїnskogo monarkchizmu (Lipinski from «Letters to brothers-grain growers». About the idea and organization of Ukrainian monarchism). vol.6., book 1, Kyiv, 1995, pp.
6. Lypynsky V.K. Narys programy Ukraїnskoji demokratuchnoji kchliborobskoji partiji ( Lipinski V.K. Project of the program of Ukrainian Democratic Agrarian party ). V. Lypynsky – istoryko-politologichna spadshyna i suchasna Ukraine. Kyiv-Philadelphia,1994, pp.253-256. Regime to access: http://www.archives.gov.ua/Sections/Persons/Lypynsky/Volyn/index.php?22
7. Lubovets O.M. Agrarna programa Ukraїnskoji demokratuchnoji kchliborobskoji partiji (Agrarian program of Ukrainian Democratic Agrarian party). Ukrainskui selyanun: zbirnuk naukovych prats. Cherkasy, 2005, no 9, pp. 219-221.
8. Masnenko V.V. Poglyady Vjyatsheslava Lypynskogo na agrarnu reformu v Ukraїni. (Views of Vjyatsheslav Lipinsky on agrarian reform in Ukraine). Ukrainskui selyanun: zbirnuk naukovych prats. Cherkasy, 2008,
no 11, pp. 22-26.
9. Turchenko F.G., Zaliska N.M. Vjyatsheslav Lypynsky – ideolog Ukraїnskoji demokratuchnoji kchliborobskoji partiji (Vjyatsheslav Lipinski - the ideologist of Ukrainian Democratic Agrarian party). Vjyatsheslav Lypynsky – istoryko-politologichna spadshyna i suchasna Ukraina: materialy mizhnarodn.konf., Kyiv, 2-6 chervnya,
1992 r., Kyiv-Philadelphia,1994, pp. 171-180.
10. Yakovenko N.M. Vstup do istoriji (Introduction to history). Kyiv, 2007, 368 p.
Опубліковано
2014-09-22
Як цитувати цю статтю:
Zborets, S. (2014). Консервативна націологічна концепція державотворення в працях В.Липинського. Науково-теоретичний альманах "Грані", 17(11), 143-147. Retrieved із https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/758
Розділ
ІСТОРІЯ