Вплив політичної культури на функціонування демократії: аналіз ідей Алексіса де Токвіля


  • I. I. Prokopchuk Національний авіаційний університет
Ключові слова: свобода, демократія, політична культура, Токвіль

Анотація

На основі праць французького вченого А. де Токвіля системно проаналізовано конструктивний та деструктивний вплив політичної культури на інституціоналізацію та функціонування демократії у суспільстві. У Токвілевій спадщині можна виокремити 2 моделі політичної культури: а) американську ліберально-демократичну; б) французьку авторитарну.Узагальнені мислителем уявлення про цінності, на яких базувалася американська політична культура його часів, наступні:1. Людина поставлена на один рівень із суспільством. 2. Поширення «духу закону» на все американське суспільство в цілому.3. Розуміння народу, що є головним суб’єктом політики та джерелом влади, як сукупності високорозвинутих, самостійних, самодостатніх індивідів. 4. Політика - одна зі сфер діяльності та самореалізації навіть для пересічного індивіда. В системі ціннісних орієнтацій політика займає в американців чи не найперше місце. 5. Антиетатистська установка громадян при якій до державної влади та її органів ставляться недовірливо, із непокоєнням, звертаючись по допомогу уряду лише в тому випадку, коли зовсім не можна без нього обійтися. 6. Суспільне життя характеризується плюралізмом. У громадянському суспільстві існує багато «силових точок» впливу на державу з боку партій, асоціацій, преси, опозиції. 7. Політична поведінка американців характеризується відкритим, конструктивним характером. Поширеним у політиці є не лише колективний тип участі (через партії, асоціації), а й індивідуальний.8. Тяжіння американської політичної культури до центру, що проявлялося у непопулярності політичного екстремізму як типу політичної поведінки з боку лідерів, партій, мас.9. Легітимне функціонування політичної опозиції. При цьому опозиційні політичні організації в США мирні і користуються у своїй політичній діяльності лише законними засобами. 10. Формування «грошової» еліти і її свідоме відсторонення від професійної політичної діяльності.Узагальнені Токвілем риси, що визначають французьку політичну культуру першої половини 19 ст.:1. У гаслі «свобода / рівність / братерство» масова свідомість французів віддала перевагу саме прагненню до рівності, від формально-правової до радикальних проектів фактичної рівності, які ущемляють свободу. 2. За умов старого порядку зароджуються і набирають силу процеси етатизму через концентрацію та централізацію політичної влади в руках держави. Авторитарна влада поставила під свій жорсткий контроль як громадянське суспільство, так і приватне життя осіб. 3. Непідконтрольність влади, катастрофічне відчуження народу від влади, політики.4. Авторитарний режим старого порядку спричинив деформації масової та індивідуальної свідомості, сприяючи політичному екстремізму, політичному нігілізму, соціальній апатії.

Біографія автора

Місце роботи автора
кандидат політичних наук, доцент

Посилання

1. Аlmond G.А., Verbа S. Grajdanskaja kultura i stabilnost demokratii (Civic culture and democratic stability). Polis, 1992, №4, p. 123.
2. Аron R. Аleksis dе Тоkvil /Etapy rozvitija sociologichnoi mysli. (Alexis de Tocqueville / Stages of development of sociological thought). Мoskva, 1993, р. 233, 237 .
3. Batalov E.J. Politicheskaja kultura sovremennogo amerikanskogo obshestva (The political culture of modern American society). Мoskva, 1990, p.132.
4. Dal R. Vrajdebno li ravenstvo svobode ? Argumentacia Tokvilia// Vvedenie v ekonomicheskuju demokratiju (Hostile whether equality freedom? Tocqueville’s argument // Introduction to Economic Democracy). Мoskva, 1991, p. 31, 42 .
5. Laski G. J. Predislovie // Tokvil A. de. Demokratia v Amerike (Foreword // A. de Tocqueville. Democracy in America). Мoskva, 1992, p. 9-21 .
6. Makkarti U. Vnov posetiv Ameriku … : Spustia 150 let posle putechestvija A. de Tokvila (Re visiting America ...: 150 years after traveling by Alexis de Tocqueville). Мoskva, 1981, p. 81-104.
7. Тokvil Аleksis dе. Demokratia v Amerike (Democracy in America). Мoskva, 1992, 554 p.
8. Тokvil А. dе. Staryj poriadok i revolucia (The old order and the revolution). Мoskva, 1905,188 p.
9. Tocqueville A de. Etudes economiques politiques et litteraires // de Tocqueville . Oeuvres completes d’A de Tocqueville le publiees par madame de Tocqueville . Vol. ІХ. Paris , 1866.- p. 13.
10. Fridman М. O svobode (On Freedom). Мinsк, 1990, p. 76.
11. Frомм E. Begstvo ot cdobody (Escape from Freedom). Мoskva, 1990, p. 9.
12. Хаrc L. Liberalnaja tradicia v Amerike (The liberal tradition in America). Мoskva, 1993, p. 89.
Опубліковано
2014-09-18
Як цитувати цю статтю:
Prokopchuk, I. (2014). Вплив політичної культури на функціонування демократії: аналіз ідей Алексіса де Токвіля. Науково-теоретичний альманах "Грані", 17(11), 119-123. Retrieved із https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/754
Розділ
СОЦІОЛОГІЯ