Структурація, простір і час: реконструкція спроби побудови теорії синтезу «структури-агентності» Ентоні Гідденса


  • A. D. Osypchuk Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Ключові слова: структурація, агентність, структура, регіоналізація, локальність, час-простір, соціальна система, дуальність агента і структури

Анотація

У статті зроблено теоретико-аналітичну реконструкцію теорії структурації Е.Гідденса як спроби синтезу «структури-агентності» в соціології. Концепцію структурації Гідденс вводить для розв’язку проб­леми дуальності структури, визначеної як правила та ресурсу, і агентності чи агента. Проте розуміння структурації неможливе без звернення до використання Гідденсом концепту «часу/простору» та пов’язаних з ним понять локальностей і регіоналізації. У статті детально розглянуто, які теоретико-методологічні перспективи та обмеження випливають з визначення структурації як нескінченного потоку вчинків у часі-просторі, зокрема щодо фіксації «минулих» станів системи чи структури та пам’яті про них. В статті окремо аналізуються концепції присутності, локальностей та регіоналізації, що є критичним розвитком час-географічного підходу та поєднують час-простір в один нерозривний вимір. Розглянуто основні типи та способи регіоналізації. Відзначається, що саме через концепти регіоналізації, локальності й форми присутності та форм рутинізованих практик Гідденсом визначаються як соціальні інституції, так і ширші соціальні системи. Водночас стисло проблематизовано на теоретико-методологічному рівні питання співвіднесення соціальної структури та соціальної системи, можливості застосування теорії структурації для аналізу відповідних соціальних змін.

Біографія автора

Місце роботи автора
кандидат соціологічних наук, доцент

Посилання

1. Archer, M. Human Agency and Social Structure: A Critique of Giddens. Anthony Giddens: Consensus and Controversy [ed. by J. Clark, C. Modgil, S. Modgil]. London, N.Y., Philad.: The Falmer Press, 1990. pp. 73–87.
2. The Contemporary Giddens: Social Theory in a Globalizing Age [ed by C.G.A. Bryant, D. Jary]. London: Palgrave, 2001. 352 p.
3. Cohen, I. J. Structuration Theory: Anthony Giddens and the Constitution of Social Life. London: Macmillan, 1989. 307 p.
4. Giddens, A. A Contemporary Critique of Historical Materialism. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1981. 298 p.
5. Giddens, A. Modernity and Self–Identity. Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity Press, 1991. 268 p.
6. Giddens, A. The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press, 1990. 188 p.
7. Giddens, A. The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1998. 444 p.
8. Giddens, A. The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies. Cambridge: Polity Press, 1992. 224 р.
9. . Layder, D. Structure, Interaction, and Social Theory. London, Boston: Henley Routledge & Kenan Paul Ltd., 1981. 155 p.
10. Mingers, J. Can Social Systems be Autopoietic? Bhaskar’s and Giddens’ Social Theories. Journal for the Theory of Social Behaviour, 2004, vol. 34, no. 4. pp. 403–427.
11. Porpora, D. Four Concepts of Social Structure. Journal for the Theory of Social Behaviour, 1989, vol. 19, no. 2 (June). pp. 195–211.
12. Ritzer, G. Modern Sociological Theory. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1996, 4th ed. 612 p.
13. Rose, J. Evaluating the Contribution of Structuration Theory to the Information Systems Discipline. Regime to access: http://folk.uio.no/patrickr/refdoc/ECIS1998-Rose.pdf
14. Tucker, K. H., Jr. Anthony Giddens and Modern Social Theory. London: Sage Publication; New Delhi: Thousand Oaks, 2000. 240 p.
Опубліковано
2014-10-20
Як цитувати цю статтю:
Osypchuk, A. (2014). Структурація, простір і час: реконструкція спроби побудови теорії синтезу «структури-агентності» Ентоні Гідденса. Науково-теоретичний альманах "Грані", 17(11), 112-118. Retrieved із https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/753
Розділ
СОЦІОЛОГІЯ