Управлінський чинник розвитку культурного простору етноменшин: зміни 1990-х – 2000-х років

  • V. M. Pekarchuk Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
Ключові слова: етнічні меншини, держава, уряд, управління, влада, громадсько – політичне життя, культура, закон

Анотація

У статті на основі архівних, статистичних матеріалів, аналітичних напрацювань попередників розглянуто місце і роль управлінського чинника у розвитку культурного простору етноменшини протягом 1990 – 2000 – х років. Наукова література, яка включає проблеми участі органів державної влади у культурному відродженні етноменшини лише почасти розглядає проблему напрямків, принципів, характеру управлінських рішень, задіяння відповідних адміністративних інструментів стосовно втілення в практику основ культурно – мистецької політики. Важливість окресленої проблеми зумовлюється, перш за все, необхідністю мати чітке уявлення про механізми розв’язання незалежною державою проблеми міжетнічних стосунків, утвердження принципів багатокультурності, етнонаціональної толерантності та гармонії. З’ясовано основні принципові підходи до створення передумов співпраці виконавчих органів влади і представницькими органами національно – культурними товариствами, по підтримці етнокультурних потреб етносів України. Враховувався фактор наступності та перспективності управлінській діяльності у напрямку вдосконалення принципів такої підтримки.Значна увага приділена діючому управлінському механізму (мозаїці органів, що займалися фінансуванням, матеріальним забезпеченням, інвестиційними проектами тощо).Вперше в історіографії на основі специфічного методологічного інструментарію проаналізовано відповідність ухвалених Президентом України, Кабінетом міністрів України, міністерств і відомствами стратегічним цілям – розбудові соціокультурного середовища етноменшин України. Особлива увага приділена з’ясуванню проблем суспільно – політичної участі етноменшин, закріплення принципів збереження етнічного простору. Підкреслено, що Кабінет міністрів України активно сприяв задоволенню етнокультурних потреб етносів, відродженню їх звичаїв і традицій. Значне місце в статті знайшли сюжети присвячені з’ясуванню особливостям діяльності в сегменті культурно – мистецької політики контролюючих органів Верховної Ради України. З’ясовано основні причини появи певних управлінських ям, які стримували реалізацію етноменшинами права на самореалізацію, легітимізацію їхніх представницьких органів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

V. M. Pekarchuk, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
кандидат історичних наук, доцент

Посилання

Veisova V.E. Vidrodzhennia dukhovnoi kultury krymskykh tatar (na prykladi teatralnoho i dekoratyvno-prykladnoho mystetstva 1990-2010 rr.) (The revival of the spiritual culture of the Crimean Tatars (for example, theater and arts and crafts 1990-2010 gg.)). Tavr. nats. un-t im. V.I. Vernadskoho. Simf., 2011. 20 р.

Dokumenty pro rozrobku postanovy Verkhovnoi Rady Ukrainy «Pro provedennia parlamentskykh slukhan pro vykonannia zakonodavstva shchodo rozvytku zahalnoi serednoi osvity v Ukraini (Documents on the development of the Verkhovna Rada of Ukraine «On the parliamentary hearings on the legislation on the development of secondary education in Ukraine). AVR Ukrainy. F.1. Op.22. Spr.7009. 228 р.

Lystuvannia №13 (706–897) (Сorrespondence №13 (706-897)). PA MKTU. F. Spr.27. 12 р.

Lystuvannia z Kabinetom ministriv Ukrainy z pytan osnovnoi diialnosti 1–30 kvitnia 1996 r. (Correspondence with the Cabinet of Ministers of Ukraine on the core activities of 1-30 April 1996). TsDAVO Ukr. F.5116. Op.19. Spr.3353. 76 р.

Lystuvannia z Kabinetom ministriv Ukrainy z pytan osnovnoi diialnosti 2–30 veresnia 1996 r. (Correspondence with the Cabinet of Ministers of Ukraine on the core activities of 2-30 September 1996). TsDAVO Ukr. F.5116. Op.19. Spr.3358. 128 р.

Lystuvannia z ministerstvamy, vidomstvamy, uriadom AR Krym, oblasnymy derzhadministratsiiamy, zarubizhnymy, mizhnarodnymy ta inshymy orhanizatsiiamy z pytan diialnosti natsionalno-kulturnykh tovarystv, fondiv ta obiednan. 2 sichnia 1993 – 8 kvitnia 1993 r. (Correspondence with ministries, agencies, government Crimea, oblast state administrations, foreign, international and other organizations on the activities of national cultural societies, foundations and associations. January 2, 1993 - April 8, 1993). TsDAVO Ukr. F.2. Op.15. Spr.3627. 279 р.

Lystuvannia №14 (455–521) (Correspondence №14 (455-521)). PA MKTU. F. Spr.10. 35. р. (2009).

Lystuvannia z Administratsiieiu Prezydenta Ukrainy z pytan osnovnoi diialnosti 12 liutoho – 16 bereznia 1991 r. (Letters of Administration of the President of Ukraine on the core activities of February 12 - March 16, 1991). TsDAVO Ukr. F.2. Op.15. Spr.3025. р.115.

Lystuvannia z Verkhovnoiu Radoiu Ukrainy z pytan osnovnoi diialnosti 17 sichnia – 16 hrudnia 1994 r. (Correspondence with the Verkhovna Rada of Ukraine on core activities January 17 - December 16, 1994). TsDAVO Ukr. F.5116. Op.19. Spr.3260. 86 р.

Leonova A.O. Etnokulturna polityka Ukrainy: [monohrafiia] (Ethno-cultural policy in Ukraine: [monograph]). K.: IPK PK, 1998. 228 р.

Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy «Pro Kompleksni zakhody shchodo rozvytku kultur natsionalnykh menshyn Ukrainy do 2005 r.» № 1246/96 vid 30 sichnia 2002 r. (Cabinet of Ministers of Ukraine «On Measures to Develop Comprehensive cultures of national minorities in Ukraine by 2005.» №1246 / 96 dated January 30, 2002). http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998-97-p

Pro pidsumky diialnosti Ministerstva kultury i mystetstv Ukrainy u 2003 rotsi (On the results of the Ministry of Culture and Arts of Ukraine in 2003). www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?.../2003/.

Rozporiadzhennia Kabinetu ministriv Ukrainy vid 25 kvitnia 2012 r. № 236-r Kyiv «Pro zatverdzhennia planu Zakhodiv shchodo formuvannia hromadianskoi kultury ta pidvyshchennia rivnia tolerantnosti u suspilstvi» (Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 25 April 2012 р. №236-year Kyiv «On approval of a plan for the development of civic culture and increasing tolerance in society.»). Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/236-2012

Rozporiadzhennia Prezydenta Ukrainy. Pro zakhody shchodo realizatsii derzhavnoi polityky u sferi mizhnatsionalnykh vidnosyn, relihii i tserkvy: Pryiniata 23 veresnia 2005 roku № 1172/2005-rp. (Order of the President of Ukraine. On measures to implement the state policy in the sphere of international relations, religion and the Church: accepted 23 September 2005 № 1172/2005 rp.). Uriadovyi kurier. 2005. 30 veresnia. Р.12.

Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro stvorennia fondu rozvytku kultur natsionalnykh menshyn Ukrainy» (Decree of the President of Ukraine «On the creation of a fund of cultures of national minorities of Ukraine.»). Holos Ukrainy. 1992. 30 kvitnia.

Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro dodatkovi zakhody z oblashtuvannia krymskykh tatar, inshykh osib, deportovanykh za natsionalnoiu oznakoiu, ta yikh nashchadkiv, yaki povernulysia chy povertaiutsia na postiine mistse prozhyvannia v Ukraini» vid 14 travnia 2010 roku №615/2010 (President of Ukraine Decree «On additional measures for the resettlement of Crimean Tatars and other persons deported on ethnic grounds, and their descendants who have returned or are returning to permanent residence in Ukraine» dated May 14, 2010 №615 / 2010.). http://www.president.gov.ua/documents/index.php?start

Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pytannia Rady predstavnykiv hromadskykh orhanizatsii natsionalnykh menshyn v Ukraini» (President of Ukraine Decree «Issues of representatives of public organizations of national minorities in Ukraine.»). Uriadovyi kurier. 2000. 26 lypnia.


Переглядів анотації: 128
Завантажень PDF: 63
Опубліковано
2014-09-09
Як цитувати
Pekarchuk, V. M. (2014). Управлінський чинник розвитку культурного простору етноменшин: зміни 1990-х – 2000-х років. Науково-теоретичний альманах Грані, 17(10), 133-139. вилучено із https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/730
Розділ
ІСТОРІЯ