Управління процесами розвитку суб’єктів соціуму

  • A. V. Reshetnichenko Академія митної служби України
Ключові слова: суб’єкт соціуму, рівень розвитку, структура розвитку, механізми розвитку, носії змін, висхідні процеси, низхідні процеси

Анотація

Актуальність проблеми обумовлена визначальною роллю людей у формуванні суспільства і практично повною відсутністю науково спроможної системи управління процесами прогресивного розвитку як окремих громадян, соціальних спільнот, так і держав та цивілізації в цілому. З метою подолання властивих методології пізнання суб’єктивістських, психологізаторських, гіперполітизованих та утилітарних підходів нами запропонована трирівнева система управління процесами розвитку суб’єктів соціуму. Концептуальний стрижень підходу складають завдання по обґрунтуванню логіко-математичних закономірностей розвитку суб’єктів початкових, середніх, вищих рівнів розвитку, а також по організації механізмів їх формування та практичної реалізації. Розв’язання поставлених завдань дозволило розкрити структуру як висхідних, так і низхідних процесів розвитку суб’єктів соціуму. Зокрема, аналіз таких окремих носіїв висхідних змін, як «індивід», «індивідуальність», «особа» і «особистість» показав обумовленість детермінації їх діяльності за допомогою «антропометричних», «етнічних» «демографічних» та «ідеологічних» механізмів. Природа ж загальних носіїв низхідних змін розкривається за допомогою корелятивно пов’язаних з ними «гуртів», «груп», «колективів» та «спільнот», діяльність яких обумовлена «віталістичними», «освітніми», «професійними» та «стратифікаційними» механізмами. Для розкриття природи та організації середніх і вищих рівнів розвитку суб’єктів соціуму нами проаналізовані категорії «громадянина», «генераліста», «людини космічної», «людини галактичної» формування та розвиток яких обумовлюють «статусні», «персонологічні», «гуманоцентричні», «інституціональні», «кластерні», «контамінаційні» та інші механізми. Одним з головних досягнень роботи слід вважати можливість подальшої розробки та практичної реалізації якісно нової системи управління процесами розвитку суб’єктів соціуму на основі започаткованої у роботі мультимодальної діалектичної логіки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

A. V. Reshetnichenko, Академія митної служби України
доктор філософських наук, професор

Посилання

Reshetnichenko A.V. Kartina mira v sisteme poznaniya (Picture of the world in the system of knowledge). D.: DGU, 1993 . 136 р. Reshetnichenko A.V. Sotsialni mekhanizmy formuvannia humanistychnoho svitohliadu: Avtoref. dys. dokt.filos. n. (Social mechanisms of humanistic outlook: Author. Thesis). K.:In – t filosofii NAN Ukrainy, 2000. 32 р.

Reshetnichenko A.V. Klasterne modeliuvannia protsesiv upravlinnia rozvytkom suspilstva (Cluster modeling process control development of society). Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka. №4 (8). 2011. Р. 10 – 19. Reshetnichenko A.V.Piznavalni zasoby upravlinnia protsesamy peretvoren (Cognitive controls the transformation process). Hrani. №4 (108). 2014. Р.11 -18.

Reshetnichenko A.V. Klasterne modeliuvannia protsesiv upravlinnia rozvytkom suspilstva (Cluster modeling process control development of society). Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka. №4 (8). 2011. Р. 10 – 19. Korkh O.M., Reshetnichenko A.V. Khronotopni mekhanizmy upravlinnia protsesamy rozvytku suspilstva (Chronotypical mechanisms for managing the development of society). Hrani . № 9 (113). Р. 32 – 39. Reshetnichenko A.V. Poniattia predmetu, struktury i funktsii universolohii (The concept of object structure and function universolohiyi). Humanitarnyi zhurnal. № 3. 2002. Р.10 – 22. Reshetnichenko A.V. Teoretychni osnovy universolohii (Theoretical Foundations universolohiyi). Filosofiia, kultura, zhyttia. Mizhvuzivskyi zb. nauk. prats. Vyp. 2. D.:Vyd – vo «Systemni tekhnolohii», 1998. р.34 - 38.

Reshetnichenko A.V. Zakony i pryntsypy upravlinnia suspilstvom (Laws and principles of governance.). Hrani. 1999. №2. Р.84 – 88.


Переглядів анотації: 122
Завантажень PDF: 53
Опубліковано
2014-08-26
Як цитувати
Reshetnichenko, A. V. (2014). Управління процесами розвитку суб’єктів соціуму. Науково-теоретичний альманах Грані, 17(10), 13-18. вилучено із https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/682
Розділ
ФІЛОСОФІЯ