Класичний та посткласичний етапи розвитку уявлень про глобальні конфлікти

  • Y. S. Pilipenko Запорізький національний університет
Ключові слова: конфлікт, глобальний конфлікт, класи, класова боротьба, соціальна нерівність, міжнаціональні відносини

Анотація

У статті проаналізовані концепції вивчення сутності конфлікту, які розподіляються на дві основні традиції: традицію розуміння конфлікту як соціальної патології та традицію розуміння конфлікту як природного соціального явища. Засновниками першої традиції є О. Конт та К. Маркс, представниками другої традиції Г. Зіммель та інші. Виокремлено в рамках зазначених традицій декілька основних підходів щодо сутності конфліктів, а саме: функціональний, прагматичний, інтеракціоністський та аксіологічний. Автором детально розглянуто процес трансформації класичних традицій сутності конфліктів на конфлікти макрорівня. Констатується, що перехід від локального до глобального рівня конфліктів протікає на мезорівні, тобто глокальному рівні. Визначена необхідність дослідження не тільки впливів глобальних конфліктів на суспільство, але і розробки методів та технологій регулювання і ефективного управління наслідками цих конфліктів. Визначено три етапи розвитку уявлень про сутність конфлікту: класичний етап (О. Конт, К. Маркс), посткласичний етап (П. Штомпка, Н. Луман) та мультипарадигмальний етап, який ще тільки починає формуватися сучасними дослідниками (І. Бекешкіна, А. Ручка, Є. Головаха та ін.), які досліджують гібридні, комплексні та кроссферні війни.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Darendorf R., 1944 Jelementy teorii social’nogo konflikta [The elements of social conflict theory]. Moscow, 142-147 (in Russian).

Zaval’nyuk B. B., 2011 Filosofs’ko-antropolohichni osnovy doslidzhennya konfliktnosti svitu v epokhu hlobalizatsiyi [Philosophical-anthropological foundations of the study of conflict in the world in the era of globalization]. Odessa, 7-13 (in Ukrainian).

Zdravomyslov A. G., 1996 Sociologija konflikta [Sociology of conflict]. Moscow, 317 (in Russian).

Zelenkov M. Ju., 2006 Mezhnacional’nye konflikty: problemy i puti ih reshenija (pravovoj aspekt) [Ethnic conflicts: problems and ways of their resolution (legal aspect)]. Voronezh, 262 (in Russian).

Zimmel’ G., 1966 Sozercanie zhizni [The contemplation of life]. Moscow, 607 (in Russian).

Kont O., 2003 Duh pozitivnoj filosofii : (Slovo o polozhitel’nom myshlenii) [Spirit of positive philosophy: the Word about positive thinking]. Rostov-na-Donu, 256 (in Russian).

Kont O., 2012 Obshhij obzor pozitivizma [An overview of positivism]. Moscow, 296 (in Russian).

Lutsyshyn H. I., 2014 Osoblyvosti suchasnykh zbroynykh konfliktiv v umovakh hlobalizatsiyi [Features of contemporary armed conflicts in the context of globalization]. Lviv, 128-133 (in Ukrainian).

Marks K., 1962 Sochinenija : (v 50-ti t.) [Works]. Moscow, 768 (in Russian).

Politolohichnyy slovnyk [Political science dictionary] Access: http://subject.com.ua/political/dict/374.html.

Smul’skij S. V., 1997 Teoretiko-metodologicheskie problemy upravlenija konfliktami v mezhdunarodnyh sistemah: dis. dokt. polіt. nauk : 23.00.04 [Theoretical and methodological problems of conflict management in the international system]. Moscow, 374 (in Russian).

Sotsial’na filosofiya : monohrafiya, 2011 [Social philosophy]. Zaporizhzhya, 376 (in Ukrainian).

Strel’tsov Ye. L., 2014 Do pytannya pro sutnist’ ta vydy mizhnarodnykh konfliktiv [The question of the nature and types of international conflict]. Odessa, 133-137 (in Ukrainian).

Terner Dzh., 1985 Struktura sociologicheskoj teorii [The structure of sociological theory] Moscow, 472 (in Russian).

Fedirko I. P., 2005 Sotsial’no-politychni konflikty yak ob»yekt doslidzhennya [Socio-political conflicts as an object of study]. Kiev, 63-65 (in Ukrainian).

Shelling T., 2007 Strategija konflikta [The strategy of conflict]. Moscow, 366 (in Russian).


Переглядів анотації: 211
Завантажень PDF: 160
Опубліковано
2016-06-18
Як цитувати
Pilipenko, Y. S. (2016). Класичний та посткласичний етапи розвитку уявлень про глобальні конфлікти. Науково-теоретичний альманах Грані, 19(8), 167-172. https://doi.org/10.15421/171667
Розділ
Стаття