Вертикальна та горизонтальна субсидіарність

  • I. V. Daniluk Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Адреса: 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57
Ключові слова: субсидіарність, горизонтальна субсидіарність, вертикальна субсидіарність, держава, влада, адміністрація, громадянин, громадянське суспільство

Анотація

У даній статті здійснено спробу проаналізувати принцип субсидіарності в його двох основних вимірах, а саме – вертикальній та горизонтальній, окреслити засади відносин держави та регіонів у межах вертикальної субсидіарності та особливості співпраці державної влади та громадянського суспільства в межах горизонтальної субсидіарності. Науковці виділяють два типи або два рівні принципу субсидіарності: вертикальну і горизонтальну субсидіарність. Перша, вертикальна субсидіарність, стосується відносин між державою і іншими національними рівнями органів державного управління, таких як регіони та місцеві органи влади. Друга, горизонтальна субсидіарність, стосується відносин між державою і суспільством. Вертикальна субсидіарність виражається в контексті розподілу адміністративних функцій від більш високих рівнів державної влади до низьких, тобто йдеться про збільшення повноважень місцевого самоврядування. Проте, держава не виключається з системи субсидійних відносин «центр-регіони», держава зобов’язана втрутитися у випадку коли нижчі рівні місцевої влади неспроможні впоратися самостійно досягти поставлених цілей. Горизонтальна субсидіарність знаходиться у відносинах між владою і свободою, і ґрунтується на припущенні, що турбота про загальне благо і добробут становить спільний інтерес співтовариства, і саме співтовариство здатне самостійно вирішувати проблеми, з якими стикається, та дбати про суспільний добробут. Роль державних органів, відповідно до горизонтальної субсидіарності, направляється на залучення задля надання субсидіарної допомоги, програмування, координацію і, можливо, контролю.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

I. V. Daniluk, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Адреса: 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57
Данилюк Іван Васильович – спеціаліст «Політологія»

Посилання

Elagin, V., 2009. Sozialna derzava ta prunzup subsudiarnosti v sustemi vladnuh vidnosun providnuh derzav svitu [Welfare state and the principle of subsidiarity in the system of power relations leading countries]. Aktualni problemu derzavnogo upravlinnia 1, 359-367 (in Ukrainian).

Nekriach, A., 2010. Subsudiarnost po-ukrainsku: realij ta perspektuvu [Subsidiarity in Ukrainian: reality and]. Problemu miznarodnuh vidnosun 1, 23-37 (in Ukrainian).

Panchenko, Т., 2011. Prunzup subsudiarnosti u suchasnomu democratuchnomu rozvutku [Principle of subsidiarity in modern democratic development]. Majdan, Harkiv (in Ukrainian). 4

Chabanova, K., 2014. Prunzup subsudiarnosti v prozesah dezentralizazij vladu [The principle of subsidiarity in the process of decentralization]. Derzavna polituka do miszevogo samovriaduvannia: stan, problem ta perspektuvu 2, 95-106 (in Russian).

Agosta, S., 2008. La leale collaborazione tra Stato e regioni. Milano, Italia: Giuffr .

Bartocci, L., 2009. ‘Bene comune’ e governo della ‘cosa pubblica’: aziendalizzazione, partecipazione e sussidiariet nel percorso di rinnovamento della Pubblica Amministrazione italiana. Idee e metodi per il bene comune. A cura di P. Grasselli. Milano, Italia: FrancoAngeli, 156-169.

Bolognino, D., 2010. Le nuove frontiere della cittadinanza sociale. Democrazia partecipativa e nuove prospettive della cittadinanza. A cura di G. C. De Martin, D. Bolognino. CEDAM, 23-90. Padova, Italia.

Costa, P., 2012. Sui debiti concettuali del principio di sussidiariet . Contributo allo studio di un concetto quasi-moderno. Amministrazione in Cammino, 1-10.

Crepaldi, G., 2009. La potest regolamentare nell’esperienza regionale. Giuffr , Milano, Italia.

Gaeta, L., 2009. Sussidiariet e sicurezza sociale: una prospettiva storica dell’approccio «a pi livelli». Studi in onore di Remo Martini. Vol. II. A cura di R. Martini. Giffr , 121-137. Milano, Italia.

Lazzarini, G., 2006. Etica e scenari di responsabilit sociale. Milano, Italia: FrancoAngeli.

Lazzaro, A., 2006. Volontariato e pubblica amministrazione: stato attuale e nuove prospettive. Giuffre, Milano, Italia.

Malfer, L., 2011. Fattore 4. Uno slogan per la sostenibilit del welfare. Franco Angeli, Milano, Italia.

Magagnotti, P., 1995. Dalle nazioni alle regioni: riflessioni sui pi recenti documenti politici Europei. Dalle nazioni alle regioni: solidariet e sussidiariet per la nuova Europa [argomenti e documenti]. A cura di R. Spiazi e P. Magagnotti. Edizioni Studio Domenicano, 115-364. Bologna, Italia.

Minnerath, R., 2008. The fundamental principles of social doctrine. The issue of their interpretation. Pursuing the common good: haw solidarity and subsidiarity can work together. Edited by Margaret S. Archer e Pierpaolo Donati, 45-56.

Papa, S., 2008. La sussidiariet alla prova: i poteri sostitutivi nel nuovo ordinamento costituzionale. Giuffr Editore, Milano, Italia.

Pizzanelli, G., 2010. La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche. Politiche ambientali e realizzazione delle grandi opere infrastrutturali. Giuffr Editore, Milano.

Quadrio Curzio, A., 2002. Sussidiariet e sviluppo: Paradigma per l’Europa e per Italia. Vita e Pensiero, Milano, Italia.

R pke, W., 1992. The Social Crisis of Our Time. New Brunswick, Transaction Press, USA.

S nchez Sorondo, M., 2008. Solidarity and subsidiarity as parts of justice and agepe/charity. Pursuing the common good: haw solidarity and subsidiarity can work together. Edited by Margaret S. Archer e Pierpaolo Donati. The Pontifical Academy of Social Sciences, Vatican City.

Savarese, P., 2014. La sussidiariet e il bene comune. Nuova Cultura, Roma, Italia.

Sirico, R. A., 2003. Sussidiariet , societ e diritti. Comprensione ed applicazione. Il principio di sussidiariet : la difesa della persona umana. A cura di R. Sirico e D. Antiseri. Traduzione di F. Felice. Grand Rapids, Roma, Italia.


Переглядів анотації: 292
Завантажень PDF: 186
Опубліковано
2016-02-19
Як цитувати
Daniluk, I. V. (2016). Вертикальна та горизонтальна субсидіарність. Науково-теоретичний альманах Грані, 19(3), 96-101. https://doi.org/10.15421/1716067
Розділ
СОЦІОЛОГІЯ