Символічні зміни в просторі міста в соціокультурних контекстах XX ст.


  • L. V. Males Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: символічний простір, урбанонімія, місцеві топоніми, функція урбаноніму, ідеологічне значення, політика номінувань, топонімічний пам’ятник

Анотація

У статті на матеріалі урбанонімів міста Києва продемонстровано зміни створення та використання символічного простору для утвердження державної ідеології. Авторкою виділено п’ять хронологічних періодів: дорадянський (до 1917 року), довоєнний (1917-1941 рр.), післявоєнний (1941-1955 рр.), час відлиги та застою (1955-1986) та перебудовний і незалежності (після 1986 року). Демонструється, що в ХХ столітті створення і зміна урбанонімів відбувається не стихійно, а адміністративним шляхом. Урбанонімія радянського періоду рідко коли пов’язується з місцевою топонімією. Назви вулиць та інших міських об’єктів утворюються від імен революціонерів, військових, владних діячів – символічний простір міста нагадує некрополь. Також дуже поширене використання географічних назв з УРСР та всього Радянського союзу. Внаслідок цього відбувається зменшення інформативної та ідентифікуючої функції урбанонімів та збільшення ідеологічного значення. Населення міста відчужується від своєї вулиці, свого місця життя, формується абстрактний патріотизм, а будь-який місцевий засуджується.В незалежній Україні спостерігається відродження забутих імен мистецьких діячів, місцевої топоніміки, в назвах вулиць уславлюються нові герої. Таким чином, реалізується модерна стратегія «повернення до джерел» та «пантеону героїв».

Біографія автора

Місце роботи автора
доктор соціологічних наук, доцент

Посилання

1. Bourdieu P. Symvolycheskyi poriadok y vlast nomynatsyy (Symbolic order and authority nomination) Sotsyolohyia polytyky Socio-Logos, 1993, pp. 72-80.
2. Kudrytskyi A. ed. Vulytsi Kyieva. Dovidnyk (Streets of Kyiv. Directory) Kyiv, 1995, 352 p.
3. Horenko M. Zachystka (Trimming). Den, 2014, 27 march. Regime to access: http://m.day.kiev.ua/uk/article/cuspilstvo/zachistka
4. Males L. Karta mista: symvolichnyi prostir upravlinnia (City map: symbolic space management) Suchasni suspilni problemy u vymiri sotsiolohii upravlinnia. Materialy druhoi naukovoi konferentsii. Doneck, 2006, pp. 169-174.
5. Males L. Urbanonimiia i derzhavna ideolohiia: osoblyvosti vzaiemodii (Urbanonimiia i derzhavna ideolohiia: osoblyvosti vzaiemodii) 1998, vol 6, pp.21-23.
6. Ponomarenko L. Tak zveliv tsar (So the king commanded). Khreshchatyk, 1992, 13 march.
7. Ponomarenko L., Riznyk O. Kyiv. Korotkyi toponimichnyi dovidnyk (Kyiv. Short toponymic directory). Kyiv, 2003, 124 p.
8. Semena M. Krymska toponimika: vpravy, zlovzhyvannia, pomylky (Crimean toponymy: exercise, abuse, errors). Den, 2010, 11 august. Regime to access: http://www.day.kiev.ua/uk/article/cuspilstvo/krimska-toponimika-vpravi-zlovzhivannya-pomilki
9. Foucault M. Nahliadaty i karaty: Narodzhennia viaznytsi (Supervise and punish: The birth of the prison) Kyiv, 1998, 392 p.
Як цитувати цю статтю:
Males, L. (1). Символічні зміни в просторі міста в соціокультурних контекстах XX ст. Науково-теоретичний альманах "Грані", 17(9), 117-122. Retrieved із https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/647
Розділ
СОЦІОЛОГІЯ