Дискурс влади як предмет філософського дослідження: між дискурсивними практиками та лінгвістичним дискурс-аналізом


  • C. R. Karpenko Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: дискурс влади, владна онтологія, гносеологія влади, екзистенція мас, масова свідомість, конформізм, інтерпретація реальності

Анотація

Стаття розкриває онтологічні та гносеологічні засади дискурсу влади, вивчає філософські виміри рівнів сучасного дискурсу мас. У межах дослідження встановлюються особливості дискурсу влади в ме­жах двох основних філософських інтерпретацій дискрусу влади: постмодерністського та лінгвістичного дискурс­аналізу.  Приділяється увага взаємодіям дискурсивних спільнот та владних інститутів.Обгрунтовується, що влада дискурсу проявляється у певному тлумаченні вербальних і текстуальних феноменів сучасними соціально­гуманітарними дисциплінами, зокрема соціологією і політологією. Встановлено, що міждисциплінарний підхід в інтересах емпірично орієнтованих наукових дисциплін дозволяє використати філософський досвід і побачити реальне явище перетворення свідомості за допомогою дискурсивних практик у суспільній дійсності.Зазначається, що наслідки тоталізації владного впливу через структури мовлення і дискурсивну реальність є надзвичайно важливими, як твердять сучасні теоретики мовленєвої дії, проникнення влади у буденний та науковий дискурс, проявляється, насамперед, у зловживаннях впливу. Стверджується, що тиражування негативного впливу влади на дискурс є також точкою відліку для філософського осягнення масштабності проблеми.Демонструється розбіжність між вербальним і текстуальним змістом обговорень, між публічними та непублічними змістами висловлювань владних суб’єктів, яка виступає ключовою особливістю владного дискурсу стосовно масової свідомості і прагматичного дискурсу в практичній ситуації буття мас.

Біографія автора

Місце роботи автора
здобувач

Посилання

1. Bart, R. Fragmenty movy zakohanogo (Utterances of man in love). L. : Nezalezhniy kulturologIchniy zhurnal «Yi», 2006. 283 p.
2. Verbitska, I. V. Vlada yak fenomen ekzistentsIYi: (Power as a phenomenon of existence). Kiyiv, 2008.16 p.
3. Didenko N. G. Vzaemodiya upravlinnya, vladi i derzhavi yak predmet filosofskogo analizu. (Interaction management, power and the state as a subject of philosophical analysis) Donetskyj nats. universitet, Donetsk, 2002,19 p.
4. Zotova, V. A. Diskurs vladi i nonkonformizmu yak kulturotvorchi chinniki v kulturi 60 ­ 90­h rr. HH st. (Power dyskurs and non­conformism as a culture factors in the culture of 60 ­ 90 years of the twentieth century).Kultura Ukrainy. 2013. Issue. 41. P. 158­166.
5. Kirillov, P. E. Diskurs M. Fuko kak metodologiya analiza sovremennyih sotsialnyih institutov i protsessov Avtoref dis. kand. filos. nauk: 09.00.11 (Discourse of Foucault as a methodology for the analysis of contemporary social institutions and processes) Moscowskij gosudarstvennyj technicheskij universitet im. N. E. Baumana, Moscow,2006. Regime to access: http://www.dissercat.com/content/diskurs­m­fuko­kak­metodologiya­analiza­sovremennykh­sotsialnykh­institutov­protsessov#ixzz34Ok1gAmS
6. Ogurtsov, A. P. Nauchnyiy diskurs: vlast i kommunikatsiya (dopolnitelnost dvuh traditsiy) (Scientific discourse: power and communication (complementarity of the two traditions) Regime to access:http://russcience.euro.ru/papers/ogur93sp.htm
7. Pereverzev, E. V. O knige Tyona A. Van Deyka «Diskurs i vlast. reprezentatsiya dominirovaniya v yazyike i kommunikatsii» (On the Teun`s A. Van Deyk book «Discourse and power. representation in the language of domination and communication») Regime to access: http://discourseanalysis.org/ada8/st56.shtml
8. Sogomonyan, V. Chto takoe diskurs vlasti? (What is the discourse of power?) «21­y VEK» . 2012. no. 1 (21). P.34­51.
9. Fuko, M. Diskurs i istina (Discourse and Truth). Logos. 2008. no. 2. P. 159–262.
10. Chernyavskaya, V. E. Diskurs vlasti i vlast diskursa (Discourse of power and the power of discourse) M.: Flinta : Nauka, 2006. 136 p.
11. Sheygal, E. Vlast kak kontsept i kategoriya diskursa (Power as a concept and category of discourse). Regime to access: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Article/scheig_vlast.php
15. Foucault, M. The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences. Vintage; Reissue edition 1994. 416 p
16. Rorty, R. Review: Objectivity, Relativism, and Truth: Philosophical Papers Volume 1.Cambridge University Press, 1991. 226 р.
17. van Dijk, T. A. Discourse and Context: A Sociocognitive Approach Cambridge University Press, 2008.288 p.
Опубліковано
2014-07-07
Як цитувати цю статтю:
Karpenko, C. (2014). Дискурс влади як предмет філософського дослідження: між дискурсивними практиками та лінгвістичним дискурс-аналізом. Науково-теоретичний альманах "Грані", 17(9), 12-17. Retrieved із https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/628
Розділ
ФІЛОСОФІЯ