Інститут партійного лідерства у системі партієтворення сучасної України

  • I. O. Lavrenyuk Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім.Т.Шевченка
Ключові слова: партійний лідер, партійне лідерство, партія, політичний процес, політична влада, політична свідомість, політичні еліти, електорат, партієтворення

Анотація

У даній статті на основі опрацювання теорії й практики партійного будівництва в Україні досліджується роль партійного лідера у здійсненні політичного процесу й партієтворення, реалізації політичної влади, розвитку політичної свідомості та формуванні сучасної політичної еліти нашої держави. Ствер-­­д­жується, що партійний лідер – це авторитетна, визнана в своєму політичному середовищі особа, обрана керувати партією, і здатна консолідувати громадян навколо спільної мети, найефективніше репрезентувати інтереси конкретної соціальної групи. Вказується, що визначальною рисою явища партійного лідерства є те, що за умов сталого політичного розвитку та незворотності демократичних перетворень в Україні склад лідерів політичних партій фактично виступає потужним кадровим резервом для вищих державних органів, структур місцевого самоврядування та інших управлінських інститутів. Процес партієтворення як невід’ємна складова політичного процесу характеризує певну сторону, механізм дії системи свідомості, культури у сфері суспільного життя, яка стосується діяльності політичних партій. Закономірною складовою сучасної політичної еліти є партійна еліта – керівне коло осіб у політичній партії на чолі з її лідером, які безпосередньо причетні до прийняття стратегічних рішень, визначення політичного курсу цієї сили, а також її участі в політичному процесі. Досліджуються класифікаційні моделі вітчизняних партій та інститутів партійного лідерства. Пропонується оцінка рівня співвіднесення розвитку партійних лідерів та загальної динаміки громадянського суспільства в Україні. Вказується, що на даний час кардинальної зміни української партійної еліти ще не відбулося. Водночас має місце тривала еволюція інституту партійного лідерства – досить важкий процес внутрішніх і зовнішніх, об’єктивних та суб’єктивних, економічних, політичних ы соціально-психологічних чинників розвитку. Для цієї еволюції загалом присутні всі сприятливі умови, адже наразі жодна політична сила країни не заперечує базових демократичних засад її розвитку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ashin G. K. Jelita i demokratija (Elite and democracy). Vestnik MGU, 1996, no.4, pp. 98­107.

Veber Maks .Izbrannoe. Obraz obshhestva (Favorites.The image of society). Moscow, 1994, p. 702.

Holovatyy M. F. Klasy i partiyi (Classes and parties). Kiev, 2011, p. 144 с.

Djuverzhe Moris. Politicheskie partii (Political parties). Moscow, 2002, p. 558.

Ipatov E. F. Realiyi ta superechnosti partiynoho liderstva v ukrayins’komu suspil’stvi: politolohichnyy aspek (The realities and contradictions of the party leadership in the Ukrainian society: political dimension). Visnyk Natsional’noho tekhnichnoho universytetu Ukrayiny «Kyyivs’kyy politekhnichnyy instytut».Politolohiya.Sotsiolohiya. Pravo: Zb. nauk. prats’. Kiev, 2010, vol. №1(5), pp. 13­17.

Kyslyy P. Stanovlennya parlamentaryzmu v Ukrayini (The formation of parliamentarism in Ukraine). Kiev, Abris, 2010, pp.414.

Kremen’ V. H. Politolohiya (Political science). Kiev, Al’terpres, 2010, pp. 612

Mejtus V.Ju. Politicheskaja partija: strategija i upravlenie (Political party: strategy and management). Kiev, Jel’ga, Nika­Centr, 2008, рр. 400.

Morar’ M.V. Porivnyal’nyy analiz ponyat’ «politychnyy lider» ta «partiynyy lider»( Comparative analysis of the concepts of «political leader» and «party leader»). Dni nauky filosofs’koho fakul’tetu­2010: Mizhnarodna naukova konferentsiya (21­22 kvitnya 2010 roku): materialy dopovidey ta vystupiv. Kiev, 2010, part ІХ,

pp. 74­77.

Obushnyy M. I. Do pytannya sutnosti ponyattya «partiyna komunikatsiya» (To the question of the nature of «party communication»). Dni nauky filosofs’koho fakul’tetu­2010: Mizhnarodna naukova konferentsiya (21­22 kvitnya 2010 roku): materialy dopovidey ta vystupiv. Kiev, 2010, part ІХ, pp. 81­82.

Obushnyy M.I. Politychni partiyi u formuvanni natsional’nykh elit (Political parties in the formation of national elites).Elity i tsyvilizatsiyni protsesy formuvannya natsiy. Kiev: EksOb, 2006, Vol. 2, pp. 141­144.

Panarin A. S. Politologija (Political science). Lomonosov Moscow State Universit. Moscow, Prospekt, 2011, pp. 448.

Pareto V. O primenenii sociologicheskih teorij (On the application of sociological theories). Socis, 1995, no.10, pp. 136­141.

Paharev A. D. Politicheskoe liderstvo i lidery (Political leadership and leaders). Kiev, Znanie Ukrainy, 2001, pp. 270.

Politicheskie partii: istorija, teorija, praktika (Political parties: history, theory, practice). Sbornik trudov pod red. A.I. Kovlera. Moscow, Luch, 1993, issue 1, pp. 102­115.

Polіtichnі partії jak sub’єkt formuvannja polіtiko­upravlіns’koї elіti v umovah polіtichnoї modernіzacії (Political parties as the subject of the formation of the political­administrative elite in terms of political modernization). E. A. Afonіn (golova red. kol.). Kiev, Parlament•s’ke vyd­vo, 2008, pp. 416.

Politolohichnyy slovnyk (Political science dictionary). Kiev, 2005, pp. 735.

Radchenko O. Tekhnolohiya partiynoho budivnytstva: Teoriya i praktyka (Technology party building: Theory and practice). Luhansk, Rayduha, 2007, pp. 160.

Salmin A. M. Sovremennaja demokratija (Modern democracy). Moscow, Ad Marginem, 1997, pp. 448.

Tomenko M.V. Partiyna elita Ukrayiny (The party elite of Ukraine). Kiev, Lohos, 2000, pp. 204.

Filosofiya polityky: Korotkyy entsykl. slovnyk (Political Philosophy: Short encyclopedic dictionary) Avt.­uporyad.: V.P.Andrushchenko ta in. Kiev, Znannya Ukrayiny, 2002, pp. 669.

Tsikul I. Transformatsiya instytutu partiynoho liderstva v suchasniy Ukrayini (hendernyy pidkhid) (The transformation of the Institute of the party leadership in contemporary Ukraine (gender approach). Politychnanauka v Ukrayini: stan i perspektyvy: materialy vseukrayins’koyi naukovoyi konferentsiyi (L’viv, 10­11 travnya 2007 roku). Ukl.M.Polishchuk, L.Skochylyas, L.Uhryn. Lviv, TsPD, 2008, pp. 204­210.

Shveda Yu. R. Teoriya politychnykh partiy ta partiynykh system (The theory of political parties and party systems). Lviv, Triada plyus, 2012, pp. 528.

Ranney A. The Concept of party.Political Research and political Theory, Cambridge, 1968, pp. 10­15.


Переглядів анотації: 183
Завантажень PDF: 90
Опубліковано
2015-06-25
Як цитувати
Lavrenyuk, I. O. (2015). Інститут партійного лідерства у системі партієтворення сучасної України. Науково-теоретичний альманах Грані, 18(10), 48-54. https://doi.org/10.15421/1715196
Розділ
ПОЛІТОЛОГІЯ