Соціально-історична пам’ять про радянське минуле: емпіричне дослідження


  • E. G. Pozdnyakova­Kirbatyeva Харківський національний педагогічний університет ім.Г.С. Сковороди
Ключові слова: соціально­історична пам’ять, радянське минуле, респонденти, СРСР, Схід, Захід, вікові групи

Анотація

У статті аналізуються дані емпіричного дослідження соціально­історичної пам’яті про радянське минуле у представників різних регіонів України.Незважаючи на розпад СРСР, інтерес до радянського минулого залищається. Аналізується, яким чином сприймаються ті події сучасною молоддю, яка різниця між соціальною пам’яттю груп людей, які виросли за часів Радянського Союзу, і молоді, що виховувалася в незалежній Україні. Актуальним є виявлення особливостей соціальної пам’яті серед різних її суб’єктів­носіїв, перш за все серед представників різних поколінь.  Поза сумнівом, величезний вплив на формування відношення до радянського минулого у молодих людей надають сучасні канали комунікації.На Заході, в Центрі та Сході України є відмінності в ментальності населення. Ці відмінності поширюються і на комомеративну складову ментальності. Відповідно до гіпотези дослідження, в соціально­історичній пам’яті населення різних регіонів радянське минуле бачиться по­різному. Ці відмінності і стали предметом емпіричного дослідження.Також розглядаються комомеративні характеристики ставлення до радянського минулого у населення різних регіонів країни та найбільш загальна характеристика пам’яті про радянське минуле, а саме: ступінь інтересу населення різних регіонів до цього минулого. 

Біографія автора

Місце роботи автора
кандидат соціологічних наук, доцент

Посилання

1. Tavokin.E.P. K voprosu ob istoricheskoy pamyati o Velikoy otechestvennoy voyne (To the question about historical memory about Great patriotic war), 2010, P. 62­66.
2. Tarasenko V. Retrospektivnoe poznanie v sociologii: nekotorie gnoseologicheskie I metodologicheskie problemi (Retrospective cognition is in sociology: some gnosiological and methodological problems). 2009, P. 5­18.
Опубліковано
2014-06-12
Як цитувати цю статтю:
Pozdnyakova­KirbatyevaE. (2014). Соціально-історична пам’ять про радянське минуле: емпіричне дослідження. Науково-теоретичний альманах "Грані", 17(8), 64-69. Retrieved із https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/594
Розділ
СОЦІОЛОГІЯ