Історична регіоналістика, історичне краєзнавство та історична урбаністика: демаркація предметних полів


  • I. M. Koval’s’ka­Pavelko Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: історична регіоналістика, історичний регіон, історичне краєзнавство, рідний край («мала батьківщина»), історична урбаністика, історичне місто

Анотація

Проведено розмежування предметних полів таких прикладних галузей історичної науки як історичної регіоналістики, історичного краєзнавства та історичної урбаністики. Ці наукові дисципліни мають міждисциплінарний статус, який обумовлює їх специфіку та унікальність.Показано, що у дослідницькому фокусі історичної регіоналістики знаходиться регіон, який виступає як територія, яка є однорідною з погляду певних визначальних критеріїв і за цими ж критеріями відрізняється від суміжних територій. Історична регіоналістика акцентує увагу на явище регіоналізму, тобто виявляє комплекс соціокультурних, ментально­духовних структур, за допомогою яких формується для певної локально організованої спільноти спільна історична пам’ять, інтегративні настанови тощо.Визначено, що предметом вивчення історичного краєзнавства є історія рідного краю, «малої батьківщини» (регіону, району, міста, села). Ця історія локалізована в історичних подіях, які матеріалізовані в пам’ятках історії та культури. На відміну від історичної регіоналістики, історичне краєзнавство має більш прикладний характер, приділяє увагу деталям, конкретним аспектам історії рідного краю («малої батьківщини»). Доведено, що історична урбаністика об’єднує предметні поля історичної регіоналістики та історичного краєзнавства в аспекті дослідження історії міських поселень. У дослідницькому фокусі історичної урбаністики знаходиться міський спосіб життя, що дозволяє аналізувати міста в їх цілісності – як специфічні соціокультурні феномени із власними фазами розвитку, в широкому політичному й ідеологічному контексті. Наголошується, що історична урбаністика вивчає урбанізацію та урбанізованість, які пов’язані з утвердженням міського способу життя як феномена культури і сучасної цивілізації. Оскільки урбанізація є процесом, то її характеризують динамічні показники (темпи урбанізації), тоді як урбанізованість характеризується статичними показниками (кількість та частка міського населення, кількість міських поселень, їх площа та ін.). Саме в цьому аспекті історична урбаністика зближується з історичною регіоналістикою.

Біографія автора

Місце роботи автора
кандидат історичних наук, доцент

Посилання

1. Badyak V.P. Istorychne krayeznavstvo yak nachal’nyy kurs (Local history as education course) Istorychne krayeznavstvo v systemi osvity Ukrayiny: zdobutky, problemy, perspektyvy. Kam»yanets’­Podil’s’kyy, 2002, pp. 15­24.
2. Blyznyak M. Istorychne krayeznavstvo (Local history). Ostroh, 2011, 236 p.
3. Veber M. Istoriya khozyaystva. Gorod (History economy. City). Moscow, 2001, 576 p.
4. Vermenych Ya.V. Istorychna rehionalistyka v Ukrayini: teoretyko­metodolohichni prob­lem: avtoreferat dysertatsiyi doktora istorychnykh nauk (The historical regional studies in Ukraine: theoretical and methodological problems: author’s doctoral thesis in historical sciences). Kyiv, 2005, 31 p.
5. Vermenych Ya.V. Istorychni mista v systemi pam»yatkookhoronnoyi diyal’nosti ta re­hional’no­istorychnykh doslidzhen’ (Historical cities are already pam’yatkoohoronnoyi activities and regional­historical research) Spetsial’ni istorychni dystsypliny: pytannya teoriyi ta metodyky. Kyiv, 2000, ch. 2, pp. 355­369.
6. Vermenych Ya.V. Istorychne misto yak ob»yekt rehional’nykh doslidzhen’ (The historic city as the object of Regional Studies) Istoriya Ukrayiny. Malovidomi imena, podiyi, fakty. Kyiv, 2000, vol. 10, pp. 73­87.
7. Vermenych Ya.V. Kontseptualizatsiya istorychnoyi rehionalistyky v systemi sotsiohu­manitarnoho znannya (Conceptualization of historical regional studies in system of socio­humanitarian knowledge) Ukrayina soborna. Kyiv, 2004, vol. 1, pp. 340­379.
8. Vermenych Ya.V. Metodolohichnyy instrumentariy istorychnoho krayeznavstva v Ukrayini (XIX – poch. XX st.) (Methodological tools of local history in Ukraine (XIX ­ early XX century)) Spetsial’ni istorychni dystsypliny: pytannya teoriyi i metodyky. Kyiv, 1999, ch. 3, pp. 216­223.
9. Vermenych Ya.V. Misto yak katehoriya urbanistyky (The city as a category of urban studies) Istoriya Ukrayiny. Malovidomi imena, podiyi, fakty. Kyiv, 2004, vol. 25, pp. 322­332.
10. Vermenych Ya.V. Rol’ i mistse istorychnoyi rehionalistyky v systemi sotsiohumani­tarnykh nauk (Role and place of historical regional studies in system of socio­humanitarian science) Istoriya Ukrayiny. Malovidomi imena, podiyi, fakty. Kyiv, 2002, vol. 20­21, pp. 79­94.
11. Holubko V., Kacharaba S., Seredyak A. Istorychne krayeznavstvo (Historical regional studies). L’viv, 2005, ch. I, 130 pp.
12. Yevropeys’ka khartiya mist (Manifest novoyi urbanistyky) (European Charter cities (New Urban Manifesto)): Pryynyata na 15­y Plenarniy sesiyi Konhresu mistsevykh i rehional’nykh vlad Yevropy 29 travnya 2008 r.
13. Zaremba S.Z. Do pytannya pro predmet istorychnoho krayeznavstva (On the subject of local history) Respublikans’ka naukova konferentsiya z istorychnoho krayeznavstva. Kyiv, 1980, pp. 41­45.
14. Kiting M. Novy regionalizm v Zapadnoy Yevrope (New Regionalism in Western Europe) Logos, 2003, no. 6 (40), pp. 67­116.
15. Konstantynova V.M. «Istorychna urbanistyka» ta «istoriya mista (mist)»: spivisnuvannya ponyat’ (‘Historical Urban’ and ‘history of the city (cities)’: concepts of coexistence) Hileya, 2012, vol. 56, pp. 119­121.
16. Oliynyk Ya.B., Stepanenko A.V. Vstup do sotsial’noyi heohrafiyi (Introduction to Social Geography). Kyiv, 2000, 204 p.
17. Sayko E.V. Urbanizatsiya: yavleniye i protsess istoricheskogo razvitiya (Urbanization: phenomenon and process of historical development) Urbanizatsiya v formirovanii sotsiokulturnogo prostranstva / ed. by E.V. Sayko. Moscow, 1999, pp. 11­46.
18. Serkiz Ya. Istorychne krayeznavstvo (Local history). L’viv, 1995, 76 p.
19. Sotsiolohiya (Sociology) / ed. by V.H. Horodyanenko. Kyiv, 2003, 560 p.
20. Franko I. Halyts’ke krayeznavstvo (Galician regional studies) Zibrannya tvoriv. Kyiv, 1986, vol. 46, b. 2, pp. 116­150.
Опубліковано
2014-05-20
Як цитувати цю статтю:
Koval’s’ka­PavelkoI. (2014). Історична регіоналістика, історичне краєзнавство та історична урбаністика: демаркація предметних полів. Науково-теоретичний альманах "Грані", 17(6), 161-167. Retrieved із https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/559
Розділ
ІСТОРІЯ