Вплив творчості на подолання екзистенційної кризи особистості


  • V. S. Grekova Національна металургійна академія України
Ключові слова: екзистенційна криза, кризові ситуації, екзистенція, творчість, життєтворчість, творча унікальність

Анотація

У представленій статті автором аналізується екзистенційна криза як чинник формування життєвої позиції особистості та способи її подолання, зокрема творчість як один із основних способів та шляхів її переживання. Для визначення екзистенційної кризи як терміну аналізуються існуючі в сучасній філософській літературі варіанти тлумачення. Наводиться методологічне дослідження поняття екзистенційної кризи та кризових ситуацій в цілому, розглядаються основні етапи переживання особистістю «межо­вих ситуацій».Екзистенційна криза особистості розглядається як переломний момент на життєвому шляху людини. Обстоюється думка, що вона може сприяти формуванню нової системи відносин людини до різних сфер свого життя, культури, соціуму, заснованого на свідомому виборі власної «причинності» в житті, творчому ставленні до себе і свого життя. Розглядається феномен творчості як один із варіантів подолання екзистенційної кризи особистості. Доведено, що творчість є соціокультурним феноменом, який орієнтований у своїй основі на щось нове та виражає сьогодення культури. Творчість ­ це особлива якість діяльності, що властива людині як соціальній істоті та сприяє зміні і розвитку усіх сфер громадського життя та, беззаперечно, дозволяє подолати різноманітні кризові стани й ситуації, які ставлять перед людиною основні питання сенсу її існування та взаємозв’язків із навколишнім світом.Проблема сучасного вивчення впливу творчості на подолання екзистенційної кризи людини та подальше відображення екзистенційних переживань на її творчій життєвій позиції є актуальним предметом для наукових пошуків.

Біографія автора

Місце роботи автора
аспірант

Посилання

1. Afanaseva O.V. Tvorchestvo: svoboda i neobhodimost: suschnost tvorchestva. Puti povyisheniya tvorcheskoy aktivnosti (Creativity: freedom and necessity: the essence of creativity. Ways to improve creativity). M. Molodaya gvardiya, 1995. 362 р.
2. Geraimchuk I.M. Filosofiya tvorchestva: Monografiya (Philosophy of creativity: Monograph). K.: EKMO, 2006, 120 р.
3. Zubareva O.H. «Problema tvorchosti: sotsialno­filosofskyi aspekt» (Problem creativity: Socio­philosophical aspect). Dn­sk, 2012, 19 р.
4. Liakh V.V. Liudyna v systemi sotsioratsionalnykh struktur: problema ekzystentsialnoho vyboru (Rights in the sotsioratsionalnyh structures: the problem of existential choice.
5. Personality Psychology). Problemy filosofii. Istoriia filosofii ta kultura.Vyp.92. K., 1992
5. Psykholohiia osobystosti: Slovnyk­dovidnyk (Personality Psychology). K. : Ruta, 2001. 320 р.
6. Sidorina T.Yu. Filosofiya krizisna (Philosophy crisis). M.: Flinta:Nauka, 2003. 456 р.
7. Sartr Zh.P. Ekzistentsializm kak gumanizm (Existentialism as humanism). Sumerki bogov. M.: Politizdat, 1990. Р. 319­344
8. Yaspers Karl Razum i ekzistentsiya (Reason and Existenz). M.: «Kanon » ROOI «Reabilitatsiya», 2013. 336 р.
Опубліковано
2014-05-13
Як цитувати цю статтю:
Grekova, V. (2014). Вплив творчості на подолання екзистенційної кризи особистості. Науково-теоретичний альманах "Грані", 17(6), 54-58. Retrieved із https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/539
Розділ
ФІЛОСОФІЯ