Міжнародні неурядові організації та їх внесок у проблему подолання бідності


  • T. O. Hrachevska Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: міжнародні неурядові організації, бідність, міжнародне співробітництво, Оксфам, глобальне громадянське суспільство, стратегія боротьби з бідністю

Анотація

Проаналізовано особливості діяльності міжнародних неурядових організацій у контексті подолання бідності. Було встановлено, що проблема боротьби з бідністю постала у вітчизняній науці, на відміну від західної, лише у 90­х роках минулого століття й звернення до неї провідних дослідників було зумовлено об’єктивними процесами, які відбувалися в українському суспільстві. Визначено основні підходи та стратегії діяльності даних організацій щодо мобілізації громадської думки задля реалізації ініціатив забезпечення інтересів соціально незахищених верств населення.Особлива увага була приділена специфіці діяльності щодо подолання бідності такої організації, як Оксфам. У статті проаналізовано провідні проекти та ініціативи даної організації: створення крамниць, де продаються товари з країн, які належать до «третього світу», проведення інформаційних та  пропагандистських компаній  щодо гарантування продовольчої безпеки, запровадження «податку Робін Гуда».Автор статті особливу увагу приділяє аналізу наукових публікацій як вітчизняних, так і закордонних, передусім російських вчених, присвячених проблемам консолідації міжнародного співтовариства в цій сфері. Зокрема, були розглянуті роботи таких науковців, як В.Адамик, В.Васютинський, О.Горенко, Ю.Соболевська.Належне місце в роботі відводиться характеристиці наявних стратегій боротьби з бідністю. Стверджується, що міжнародні неурядові організації, зважаючи на обмеженість їх матеріальних ресурсів, не можуть бути надзвичайно широко до них залученими. Окреслено проблеми, з якими зустрічаються міжнародні неурядові організації в сфері вирішення проблем бідності.

Біографія автора

Місце роботи автора
кандидат історичних наук, доцент

Посилання

1. Adamyk, V. Aktualni pytannia prodovolchoi bezpeky i rozvytku silskoho hospodarstva u konteksti podolannia bidnosti (Current Issues of Food Security and Agricultural Development in the Context of Poverty Reduction). Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, 2009, no. 1, pp.61­68.
2. Adamyk, V. Transformatsiia mekhanizmiv mizhnarodnoi polityky podolannia bidnosti u XXI stolitti (Transformation in Mechanisms of International Policy in Combating Poverty in the XXth Century). Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, 2007, no. 2, pp. 82­91.
3. Vasiutynskyi, V. Sotsialno­psykholohichni chynnyky podolannia bidnosti (Social and Psychological Factors of Poverty Reduction). Sotsialnyi zakhyst, 2013, no.2, pp. 16­17.
4. Horenko, O. Borotba z bidnistiu yak oriientyr proyevropeiskoi polityky (The Fight against Poverty as a Benchmark of European Policy) Politychnyi menedzhment, 2003,no.2, pp.107­121.
5. Oksfam nachynaet realyzatsyiu kampanyy «VІRASTYM. Edu dlia ZhYZNY. Sokhranym PLANETU» ( Oxfam Launches Its Campaign “TO GROW». Food for LIFE. Save the planet “). Regime to access: httr:// grow.clicr.ru/news/5
6. Lіsenko, V.V K voprosu ob opredelenyy poniatyia «Mezhdunarodnaia nepravytelstvennaia orhanyzatsyia» (To Question of Definition of the Concept “International Non­governmnetal Organization”) Regime to access: http: // www.juristlib.ru/book_5660.html ­ Nazva z ekranu
7. Sobolevskaia, A., Popov, A. Osnovnіe puty borbі s bednostiu. (The Main Ways to Fight Poverty ) Trudovoe pravo, 2005, no.10, pp.54­66.
8. Stepanenko, V. Hlobalnoe hrazhdanskoe obshchestvo: kontseptualyzatsyy y postkommunystycheskye varyatsyy Sotsyolohyia: teoryia, metodі, marketynh (Global Civil Society: Conceptualization and Postcommunist Variations), 2005, no.2,pp.156­175. Regime to access :http:// i­soc.com.ua/journal/08_Stepanenko.pdf
9. Agriculture campaign // Oxfam International Regime to access: httр://www.oxfam.org/en/campaigns/agriculture
10. Conflict and Disasters campaign // Oxfam International. Regime to access: httр://www.oxfam.org/en/conflict
11. Health & Education For All // Oxfam International Regime to access: httр://www.oxfam.org/en/forall
12. Trade campaign // Oxfam International Regime to access: httр://www.oxfam.org/en/campaigns/trade
Опубліковано
2014-04-04
Як цитувати цю статтю:
Hrachevska, T. (2014). Міжнародні неурядові організації та їх внесок у проблему подолання бідності. Науково-теоретичний альманах "Грані", 17(5), 162-166. Retrieved із https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/527
Розділ
ПОЛІТОЛОГІЯ