Плюралізація партійної системи Польської Республіки: передумови та етапи становлення


  • Ye. I. Haydanka Ужгородський національний університет
Ключові слова: Польська Республіка, партійна система, плюралізація, демократичний транзит, Сейм, уряд

Анотація

Зроблена спроба визначити інституційні особливості еволюції партійної системи Польської Респуб­ліки у контексті демократичного переходу. Розглянуто політико­історичні передумови становлення, специфіку нормативно­законодавчої бази функціонування та сучасні тенденції консолідації політико­партійного простору Польщі.Визначено, що історико­політичними передумовами становлення багатопартійності в Польщі стали народні заворушення кінця 1970­их – початку 1980­их рр., еволюція профспілки «Солідарність» у масовий опозиційний суспільно­політичний інститут, суспільна діяльність ряду нелегальних опозиційних організацій, поява політиків­реформаторів у середовищі правлячої комуністичної партії.Партійна система Польщі пройшла кілька десятирічну еволюцію: партійна система з партією гегемоном (1952–1989 рр.); атомізована багатопартійність (1989–1993 рр.); партійна система поміркованого плюралізму  (1993 р. – дотепер). Закріплення багатопартійності позначилось розробкою чіткої нормативно­правової бази функціонування політичних партій та регулювання виборчого процесу, зокрема законодавства про політичні партії (1990 р., 1997 р.) та про вибори до Сейму (1993 р., 2001 р.). На сучасному етапі загальну конфігурацію партійної системи Польщі визначають дві політичні сили – «Право і справедливість» та «Громадянська платформа», які почергово впливають на формування уряду.

Біографія автора

Місце роботи автора
кандидат політичних наук, доцент

Посилання

1. Bronislavskij E. Pol’skij dialog. Sobytija v Pol’she glazami pol’skih, sovetskih, amerikanskih, anglijskih, zapadnogermanskih i francuzskih zhurnalistov (Polish Dialogue. Events in Poland as Witnessed by Polish, Soviet, American, English, West German and French Journalists). Tbilisi, 1990, 640 p.
2. Vedeneeva V. Algoritmy nadezhdy i samoobman (Algorithms of Hope and Self­Deception). Politicheskie issledovanija, 1991, no. 5, pp. 107­120.
3. Zelen’ko H. «Navzdohinna modernizatsiya»: dosvid Pol’shchi ta Ukrayiny («Pursuing Modernisation»: Polish and Ukrainian experience). Kyiv, 2003, 215 p.
4. Modeli politychnoyi komunikatsiyi: politychni partiyi ta hromadyans’ke suspil’stvo (Political communication Models: political parties and civil society). Kyiv, 2010, 148 p.
5. Mgalsk M. Polskі system partyjny (Party System in Poland). Warszawa, 2006, 272 p.
6. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. О partiach politycznych (The Law on Political Parties 1997). Regime to access: http://www.sejm.gov.pl/prawo/partiepol/kon12.htm.
7. Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. О partiach politycznych (The Law on Political Parties, July 28 1990). Regime to access: http://static1.money.pl/d/akty_prawne/pdf/DU/1990/54/DU19900540312.pdf.
8. Ustawa z dnia 28 maja 1993 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (The Law on the Elections to the Polish Seym, May 28 1993). Regime to access: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/aktpl/e1993.html.
9. Wybory i referenda – Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Elections and Referendum – Elections to the Seym and the Senate of Poland). Regime to access: http://pkw.gov.pl/wyniki­wyborow­i­referendow/wybory­i­referenda.html.
Опубліковано
2014-04-16
Як цитувати цю статтю:
Haydanka, Y. (2014). Плюралізація партійної системи Польської Республіки: передумови та етапи становлення. Науково-теоретичний альманах "Грані", 17(5), 157-161. Retrieved із https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/526
Розділ
ПОЛІТОЛОГІЯ