Зміни місця і ролі освіти, культури та релігії у формуванні соціально-статусних цінностей міської молоді України (1990-2000-і роки)


  • L. R. Golubovska Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова
Ключові слова: міська молодь, українська молодь, релігія, політика, держава

Анотація

В статті на основі архівних, статистичних матеріалів, аналітичних напрацювань попередників, розглянуто роль і місце освіти, культури та релігії у формуванні соціально­статистичних цінностей молоді міста. Мета дослідження визначена з урахуванням актуальності обраної теми та наукового рівня її розробки. Вона полягає в тому, щоб на основі комплексного аналізу опублікованих та архівних джерел, здобутків історіографії та суміжних наук дослідити особливості характеру місця та ролі міської молоді в суспільно­політичному житті незалежної держави.Окрім того, суспільна значимість проблеми, поява нових статистичних даних зумовлювали необхідність подальших досліджень. Актуальність окресленої проблеми зумовлювалась, перш за все, необхідністю мати чітке уявлення про те, яке місце в житті пересічної молодої людини, що проживала в місті, займали сім’я, діти, робота. Важливим завданням, що поставало перед історичною наукою було вивчення результативності державної соціальної політики, молодіжного їх сегмента. Недостатньо з’ясованим залишалося і питання суспільного простору молодіжного буття. Характеристикою діяльності молодіжних громадських організацій традиційно займалися політологи, філософи. Наукова література, яка включає проблеми участі органів державної влади у суспільному забезпеченні молоді, основних шляхів соціально­економічного і суспільно­політичного становлення молоді міста і села лише почасти розглядає вплив на соціально­статусні цінності (характеристики) освіти, культури та релігії.Важливість окресленої проблеми зумовлюється, перш за все, необхідністю мати чітке уявлення про те, якою є сучасна українська молодь, зокрема її міська група, яке місце в житті осідали суспільні чинники, що впливали на вибір і формування життєвих цінностей, ідеалів, практик, орієнтирів, пріоритетів, яким є реальний внесок молоді, соціально­економічний і суспільно­політичний розвиток незалежної держави. З’ясовано основні принципові підходи державної влади до формування культурної, освітньої, релігійної політики, розвитку самореалізації молоді, соціально­економічної модернізації України. Значна увага приділена розвитку протягом 1990­2000­х років низки цінностей українського суспільства: свободи, гідності, патріотизму,незалежності тощо. У вимірі з’ясування змін в основних соціально­статусних характеристиках молоді міста досліджено роль в її житті освіти, результативності державної освітньої політики у забезпеченні права громадянина на освіту. Вперше в історіографії на основі специфічного методологічного інструментарію з’ясовано мотиви здобуття молоддю середньої, вищої освіти, професійного і фахового зростання. Підтверджено, що на життєві установки молоді міста значний вплив мав інформаційний, мовний чинники. Особлива увага приділена дослідженню впливів соціально­економічних та суспільно­політичних чинників на формування життєвих пріоритетів міської молоді.

Біографія автора

Місце роботи автора
аспірант

Посилання

1. Zakon Ukrainy «Pro zabezpechennia molodi, yaka otrymala vyshchu abo profesiino­tekhnichnu osvitu, pershym robochym mistsem z nadanniam dotatsii robotodavtsiu» (The Law of Ukraine “On Ensuring young people who received higher or vocational education , first job of providing subsidies to employers”). Mode of access: http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/2150­15
2. Kolosevych Ye.V. Tsinnisni oriientyry suchasnoi molodi (Moral values of today’s youth). Suchasna molod i problemy zhyttievykh tsinnostei. K., 2002. Р. 330­334.
3. Molod Ukrainy u dzerkali sotsiolohii (Youth Ukraine in mirror sociology). K.: Ukr. In­t sotsialnykh doslidzhen, 2001. 210 р.
4. Molode pokolinnia novoi Ukrainy (Younger generation of the new Ukraine). K.: A.L.D., 1995. 89 р.
5. Molod v umovakh stanovlennia Nezalezhnosti Ukrainy (1991­2011 roky): shchorich. dop. Prezydentu Ukrainy, Verkhovnii Radi Ukrainy, Kabinetu Ministriv Ukrainy pro stanovyshche molodi v Ukraini (Youth in conditions of Independence of Ukraine ( 1991­2011 years): occasion o . ext. President of Ukraine , the Verkhovna Rada of Ukraine , the Cabinet of Ministers of Ukraine on the situation of young people in Ukraine). K., 2011. 316 р.
6. Molode pokolinnia novoi Ukrainy (Younger generation of the new Ukraine). K.: A.L.D., 1995. 89 р.
7. Naida I.V. Udoskonalennia pravovoi bazy derzhavnoho rehuliuvannia trudovykh prav molodykh spetsialistiv v Ukraini (Improving the legal framework of state regulation of the labor rights of young professionals in Ukraine). Statystyka Ukrainy. 2008. № 2. Р. 104­107.
8. Postanova KM Ukrainy «Pro poriadok nadannia tsilovykh pilhovykh derzhavnykh kredytiv dlia zdobuttia vyshchoi osvity» (Decree of the Cabinet of Ukraine “On the order of target preferential government loans for higher education”). Mode of access: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/916­2003­%D0%BF
9. Sotsialno­politychna oriientatsiia molodi yak zasoby humanizatsii suspilstva (The role of libraries in the lives of today’s youth). Mykolaiv, 2009. 35 р.
10. Sira O.A. Rol bibliotek v zhytti suchasnoi molodi (The formation of the spiritual world of the student). Suchasna molod i problemy zhyttievykh tsinnostei. K., 2010. Р. 222­225.
11. Formuvannia dukhovnoho svitu studenta (). Sumy, 2006. 263 р.
12. Khorunzhaia O.I. Relihiia i molod v suchasnii Ukraini (Youth and Religion in Contemporary Ukraine). Molod, sotsialna polityka i problemy natsionalnoho vidobrazhennia Ukrainy: materialy druhoi Vseukrainskoi konferentsii. Donetsk, 2003. Р. 241­242.
Опубліковано
2014-04-25
Як цитувати цю статтю:
Golubovska, L. (2014). Зміни місця і ролі освіти, культури та релігії у формуванні соціально-статусних цінностей міської молоді України (1990-2000-і роки). Науково-теоретичний альманах "Грані", 17(5), 145-151. Retrieved із https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/524
Розділ
ІСТОРІЯ