Релігійність українців: тенденції десятиліття

  • N. P. Pivovarova Національний авіаційний університет
Ключові слова: релігія, релігійність, самовизначення, релігійні практики, віруючі

Анотація

Стаття присвячена аналізу релігійності в українському суспільстві. Наводяться результати соціологічних досліджень 2000 та 2013 років, проведених Українським центром економічних та політичних досліджень імені Разумкова за однаковим інструментарієм. У матеріалі приділяється увага, передусім, визначенню рівня релігійності, опису її характерних рис. Порівняння даних у часовому проміжку 13 років дає підстави для визначення сталих тенденцій в релігійній сфері держави (у розумінні релігійності як однієї з характеристик духовної складової суспільної свідомості населення).Робиться висновок про те, що для переважної більшості сучасних мешканців України ідентифікація «віруючого» є бажаною, основаною на конформістській позиції. За останнє десятиріччя відбулося певне поповнення кількості віруючих за рахунок представників інших світоглядних груп, але найбільше мірою зменшення тих, хто вагався між вірою і невір’ям. У сучасній масовій свідомості українця відбулося алогічне розширення поняття «православний», яке сьогодні включає в себе поняття «віруючий». Має місце розвиток позацерковної, позаконфесійної релігійності, суттєвою складовою якої є світоглядна невизначеність значної частини сучасних українців. «Церковність» набула рис соціально легітимізованої і заохочуваної характеристики людини, що підсилює релігійну поведінку і храмову активність. Наявне храмово­номінальне або номінально­ритуальне здійснення релігійних практик з виразною домінантою рис конформізму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

N. P. Pivovarova, Національний авіаційний університет
кандидат соціологічних наук, доцент

Посилання

Dudar (Pyvovarova) N., Shangina L. Vira i religiya v zhytti ukraintsiv (Faith and religion in the life of Ukrainians). Natsionalna bezpeka. 2000, № 10 (34), pp. 83­98.

Elensky V. Religiynist v ukrainskomu suspilstvi: za materialamy sociologichnikh doslidzhen (Religiosity in Ukrainian society: according to the materials of sociological research). Liudyna i svit. 2001, № 1, pp.20­24.

Religiynist ukraintsiv: riven, kharakter, stavlennia do okremykh aspektiv tserkovno­religiynoi situatsii i derzhavno­konfesiynikh vidnosin (Religiosity of Ukrainians: the level, character, attitude to certain aspects of the Church and religious situation and the state­confessional relations/). Natsionalna bezpeka. 2013, №. 1,

pp. 15­40.

Sevekina О. Nebacheniy ptah (Unseen bird).Liudyna i svit.1999, № 8, pp. 3­6.

Suchasna religiyna situatsiya v Ukraini: stan, tendentsii, prognozy / Red. Коsha G., Elensky V., Kolodny A., (Modern religious situation in Ukraine: condition, tendencies, prognoses) Kyiv, In­t filosofii NAN Ukrainy, 1994, № 1, 176 p.


Переглядів анотації: 129
Завантажень PDF: 211
Опубліковано
2014-04-22
Як цитувати
Pivovarova, N. P. (2014). Релігійність українців: тенденції десятиліття. Науково-теоретичний альманах Грані, 17(5), 75-79. вилучено із https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/512
Розділ
СОЦІОЛОГІЯ