Справедливість як ключовий чинник відносин «людина – держава» у теорії Дж. Ролза


  • Z. O. Burychko Львівський національний університет ім. Івана Франка
Ключові слова: людина, держава, справедливість, принцип участі, принцип патерналізму, представницькі інститути, громадянська непокора

Анотація

У статті розкрито концептуалізацію відносин «людина ­ держава» у теорії сучасного ліберального мислителя Дж.Ролза. Зроблено висновок про визначення ціннісного виміру відносин виходячи з розуміння справедливості як чесності. Справедливість виступає головною чеснотою суспільних інститутів, при цьому якщо інститути несправедливі, то їх функціонування слід відкинути або переглянути. Виходячи з ліберальних уявлень, справедливість пов’язана з поняттям свободи, зокрема, у теорії Дж.Ролза зазначено, що у справедливому суспільстві рівна свобода громадян розцінюється як щось завчасно встановлене. Людина розуміється як раціональна істота, яка володіє як мінімум двома моральними здатностями: здатність до усвідомлення справедливості та здатність мати уявлення добра. Визначено, що головними принципами відносин є принцип участі та патерналізму. Принцип участі стосується участі громадян у конституційному процесі, загальнодержавному процесі, а також участь у самоврядуванні. Патерналізм – раціональне втручання держави у життя суспільства, повноваження держави, які запобігають ірраціональним проявам відносин між громадянами. Визначено умови втручання: воно повинно бути виправдане очевидною неспроможністю або відсутністю волі; має відповідати розумінню справедливості як чесності, а також виходячи із сталих інтересів громадян. Зроблено висновок, що теорія Дж.Ролза, яка є результатом аналітичного експерименту, залишає дуже багато питань як досягнути справедливості як чесності у діяльності індивідів та суспільних інститутів. 

Біографія автора

Місце роботи автора
аспірант

Посилання

1. Galaktionova I.V. Hromadyanska nepokora jak javyshche v konteksti politychnoyi kultury suspilstva (Civil disobedience as a phenomenon in the context of political culture). Naukovyj chasopys Nacionalnogo pedagogichnogo universytetu imeni M. P. Drahomanova. Serija 22. Politychni nauky ta metodyka vykladannyaa socialno­politychnyx dyscyplin, Kiyv, Vyd­vo NPU imeni M. P. Drahomanova, 2009, Vyp. 1, 69­75pp.
2. Dvorkin Ronald. Serjoznyj pohlad na prava (Taking Rights Seriously). Kyiv, Osnovy, 2000, 520p.
3. Kapustin B.H. Try rassujdeniya o liberalizme i lyberalyzmax (Three considerations about liberalism and liberalisms). Regime to access:
4. Kashnykov B. N. Lyberalnye teoriyi spravedlivosti i politycheskaya praktyka Rossiyi (Liberal theory of justice and political practice in Russia). Velikiy Novhorod, 2004, 260p.
5. Kolisnyk O.V. Paradyhmalni zminy v amerykanskiy filosofiyi druhoji polovyny XX st. (Paradigm change in American philosophy of the late twentieth century). Regime to access: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Gileya/2013_71/Gileya71/F16_doc.pdf
6. Krasnoholova Ju. Dylema liberalizmu ta komunitaryzmu (The dilemma of liberalism and communitarianism) Regime to access: http://www.viche.info/journal/814/.
7. Makarenko V.P. Analitichskaya politicheskya filosofiya (Analytical political philosophy). Moskow, Praksys, 2002, 416 p.
8. Pikalov S.V. Hromadyanska diya: problemy terminologiyi ta kryteriyi identyfikaciyi yak politychnogo yavyshcha (Civic Action: problems of terminology and criteria for identification as a political phenomenon) . Regime to access: http://archive.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_gum/Gileya/2010_42/Gileya42/P12_doc.pdf
9. Rawls J. Spravedlyvist yak chesnist: politychna, a ne metafizychna (Justice as fairness: political, not metaphysical). Liberalizm, antolohija, K., 2002, 779 ­ 802.pp.
10. Rawls J. Teoriya spravedlyvosti (A Theory of Justice ). Kyiv, Vyd­vo Solomiji Pavlychko “Osnovy”, 2001, 822 p.
11. Toftul M.H., Shmat R.P. Problema spravedlyvosti: etychnyy aspekt (The problem of justice: the ethical dimension) . Regime to access: http://eprints.zu.edu.ua/1235/1/07tmgsea.pdf
12. Usov D.V. Pryncypy ta osoblyvosti teoriji suspiѕnoji uhody Dћ. Rolza (The principles and features of the social contract theory of John Rawls). Regime to access: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum%20/KNP/2012_227/knp227_160­164.pdf
13. Zawadzki S. Pastwo o orientacji spoecznej: geneza ­ dowiadczenia – perspektywy Wydawn. Nauk. Scholar, 1996 ­ 183 p.
Опубліковано
2014-04-11
Як цитувати цю статтю:
Burychko, Z. (2014). Справедливість як ключовий чинник відносин «людина – держава» у теорії Дж. Ролза. Науково-теоретичний альманах "Грані", 17(5), 42-47. Retrieved із https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/506
Розділ
ФІЛОСОФІЯ