Неоднозначність операціоналізації поняття «релігійність» як одна з проблем соціології релігії

  • N. P. Pivovarova Національний авіаційний університет
Ключові слова: релігія, віра, релігійність, феномен, операціоналізація

Анотація

Стаття присвячена аналізу теоретико­методологічних підходів до термінологічного витлумачення поняття «релігійність», до визначення її структурних компонентів, показників і критеріїв, а також наявних дослідницьких проблем щодо названого на теоретичному та емпіричному рівнях.На підставі огляду існуючих наукових підходів у рамках класичної соціології релігії, структурного функціоналізму, психоаналізу, біхевіоризму, сучасних теорій раціонального вибору, приватизації та глобалізації релігії та інших визначено, що на даний момент у релігієзнавстві, соціології релігії відсутній цілісний погляд на релігійність як багатовимірний духовний феномен, як елемент загальної соціально­культурної системи, не розроблено загальноприйнятої системи її критеріїв, недостатньо операціоналізовані окремі з них, що можливо зробити узгоджуючи та  взаємодоповнюючи наявні наукові підходи і напрями до вивчення релігійності, здобутки теоретичної та практичної релігієзнавчої науки, соціології, релігії.Робиться висновок про те, що релігійність є  індивідуальною чи колективною якістю, проявом релігії в індивідуальній або колективній свідомості та життєдіяльності, певним душевним, психічним станом окремих індивідів, груп чи спільнот, характерною ознакою яких є віра в надприродне і відправляння релігійного культу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

N. P. Pivovarova, Національний авіаційний університет
кандидат соціологічних наук, доцент

Посилання

Аkademishne religieznavstvo. Pidrushnik. Red. А.Коlodnogiy, (Academic religion science. Pіdruchnik . For Ed. A.Kolodnogo), К., 2000, 862 р.

Belik А. Psihkologiya religii E. Fromma I А. Маslou//Religii mira, 1987, (Psychology of Religion Fromm and Maslow / / Religions of the World. 1987), М., 1989, 245 р.

Religiya I obzhestvo: Khrestomatiya po sociologii religii. (Religion and Society: Readings on the sociology of religion), М., 1996, 775 р.

Religieznavzhiy slovnik / Red. А.Коlodnogo, B.Lobovika, (Relіgіon science dictionary / for Ed. A.Kolodnogo i B.Lobovika), К., 1996, 392 р.

Meagher P.K. & O’Brien T.C. (ed.): Encyclopedic Dictionary of Religion, Corpur Publication, Washington, D.C., 1979.

Allport G.W.& Ross J.M. Personal religious orientation and prejudice. J. of Personality and Social Psychology, 1967, Vol.5, pp.432­443; reprinted in G.W. Allport: THE PERSON IN PSYCHOLOGY, Boston, 1968.

Batson C.D. & Raynor­Prince L. Religious orientation and complexity of thoughts about existential concerns. J. for the Scientific Study of Religion, 1983, Vol.21 (1), pp.38­50.

Cogley J. Religion in a Secular Age. London, 1968. P.118­123.

Rokeach M. The open and closed mind, 1960.

Allen R.O. & Spilka B. Commited and consensual religion: a specification of religious­prejudice relationships. J. for the Scientific Study of Religion, 1967, Vol.6, pp.191­206.

Kahoe R.D. Toward a task­centered Christianity. Pastoral Psychology, 1977, Vol.25 (3), pp. 197­207.

Paloutzian R., Jackson S.L.& Crandall J.E. Conversion experience, belief system and personal and ethical attitudes. J. of Psychology & Theology, 1978, Vol.6 (4), pp. 266­275.

Kaufmann F.X. Teologi in soziologischer Sicht. Freiburg e.a., Herder, 1973. Р. 57.


Переглядів анотації: 137
Завантажень PDF: 129
Опубліковано
2014-02-28
Як цитувати
Pivovarova, N. P. (2014). Неоднозначність операціоналізації поняття «релігійність» як одна з проблем соціології релігії. Науково-теоретичний альманах Грані, 17(3), 140-144. вилучено із https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/466
Розділ
СОЦІОЛОГІЯ