Трансформація нацистської політики Третього Рейху в сфері релігійного життя Німеччини в 20-ті – 40-і роки ХХ ст.


  • N. V. Drobot Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Ключові слова: націонал­соціалізм, період, політика, трансформація, ідеологія, партія, репресії, церква

Анотація

На основі першоджерел та новітніх історичних досліджень розкрито трансформаційні зміни у взаємовідносинах нацизму і християнства в Німеччині протягом 1933 – 1941­х років, на прикладі основних церков – лютеранської та католицької. Прослідковуються періоди трансформації та чинники їх змін, що впливали на трансформацію релігійної політики Третього Рейху. Умовно виділено шість трансформаційних періодів нацистської політики у сфері релігійного життя Німеччини, які хронологічно охоплюють не тільки режим Третього Рейху, а й час формування НСДАП та її позиції відносно релігійного життя німецького народу. Основна увага концентрується на особливостях окремих періодів релігійної політики Третього Рейху в області «нацистського богобудівництва», що надає можливість помітити: дуалістичність позиції відносно релігійного питання серед партійців, що проявлялася у декларуванні свободи віросповідання та її фактичному обмеженні; протистояння нацистської партії («Коричневого дому») державній системі Третього Рейху; специфічність ролі Гітлера на посаді рейхсканцлера і фюрера в цій партійно­державній конфронтації. Виокремлено два чинники трансформаційних змін, які впливали на релігійну політику Третього Рейху в залежності від зовнішньо ­ , внутрішньополітичних обставин, а саме: партійно­ідеологічний та державно­прагматичний. 

Біографія автора

Місце роботи автора
студент

Посилання

1. Bonkhеffer D. Soprotyvlenye y pokornostj (Resistance and humility). Moscow, 1994. 344 p.
2. Brovko L. N. Cerkovj y Tretyj rejkh (Church and Third Reich). Moscow, 2009. 471 p.
3. Ghebbeljs J. Dnevnyky (Diaries). Regime to access: http://militera.lib.ru/db/goebbels/index.html
4. Ghudryk­Klark N. Okkultnyie korni natsizma. Taynyie ariyskie kultyi i ih vliyanie na natsistskuyu ideologiyu. (Occult roots of Nazism. Secret Aryan cults and their influence on nazi ideology). Sankt­Peterburg.,1993. 338 p.
5. Zhukov D. Okkuljtyzm v Tretj’em Rejkhe (Occultism in the Third Reich). Moscow, 2006. 320 p.
6. Zubkov S. V. Tretyj rejkh pod znamenem okkuljtyzma (The Third Reich under the banner of occultism). Moscow, 2007. 304 p.
7. Lyndenbergh K. Tekhnologhyja zla. K ystoryy stanovlenyja nacyonal­socyalyzma (Technology evil. On the history of the formation of National Socialism). Moscow, 1997. 112 p.
8. Mosse Dzh. Nacyzm y kuljtura. Ydeologhyja y kuljtura nacyonal­socyalyzma (Nazism and culture. Ideology and Culture of National Socialism). Regime to access: http://propagandahistory.ru/books/Dzhordzh­­Mosse_Natsizm­i­kultura­­Ideologiya­i­kultura­natsional­sotsializma
9. Papen fon, Franc. Vyce­kancler Tretj’egho rejkha. Vospomynanyja polytycheskogho dejatelja ghytlerovskoj Ghermanyy. 1933–1947 (Vice­Chancellor of the Third Reich. Memories politician Hitler’s Germany. 1933­ 1947). Moscow, 2005. 320 p.
10. Pospelovskyj D. V. Totalytaryzm y veroyspovedanye (Totalitarianism and religion). Regime to access: http://www.krotov.info/history/20/pospelovs/pospel_01.html
11. Proghrama NSDAP «25 punktiv» (The program NSDAP is «25 points»). Regime to access: http://hai­nyzhnyk.in.ua/doc2/1920.Hitler.php
12. Raushnyngh Gh. Ghovoryt Ghytler. Zverj yz bezdnы (Talks Hitler. Beast from the Abyss). Moscow, 1993. 589 p.
13. Rodyonov V. Rasovыe myfы nacyzma (The Racial myths of nazism). Moscow, 2010. 384 p.
14. Rozenbergh A. Myf XX veka (The myth of the twentieth century). Regime to access: http://royallib.ru/book/rozenberg_alfred/mif_hh_veka.html
15. Tretyj Rejkh: vlastj y relyghyja. «Zajavlenye» bыvshegho nachaljnyka otdela IV upravlenyja RSKhA K. Nejghauza / Publ. Odyncova M.Y (The Third Reich: the power and religion. «Statement» of the former head of the department IV RSHA K. Neuhaus). Regime to access: http://www.rusoir.ru/president/works/111/
16. Fraj N. Ghosudarstvo fjurera. Nacyonal­socyalystы u vlasty: Ghermanyja, 1933 – 1945 ghgh (State Fuhrer. National Socialists in power: Germany, 1933 ­ 1945). Moscow, 2009. 255 p.
17. Shyrer U. Berlynskyj dnevnyk. Evropa nakanune Vtoroj myrovoj vojnы ghlazamy amerykanskogho korespondenta (Berlin Diary. Europe before World War II through the eyes of American Mem.). Moscow, 2002. 508p.
18. Shkarovskyj M. V. Krest y svastyka. Nacystskaja Ghermanyja y Pravoslavnaja Cerkovj (Cross and swastika. Nazi Germany and the Orthodox Church). Moscow, 2007. 506 p.
Опубліковано
2014-02-10
Як цитувати цю статтю:
Drobot, N. (2014). Трансформація нацистської політики Третього Рейху в сфері релігійного життя Німеччини в 20-ті – 40-і роки ХХ ст. Науково-теоретичний альманах "Грані", 17(3), 133-139. Retrieved із https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/465
Розділ
ІСТОРІЯ