Катеринославська вчена архівна комісія та колекції писемних пам’яток

  • K. O. Telezhnyak Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.І. Яворницького
Ключові слова: колекція, колекціонування, писемні пам’ятки, архів, джерельна база, комісія, історія регіону, Катеринослав

Анотація

Статтю присвячено історії колекціонування пам’яток писемності на Катеринославщині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. У роботі встановлено специфіку розвитку історії колекціонування писемних пам’яток на Катеринославщині, наведено загальні тенденції й особливості процесу формування катеринославського колекціонерського середовища та представлено мотивації, умови колекціонування в регіоні, що дозволило суттєво уточнити характерні риси регіонального історіографічного середовища.Методологія даного дослідження ґрунтується на загальнонаукових принципах (історичності, об’єктивності, науковості) та історико­наукових методах (історико­генетичний, історико­типологічний, історико­порівняльний, хронологічний), які дозволили висвітлити процес збирання та сприяли створенню логічної схеми періодизації як історіографії, так і самого явища колекціонування. У статті відзначено наукове значення Катеринославської вченої архівної комісії, що сприяло формуванню гідної джерельної бази для науки з різних питань та зазначено, що колекціонування як усвідомлена практика була творінням свого часу і сприяла розвитку науки, освіти. Вчені архівних комісій були напівофіційними установами, які виконували одночасно функції місцевих історичних товариств. Завдяки роботі членів Комісії на ниві колекціонування були збережені унікальні комплекси пам’яток писемності. Треба відзначити подвижницьку діяльність кожного члена Комісії. Шлях від аматорства до професіоналізму в науці місцеві дослідники долали саме у складі Комісії. А також їх активна робота протегувала пробудження зацікавленості у місцевої широкої громадськості до історичної науки та рідного краю.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

K. O. Telezhnyak, Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.І. Яворницького
старший науковий співробітник

Посилання

Abrosimova S.V. Z istorii mehzenatstva ta koleszionuvanny na Katerinoslavhzine (kinez 19 – pohzatok 20st.). (From history of patronage of art and of the collecting Katerinoslav region). Pitanny istorii Ukrainu. Istoruko­kulturnui aspect. D. 1993. pp.64­71.

Abrosimova S.V.» Letopis» Ekaterinoslavskix arxivistov. («Chronicle» of katerinoslav’s of archives). Letopis Ekaterinoslavskoy komissii. V. 1. Reprintnoe izdanie. D. Gerda. 2010. pp. 1­15.

Danilov V. Ekaterinoslavhzina b arxivax Imperatorskogo Russkogo geografihzeskogj obhzestva. (The Katerinoslav region. in the archives of Emperor’s Russian of geographical society). LEUAK. Ekaterinoslav. 1915. Vup. 10. pp. 376.

Danilov V. Othzet o syezde pretsedateley Gubernskix arxivnux komisssy v S.­Peterburge. (Report on convention of chairmen of the Province archived commissions in S.­Peterburg). LEUAK. 1915. pp. 264­269.

Dnipropetrovskiy nazionalyuy istorihzniy muzey im. D.I. Yvornizkogo. (The Dnepropetrovsk national historical museum is the name of D.I. Yvornizkogo). Arxiv dilovodstva. Arx­1­24.

Dnipropetrovskiy nazionalyuy istorihzniy muzey im. D.I. Yvornizkogo. (The Dnepropetrovsk national historical museum is the name of D.I. Yvornizkogo). Fond O.I. Egorova. F.­13.

Ekaterinoslavez. Ubileynuy premii. (Anniversary bonuses). Step. 1885.no.11. pp.175­176.

Ekaterinoslavskay hzizn. (Ekaterinoslav’s life). Dneprovskay molva. 1899. no.10.pp.298.

Hzurba O.I. Do istorii arxivnoi spravu ta kolelhzionerstva na Katerinoslavhzinu kinhzy 18 – perzoy polovunu 19 stolitty. (To history of the archived business and the collecting of Katerinoslav region of end of ХVІІІ ­ the first half of ХІХ of century). Spadhzina. – D. 1999.pp.9­20.

Hzurba O.I. Arxeografihna diylnist Katerinoslavskoy uxenoy arxivnjy komissiy. (Archaeography activity of Katerinoslav of the scientific archived commission). Ukrainskiy arxeografihzniy hzorihznik. K. 1992. Vup.1.pp. 34­46.

Zayzeva Z.I. Vhzeni arxivni komissii – skladova hzastina ukrainskoy nauki kinzy 19 – pohzatku 20 st. (Scientists the archived commissions are component part of Ukrainian science of end of ХІХ ­ to beginning of ХХ of century). Problemi istorii Ukraini 19 – pohzatku 20 st. Vup. V. 2002.pp. 142­158.

Zalubovskiy G. Arxivu g. Ekaterinoslava. (Archives of city of Katerinoslav). Ekaterinoslavskiy ubikeyniy listok. no. 4. 1887. pp.30­31.

Kozlov V.P. Rossiyskoe arxivnoe delo. Arxivno­istohznikovedhzeskoe issledovanie. (Russian archived business). M. 1999. 335 p.

Matvievskiy P. Dnipropetrovskiy istorihzno­arxeologihzniy muzey. (25year of the Dnepropetrovsk historically­archaeological museum). Zbirnik. 1929. pp.5­43.

Mestnie arxivu. (Local archives). 1885. no.3.pp. 36.

Neobxodimost mestnogo istorihzeskogo arxiva. (Necessity of local historical archive). Step. 1886. no.6. pp. 81­82.

Ot nahzix korrespondentov. (From our correspondents). Step. 1886. no. 6. pp. 91­92.

Sarbey V.G. Vklad gubernskix arxivnix komissiy v istoriografiu Ukrainy. (A contribution of the province archived commissions is to historiography of Ukraine). Druga konf. Z arxivoznavstva ta spez. dbsziplin. K. 1995. pp. 261­279.

Simonenko I.M. Vhzeni arxivni komisiy v Ukraini istoriy, diylnist, zdobutki. (Scientists are the archived commissions in Ukraine). Avtoref. dis. … kand. ist. nauk. K. 2001. 20 pp.

Sinyvskiy A.S. Pervoe desytiletie cuhzestvovaniy Ekaterinoslavskoy uhzenoy arxivnoy komissii. (First decade of existence of Ekaterinoslav’s of the province scientific archived commission). LEUAK. Vup. 10. Ekaterinoslav. 1915. pp. 1­15.

Skpilenko A. Ekaterinoslavskiy oblastnoy muzey imeni A.N. Poly. (Katerinoslav regional museum of the name А.N. Paul). Kievskay starina. 1905. no. 7­8. Otd. 2. pp. 52­57.

Skripnik G.A. Etnogpafshzni muzei Ukraini. Stanovlenny I rozvitok. (Ethnographic museums of Ukraine. Becoming and development). K. Naukova dumka. 1989.muzei Ukraini. Stanovlenny I rozvitok. K. Naukova dumka. 1989. 304 pp.

Evarnizkiy D.I. Othzet Ekaterinoslavskogo oblastnogo muzey im. A.N. Poly. 1905­1907. (Report of Ekaterinoslav of regional museum the name of А.Н. Paul of 1905­1907г.). Ekaterinoslav. 1907. 232 pp.


Переглядів анотації: 106
Завантажень PDF: 141
Опубліковано
2014-02-13
Як цитувати
Telezhnyak, K. O. (2014). Катеринославська вчена архівна комісія та колекції писемних пам’яток. Науково-теоретичний альманах Грані, 17(3), 120-124. вилучено із https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/463
Розділ
ІСТОРІЯ