Зміст і співвідношення понять «державний переворот», «військовий переворот» та «політичний переворот»

  • O. V. Mezhenskaya Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: військовий переворот, державний переворот, політичний переворот, політична діяльність, політичний процес, державна влада

Анотація

Проблеми нелегітимного отримання або зміни державної влади завжди були й залишаються в колі уваги філософів та науковців  інших галузей наук різних країн протягом тривалого часу.У сучасному світі феномен перевороту в державі цілком пов’язаний із процесом отримання політичної влади. Зазвичай державні перевороти розраховані на зовнішній ефект, а їх політичний колорит і специфічна атмосфера завжди викликають зацікавленість та коментуються всіма засобами масової інформації. Будучи предметом обговорення з боку громадськості, перевороти в державі як нелегітимний спосіб отримання влади потребують чіткого трактування та обґрунтованого поняттєвого визначення, що дасть змогу достовірно оцінювати політичні процеси в суспільстві.Мета статті полягає в аналізі й уточненні понять «військовий переворот», «державний переворот» та «політичний переворот», що існують у політичній науці; визначенні вибіркових параметрів щодо змісту і структури кожного з них.Під час роботи над дефініціями понять «державний переворот», «військовий переворот» та «політичний переворот» було використано переважно загальнонаукові методи системного аналізу та політологічні структурно­функціональний та порівняльний методи.В результаті дослідження окресленої проблеми автором дано уточнені та обґрунтовані визначення понять «державний переворот», «військовий переворот» та «політичний переворот». Концептуальна основа цих понять полягає в тому, що всі вони передбачають запланований, організований з елементом несподіваності процес знищення діючої політичної влади з порушенням конституційних і правових норм та принципів, який супроводжується застосуванням сили або прямою загрозою його застосування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

O. V. Mezhenskaya, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
аспірант

Посилання

Арistotel. Politika.Sochineniia v 4 – kh.tomakh( Aristotle. Politics).Мoskov, 1983, vol. 4, 830р.

АntsupovYa. Slovarpokonfliktologii. (Antsupov Y. Dictionary of Conflict).SPb.Piter,2006, 528 р.

Bankovuch M.. Gosudarstvennyu perevorot, pronunsiamento, putch: teoreticheskiy analis (Bankovi M. Coup, government coup, pronunciamento: a theoretical analysis). – Vesnik MGU: Seriia :Istoriia. Politologiia.Sotsiologiia. –– 2008. –no 2. – P.3­12

Voennyu perevorot 1973 goda vChili.Neoliberalnyumif оPinochete:Voennoe obozreniye.(1973 military coup in Chile. Neoliberal myth of Pinochet: Military Review). Regime to access:

http://topwar.ru/33164­voennyy­perevorot­1973­goda­v­chili­neoliberalnyy­mif­o­pinochete.html

Galustyan O. О gosudarstvennykh perevorotakh: sravnitelno­istorichesriy aspect voprosa (GalustyanO. Coups: acomparative­historical aspect of the question). Меzhdunarodnoe ugolovnoe pravo I mezhdunarodnaiay ustitsiia. 2010,no3, Pp.19­25

GlazunovO. Gosudarstvennyu perevorot. Strategiia I tekhnologiia(O. Glazunov Statecoup. Strategy and technology). М.: ОLМА­PRЕSS. Оbrazovaniye, 2006,p.448 (Dоsyе)

Gege lG. Raboty raznykh let v dvukh tomakh (Hegel, works of different years in two volumes).М.: Мysl,1971,vol. 2,630p.

Gobbs T. Sochineniia v dvukh tomakh. (Works of Thomas Hobbes).М.: Мysl, 1989,vol.1,622p.

Gyugo V.Napoleon Malyu (Hugo V. Small Napoleon) .Regime to access:

http://royallib.ru/book/gyugo_viktor/napoleon_maliy.html.

Каnt I. Sochineniia v 6 – titomakh(WorksofKant). М.: Мysl, 1963, vol.1,543 p.

Каnt I .Sochineniia v 6 –titomakh(WorksofKant). М.: Мysl, 1965, vol.4, 478 p.

Lyuttvak E. Gosudarstvennyu perevorot (E. Luttwak. Government coup).М.: Universitet Dmitriia Pozharskogo, 2012, 326 р.

МаlaparteК. Теkhnika gosudarstvennogo perevorota (Malaparte K. Technique of government coup).М.: Аgraf, 1988, 224 p.

Маrks К. 18 bryumera Lyi Bonaparta (Marx K. 18 Brumaire). Regime to access:

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/marx_18.php

Pankevich F. Kappovskiy putch v Germanii (Pankevich F. Kapp Putsch in Germany). М.:Nauka, 1972,195р.

Pale S. Fidzhi. V chrede gosudarstvennukh perevorotov (Palais S. Fiji. In a series of coups. Asia and Africa nowadays).АziyaiАfrikasegodnia.2003,no 8,Pp. 43­45.

Platon. Sochineniia v 4kh – tomakh (Platon’sworks). М.:Мysl, 1994, vol.3, 654p.

Petrov М. Меkhanizmy gosudarstvennukh perevorotov (Petrov M. Mechanisms coups).М.: АSТ; Мinsk: Kcarvest,2005, 400 p.

Prudon P. Chto takoe sobstvennost? ili Issledovanie оprintsype prava i vlasti; Bednost kak ekonomicheskiy printsyp; Pornokratiia, ili Zhenshchiny v nastoyashchee vremia (P. Proudhon, What Property is or the study of the principle of law and power; Poverty as an economic principle; Pornokratiya or Women nowadays).М.: Respublika, 1998,. 367 p

Politologiia: [navch.posibnyk.] / Yu.I. Маkаr.,О.Yu.Dokash,Т.P.Lavruk/.(Politics. Yu.I.Makar., O.Yu .Dokash, T.P.Lavruk).Chernivtsi :Chernivtskyi natsionalnyi universytet,2010,. 596p

Politologichnyi entsyklopedychnyi slovnyk /V.Khramov / (Encyclopedic Dictionary of Political Science). Regime to access:http://subject.com.ua/political/dict/417.html

Politologichnyi entsyklopedychnyi slovnyk [navch.posibnykdlia studentiv vyshykc н navchalnykc zakladiv] (Encyclopedic Dictionary of Political Science).Кyiv: Geneza 1997, 400p.

Politologichnyi entsyklopedychnyi slovnyk[uporiadnyk V.P. Gorbatenko; za red.Yu. S. Shemshuchenka, V.D. Babkina, V.P. Gorbatenka] (Encyclopedic Dictionary of Political Science). Кyiv.: Geneza, 2004, 736p., 2­е vyd., dop. і pereroblene.

Sivkina Yu. Putch Khilona v Sparte (Sivkina Yu Putsch Chilo in Sparta). Мnemon:issledovanieI publikatsii antichnogo mira.2006, no 5, Pp.241­250.

Тrankvil S.Zhizn dvenadtsati Tzezarey(Trankville S. Lives of the Twelve Caesars).Regime to access:http://modernlib.ru/books/trankvill_gay_svetoniy/zhizn_dvenadcati_cezarey.

Тrebin М Armiiy I polityka:istorychna retrospektyva vzaiemodii (Trebin M. Army and Politics: Historical Retrospective interaction).Politychnyi menedzhment,2012,no 4­5, Pр. 141­153

Тrebin М. Viiskovyi perevorot yak sotsialno­politychnyi fenomen (Trebin M. Military coup as a socio­political phenomenon). Nova polityka,2000,no 6, P.51­56.

YUrydychna entsyklopediia (Registeredencyclopedia). Regime to access:

http://leksika.com.ua/15710312/legal/derzhavniy_perevorot

Agulhon M. Coup d’Etat et Republique /Maurice Agulhon . – Paris , Presses de Sciences Po, Reihe La Bibliothque ducitoyen, 1997.


Переглядів анотації: 172
Завантажень PDF: 135
Опубліковано
2014-02-11
Як цитувати
Mezhenskaya, O. V. (2014). Зміст і співвідношення понять «державний переворот», «військовий переворот» та «політичний переворот». Науково-теоретичний альманах Грані, 17(3), 46-52. вилучено із https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/452
Розділ
ПОЛІТОЛОГІЯ