Realitas vs wirklichkeit: ґенеза двох концептів західної метафізики


  • V. Y. Popov Донецький національний університет
Ключові слова: реальність, дійсність, діяльність, речовинність, realitas, haecceitas, , Wirklichkeit, реїзм, актуалізм

Анотація

У сучасній українській філософській літературі терміни «реальність» і «дійсність» вживаються як рівнозначні або достатньо близькі за змістом один одному. Втім вони мають значні змістовні відмінності не тільки з їх етимологією, але й принципово різними метафізичними підвалинами їх виникнення й використання. Категорія «реальність» у європейській метафізиці тісно пов’язана речовинністю, а не процесуальністю. Категорія ж «дійсність» відображає динамічний вимір буття й веде свій початок від «» (енергейя) «Метафізики» Аристотеля, яка згодом перетворилася в категорію німецької філософії «Wirklichkeit». В статті доводиться, що концепти «realitas» та «Wirklichkeit» народжуються наприкінці епохи високої схоластики, а їх засновниками були Дунс Скот та Майстер Екгарт. Зокрема концепт «realitas» вводиться Дунсом Скотом для позначення «ultima realitas» («остаточної реальності») сущого, яке складає haecceitas (цеїсть) «цієї ось» індивідуальної речі. Концепт же «realitas» (реальність), виступаючи лише допоміжним, згодом у західній онтології набуває метафізичної значущості. Майстер Екгарт запозичує у Альберта Великого термін «actualitas» (актуальність) та перекладає це слово на мову своїх проповідей як «wercelicheit», яке згодом перетворилося на «Wirklichkeit». Це слово у вустах проповідника­містика перестає бути простим перекладом «actualitas» перетворюючись із Божественого actus purus у «бездієву діяльність». Однак ці містичні нашарування згодом зникають; у Х. Вольфа слово «Wirklichkeit» означає визначеність існування або реалізацію можливого. Проте в німецькій класиці (І. Кант, Г. Гегель) продовжує зберігатися розмежування «Wirklichkeit­Realitt». В марксизмі дійсність все більше ототожнюється з об’єктивною реальністю. Подібні ж процеси відбуваються в англомовній аналітичній філософії (наприклад у Л. Вітґенштайна). Проте у статті наголошується, що проблема розмежування категорій «реальність» та «дійсність» набуває актуальності в зв’язку з появою радикального конструктивізму. У висновках вказується, що це розмежування є необхідним для визначення двох метафізичних парадигм: реїстичної  та актуалістської.

Біографія автора

Місце роботи автора
доктор філософських наук, доцент, професор

Посилання

1. Arystotel. Metafyzyka (Aristotle. Metaphysics). Sochyneniya v 4 tomah, Moscow, 1976. Vol. 1. P.63­368.
2. Bredshou David. Arystotel na Vostoke I na Zapade: metafizika y` razdelenye hristianskogo mira (Aristotle East and West: Metaphysics and the Division of Christendom). Moscow, 2012. 384 p.
3. Wittgenstein L. Golubaya knyga (The Blue Books). Moscow, 1999. 127 p.
4. Wittgenstein L. Logiko­filosofskiy traktat (The Logical­Philosophical Treatise) / Per. s nem. Dobronravova Y. i Laxuty D. – Moscow, 1958. – 133 p.
5. Wittgenstein L. Filosofskie raboti (The Philosophical works). Moscow, 1994. 317 p.
6. Wittgenstein L. Tractatus Logico­Philosophicus. Filosofski doslidzhennya (The Logical­Philosophical Treatise. The Philosophical Investigations). Kyiv, 1995. 311 p.
7. Hegel G. W. F. Enciklopediya filosofsksh nauk. T. 1. Nauka logiki (The Encyclopedia of the Philosophical Sciences. Vol.1. The Science of Logic). Moscow, 1974. 452 p.
8. Duns Scot John. Izbrannoe (The Favorites). Moscow, 2001. 583 p.
9. Filosofskiy slovnyk (The Philosophical dictionary). Kyiv, 1986. 800 p.
10. Heidegger M. Nauka i osmislenie (The Science and comprehension). Moscow, 1993. p.214­286.
11. Schopenhauer A. Novie paralipomeny (New Paralipomena). Moscow, 2000. P.55­362.
12. Eсkhart. Ob otreshennosti (On Detachment). Moscow­St. Petersburg, 2001. 432 p.
13. Aquinas, S. Thomas. Summa theolgiae, 1952. 378 р.
14. Caputo J. Mystical Element in Heidegger’s Thought. New York, 1986. 326 р.
15. Duns Scotus Ioannes. Questiones subtilissime in metaphysicam Aristotelis [Electronic resource]. Access to the document: www.franciscan­archive.org/scotus/index.html.
16. Duns Scotus Ioannes. Tractatus de primo principio. Moscoviae, 2001. 181 p.
17. Eckhart Meister. Die deutschen und lateinischen Werke. Herausgegeben im Auftrage der Deutschen Forschungsgemeinschaft. 11 Vols. Stuttgart and Berlin: Verlag W. Kohlhammer, 1936. 542 P.
18. Heidegger Martin Die Kategorien­ und Bedeutungslehre des Duns Scotus. Frankfurt am Main, 1916. 245 P.
19. Kant Immanuel. Kritik der reinen Vernunft. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1990. 456 P.
20. The Oxford Dictionary of Philosophy. Oxford University Press, 2008. 416 р.
21. Wittgenstein Ludwig. Logisch­philosophische Abhandlung, W. Ostwald (Hrsg.), Annalen der Naturphilosophie, Band 14, 1921. 131 P.
22. Wittgenstein Ludwig. Tractatus Logico­Philosophicus /containing the original German, alongside both the Ogden/Ramsey, and Pears/McGuinness English translations: Published by Kegan Paul London, 1922.
23. Wolff Christian. Vernnftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen
berhaupt / Christian Wolff – Hildesheim, 1983. (Reprint of the editio: Frankfurt; Leipzig, 1729.). 564 P.
Опубліковано
2014-01-31
Як цитувати цю статтю:
Popov, V. (2014). Realitas vs wirklichkeit: ґенеза двох концептів західної метафізики. Науково-теоретичний альманах "Грані", 17(3), 16-22. Retrieved із https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/447
Розділ
ФІЛОСОФІЯ