Сучасна релігійність: детермінанти, характерні риси, тенденції розвитку

  • N. P. Pivovarova Національний авіаційний університет
Ключові слова: релігійність, релігія, віра, сучасна релігійність, детермінанти, самоідентифікація, релігійні практики

Анотація

Стаття присвячена аналізу релігійності українців, виявленню детермінант і характерних рис її сучасного стану. Визначається, що сучасна релігійність в українському соціумі детермінована явищами трьох типів – мега­, макро­ та мікрорівневими. Мегарівневі (загальносвітові), макрорівневі (власне українські) детермінанти в своїй сукупності створюють умови для виникнення та існування сучасної релігійності de jure, які лише в поєднанні з мікрорівневими (особистісними) детермінантами спричиняють нову творену і відтворену релігійність de facto.Виділяються два типи релігійності (і типи носіїв цієї релігійності) – масова і воцерковлена. Перша характеризується низьким ступенем і поверховістю релігійних переконань, неактивною і неусвідомленою релігійною діяльністю, яскраво вираженою ритуалістичністю, конформізмом, декларативністю. Друга відрізняється цілісністю,  ґрунтовністю релігійних переконань, їх максимальною відповідністю конкретним релігійним віруванням, вимогливістю до виконання релігійних практик з усвідомленням їх самоцінності, залученістю в релігійні організації, участю в соціальній, просвітницькій, благодійній та ін. діяльності релігійних громад.Робиться висновок про те, що сучасна релігійність як духовний феномен характеризується неоднорідністю, незавершеністю, неоднозначністю, поліфункціональністю, багатоконфесійністю (при домінуванні християнської традиції) та дисгармонійністю між кількісним піднесенням і невідповідним якісним наповненням. Її основними рисами є суперечливий дуалізм, що проявляється, з одного боку, у відкритості, адогматичності, демократичності, синкретизмі, толерантності, приватизації тощо, а з іншого ­ у духовній ентропії, еклектиці, невизначеності, фрагментарності, популізмі, конформізмі, обрядовірстві, прагматизації тощо. В якості тенденцій еволюції релігійності виділяються абстрактизація і розмитість ідеї надприродного, етизація й етикетизація релігії, імморталізація релігійного світорозуміння, розвиток позаконфесійної і позацерковної релігійності, детрадиціоналізація релігійних постулатів, релігійне пристосовництво тощо.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

N. P. Pivovarova, Національний авіаційний університет
кандидат соціологічних наук, доцент

Посилання

N. Dudar, A. Bychenko. Religiynost ukrainskogo suspilstva: piven, character, osoblyvosti. National Security and Defence journal. 2002, no. 10 (34), pp. 14­21.

N. Dudar (Pivovarova). Religiynost v ukrainskomu soziumi: determinanty і charakterystyka suzhasnogo stanu. Аvtoreferat na zdobuttya nauk. st. kand. sociol. nauk, Kyiv, 2002, 20 p.

Religiya i vlada v Ukraini: problemy vzayemovidnosin // Іnformazhiyni materially do Kruslogo stolu na temu: «Derjavno­konfesiyni vidnosyny v Ukraini stanom na 2013 rik: puh do partnerstva derjavy i Zherkvy shy do kryzy vzayemyn», Kyiv, 2013, 76 p.

Ukrainske suspilstvo: Monitoring 2000. Informatshiyni i Analytizhni Materialy. Kyiv, Institute of Sociology of the NAS of Ukraine, 2000, р. 6.

Kolodny A., Filipovych L., Biddulph H. Religion and the Chuches in Modern Ukraine. Kyiv, 2001, рр. 39­47.


Переглядів анотації: 140
Завантажень PDF: 175
Опубліковано
2014-01-27
Як цитувати
Pivovarova, N. P. (2014). Сучасна релігійність: детермінанти, характерні риси, тенденції розвитку. Науково-теоретичний альманах Грані, 17(2), 117-122. вилучено із https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/437
Розділ
СОЦІОЛОГІЯ