Міжнародний тероризм у системі внутрішньої та зовнішньої політики ФРН

  • P. V. Shchyholev Воєнно-дипломатична академія Міністерства Оборони України
Ключові слова: фінансово­економічна криза, радикалізм, екстремізм, тероризм, терористичні акції, протидія тероризму

Анотація

Складність проблеми суспільної радикалізації, що призводить до тероризму, в тому, що її основою є і кризові явища у соціально­економічній, політичній, духовній сферах, і контекст міжетнічних та міжрелігійних відносин, геополітичних та зовнішньоекономічних впливів. Це проблемне підґрунтя, на якому відбувається трансформація процесів радикалізації у безпосередню загрозу здійснення терористичних актів, стає дедалі відчутнішим в окремих країнах­членах Європейського Союзу. Світова фінансово­економічна криза, яка значно вплинула на добробут населення, передусім у Греції, Іспанії, Італії, призвела до зростання кількості терористичних акцій, організованих членами ліворадикальних та анархістських груп. За даними Європолу, спостерігається посилення агресивності цих угруповань, для яких пріоритетними цілями стали органи державної влади. При цьому майже удвічі зросла частка терористичних актів із використанням вибухових пристроїв. Пошук ефективних шляхів протидії радикалізації, екст­ремізму та тероризму без перебільшення можна назвати одним із найбільш серйозних викликів ХХІ ст. для більшості провідних країн світу. На сьогодні вже ні в кого не викликає сумнівів той факт, що ефективна діяльність у цій сфері потребує системного підходу з боку держави, не обмеженого вузькими національними межами. Як свідчить міжнародний досвід, загроза поширення радикалізму, екстремізму та тероризму набуває дедалі глобальніших масштабів. При цьому вона має не тільки спільні (або схожі) коріння, а й загальні тенденції трансформації та адаптації до сучасних умов, а відповідно – і схожі системні методи протидії. Досвід провідних країн світу дозволяє встановити найбільш загальні (концептуальні) підходи до визначення основних принципів, напрямів і форм діяльності держави у сфері протидії радикалізму, екстремізму та тероризму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

P. V. Shchyholev, Воєнно-дипломатична академія Міністерства Оборони України
здобувач

Посилання

Zapobihannia radykalizatsii i teroryzmu: mizhnarodnyi dosvid i natsionalnyi vymir: zb. mat­liv «kruhloho stolu» (Preventing radicalization and terrorism: international experience and national dimension: Proceedings of the «round table»). K.: NISD, 2012. 104 р.

Kontseptsiia borotby z teroryzmom. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 25.04.2013 roku № 230/2013 (The concept of fighting terrorism. Decree of the President of Ukraine from 04.25.2013, №230/2013). Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/230/2013.

Hutsalo M. H. Formuvannia mekhanizmiv protydii mizhnarodnomu teroryzmu (Formation mechanisms of combating terrorism). Stratehichni priorytety. 2011. no. 2 (19). рр. 156­162.

Hutsalo M. H. Novyi profil mizhnarodnoho teroryzmu (New profile of international terrorism). Stratehichni priorytety. 2012. no 4. рр. 174­181.

Kantsir V.S. Teroryzm yak oznaka sotsialno­psykholohichnoi kryzy suspilstva (Terrorism as a sign of social and psychological crisis of society). Pravo Ukrainy. 2010. no 3. рр. 197­203.

Kantsir V. S. Filosofiia mizhnarodnoho teroryzmu: pravovyi vymir: avtoreferat... d­r yuryd. nauk, spets.: 12.00.12 ­ filosofiia prava (The philosophy of international terrorism: the legal dimension (Dissertation of Legal Sciences). Lviv: Lvivskyi derzh. un­t vnutrishnikh sprav, 2011. 34 р.

Krutov V. Kontseptualni pidkhody do problemy vynyknennia ta poshyrennia ekstremizmu y teroryzmu (Conceptual approaches to the emergence and spread of extremism and terrorism). K.: NISD, 2011. 120 р.

Lipkan V.A. Borotba z teroryzmom:monohrafiia (Combating terrorism: a monograph). K.: KNT, 2009. 192 р.

Antypenko V.F. Mekhanyzm mezhdunarodno­pravovoho rehulyrovanyia borbу s terroryzmom : Dys. ... d­ra yuryd. nauk: 12.00.10 (Mechanism of international legal regulation of the fight against terrorism (Dissertation of Legal Sciences). M., 2004. 476 р.

Trunov Y.L. Terroryzm. Pravovуe aspektu protyvodeistvyia. Normatyvnue i mezhdunarodnue pravovye aktu s kommentaryiamy (Terrorism. Legal aspects of counteraction. Regulations and international legislation with comments). M.: ЕKSMO, 2007. 768 р.

Rosen S.J. Measures Against International Terrorism. London: World Security, 2009. 201 р.

Rosie G. The Directory of International Terrorism. Edinburgh. Mainstream, 2008. 218 p.

Hirschmann K. Der Kampf gegen den Terrorismus. Strategien und Handlungserfordernisse in Deutschland (The fight against terrorism. Strategies and requirements for action in Germany). Berlin: Berliner Wissenschafts­Verlag GmbH, 2010. 432 р.

Lange N. J. Wrterbuch zur inneren Sicherheit (Dictionary on internal security). Wiesbaden: Verlag Fr Sozialwiss, 2009. 321 р.


Переглядів анотації: 174
Завантажень PDF: 157
Опубліковано
2014-01-27
Як цитувати
Shchyholev, P. V. (2014). Міжнародний тероризм у системі внутрішньої та зовнішньої політики ФРН. Науково-теоретичний альманах Грані, 17(2), 94-98. вилучено із https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/433
Розділ
ПОЛІТОЛОГІЯ