The phenomenon of literature images transformation into musical images and paradigmal images of corresponding epochs (philosophy of history analysis)

  • M. V. Masayev Crimean university of culture, arts and tourism
Keywords: literature image, musical image, transformation, musical hermeneutics, paradigmal images and symbols

Abstract

The author on example of Mikhail Sholokhov’s heritage and composer’s Ivan Dzerzhinsky’s work shows the transformation of literature images into musical images and paradigmal images of the civil war, collectivization and the Great Patriotic War.In the article facts of transformation of literary images into musical images and even into paradigmal images of the epochs come to light and receive explanation. Thus the author touches upon the problem of the hermeneutics of the musical art.On the contemporary period of the development of the world musical art with each year problems of transformation of literary images into musical images as opera’s so ballet’s as within one national culture so also within another one became very actual.Double actuality of this article is connected with philosophical comprehension of the problem. Staging of John Cranko’s ballet «Eugene Onegin» in Russia and reaction to this staging in the country merely prove the truth formulated in the precedent paragraph.The object of investigations of the present article is paradigmal images and symbols of epochs, civilizations and nations.The subject of investigations – musical paradigmal images and symbols of epochs, civilizations and nations. In this matter virgin soil remains newly­ploughed. Some of our articles on this matter have been already published: «They threw the word from the song away. What for?», «Ukrainian voice of Portugal guitar», «Through the valleys and over hills. Philosophical, historical and juridical aspects of the being of one musical image in the different symbols of the different epochs, countries and nations», «Songs of Portuguese revolution», «Seine and Rhine, Studenets and Slavianka».      The author comes to the conclusion that the images of the M. A. Sholokhov’s novels «Quit Waves of Don» and «Newly­ploughed virgin soil» and short story «Destiny of the man» having become musical images of the I. I. Dzerzhinsky’s operas «Quit Waves of Don», «Newly­ploughed virgin soil», «Destiny of the man» and «Grigoriy Melekhov», turned into real paradigmal symbols of the epochs of the civil war, collectivization and the Great Patriotic War. 

Author Biography

M. V. Masayev, Crimean university of culture, arts and tourism
PhD in history, associate professor

References

Masayev M. V. Filosofiya istorii. (Philosophy of history). Symferopol: Dolya, 2008, 304 p.

Masayev M. V. Curriculum vitae paradigmalnyh obrazov i simvolov epoh i tsivilizatsiy. Monografija (Curriculum vitae of paradigmal images and symbols of epochs and civilizations: monograph). Symferopol: Dolya, 2011, 512 p.

Masayev M. V. Obraz postradyanskoy demokratiyi v ramkah intervalnogo pidhodu (Image of post­soviet democracy in the limits of interval approach) (philosophy and history aspect). Politologichniy visnyk, Kiev, 2000, № 7, pp. 116­124.

Masayev M. V. Paradigmalnye obrazy i simvoly epoh (Paradigmal images and symbols of epochs). Cultura narodov Prichernomoriya. 2000, № 14, pp. 132­136.

Masayev M. V. Nauchnaya paradigma i intervalniy metod: sootnosheniye. Poniyatiye paradigmalnogo obraza v filosofiyi istoriyi (Scientific paradigm and interval approach: correlation. Notion of paradigmal image in philosophy of history). Cultura narodov Prichernomoriya, 2001, № 21, pp. 210­221.

Masayev M. V. Rol obraza v intervalnom podhode v filosofiyi istoriyi (Role of image in the interval approach in philosophy of history). Cultura narodov Prichernomoriya, 2001, № 22, pp. 199­205.

Masayev M. V. Fenomen obraznogo voplosheniya prostranstvenno­vremennogo continuuma istoricheskoy refleksiyi (Phenomenon of image incarnation of space and temporal continuum of historical reflection). Cultura narodov Prichernomoriya, 2004, № 56, Vol. 2, p. 96.

Masayev M. V. Tsvetnaya politica v sisteme paradigmalnyh obrazov i simvolov epoh (filosofsko­istoricheskiye i psihologicheskiye aspecty) (Color policy in the system of paradigmal images and symbols of epochs (philosophy and history and psychology aspects). Cultura narodov Prichernomoriya, 2005, № 64, pp. 106­109.

Masayev M. V. Carl Marks i simvolicheskiy interactsionizm (k voprosu о roli simvola как каtegoriyi filosofiyi istoriyi) (Carl Marks and symbolic interactionism) (to the question of symbol role as a category of philosophy of history). Visnik Dnipropetrovskogo universitetu. 2006, Vyp. 13, pp. 163­171.

Masayev M. V. Simvolizm kolektivisticheskogo obshestva Novogo i Noveyshego vremeni v kontekste postizheniya paradigmalnyh obrazov i simvolov epoh i tsivilizatsiy (filosofsko­istorichniy aspect) (Symbolism of collectivistic society of Modern and Contemporary period in the context of study of paradigmal images and symbols of epochs and civilizations (philosophy and history aspect). Naukove piznanniya: metodologiya ta tehnologiya. 2005, № 2 (16), pp. 94­100.

Masayev M. V. Simvolizm kolektivisticheskogo obshestva Drevnego mira v kontekste postizheniya paradigmalnyh obrazov i simvolov epoh i tsivilizatsiy (Symbolism of collectivistic society of Ancient World in the context of study of paradigmal images and symbols of epochs and civilizations). Visnik Dnipropetrovskogo universitetu, 2006, Vyp. 14 (Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya), pp. 128­132.

Masayev M. V. Paradigmalni obrazy i simvoly istoriyi Ukrayini ta ih rol u formuvanni natsionalno svidomoi osobistosti v epohu democratichnogo onovlenniya Ukraini (Paradigmal images and symbols of history of the Ukraine and their role in formation of nationally conscious personality in the epoch of democracy renovation of the Ukraine). Zbirnik naukovih prats naukovo­doslidnogo institutu ukrayinoznavstva. Кiev: Poligrafichniy tsentr «Foliant», 2007, Vol. XIII, 572 p., pp. 325­329.

Masayev Мikhail, Masayev Vladimir. Iz pesni slovo vykinuli. Dlya chegо? (From song the word was thrown out. What for?). Respublika Crym, 1992, № 22, august, p. 2.

Masayev Мikhailo. Ukrainskiy golos portugalskoy gitary (Ukrainian voice of Portuguese guitar). Crymska svitlytsya, 2012, № 25 (1702), 22 chervnya, p. 14.

Masayev M. V. «Po dolinan I po vzgoryam». Filosofsko­istoricheskiye i juridicheskiye aspecty bytiya odnogo muzicalnogo obraza v razlichnyh simvolah raznyh epoh, stran i narodov («Po dolinam i po vzgoryam» («Through valleys and over hills»). Philosophy and history and juridical aspects of being of one of the musical image in the different symbols of different epochs, countries and nations). Grani, 2013, № 3 (95), p. 25­27.

Masayev M. V. Filosofski­isrorychni ta juridychni aspecty buttya odnogo muzycalnogo obrazu u riznyh simvolah riznyh epoh, krain ta narodiv na prikladi pisni «Po dolinan I po vzgoryam» (Philosophy and history and juridical aspects of being of one of the musical image in the different symbols of different epochs, countries and nations on example of song «Po dolinam i po vzgoryam» («Through valleys and over hills»). Gileya: naukovyi visnyk. Zbirnyk naukovyh prats / Gol. red. V. M. Vashkevitch. К.: VIR UAN, 2013, Vyp. 70 (№ 3), 908 p, pp. 591­596.

Masayev M. V. «Vpered, tovarish, vpered, prisoyedinyaysia к nashemu golosu» – pesni portugalskoy revolutsii (к godovshine antifashistskoi revolutsii 25 aprelya 1974 g. v Portugaliyi) (Forward, comrade, forward, join to our voice) (to the anniversary of anti­fascist revolution on April 25­th 1974 in Portugal). Nash golos, 2013, № 17 (811), 25 aprelya, p. 6.

Masayev M. V. Putin protiv stroitelstva kapitalizma: chto eto – rebrending, apgreid ili zondazh obshestvennogo mneniya? (Putin against of building capitalism: what is it – rebranding, upgrade or sounding of public opinion?). Nash golos, 2013, № 2 (796), 10 janvarya, p. 3.

Masayev M. V. Popytki «rebrendinga» vlasti (Attempts of power rebranding). Nash golos, 2013, № 18 (812), 2 маja, p. 7.

Berestovskaya D. S., Sinichkin А. V. Duhovnyi oblik V. I. Vernadskogo: kulturologicheskiy analiz epistoliarnogo naslediya (Spiritual make­up of V. I. Vernadskiy: culturological analyses of epistolary inheritance). Simferopol: IТ «ARIAL», 2013, 212 p.

Kazmina Е. О. Dzerzhinskiy. Tambovskaya entsiklopediya. Gl. nauchnyi redactor А. G. Protasov (Dzerzhinskiy. Tambov encyclopaedia). Tambov: Administratsiya Tambovskoi oblasti, Tambov: ООО «Izdatelstvo Julis», 2004, 704 p., p. 164.

Dzerzhinskiy. Muzykalniy entsiklopedicheskiy slovar (Dictionary of Music). Gl. red. G. V. Keldysh. Мoscow, Sovetskaya entsiklopediya, 1990, 672 p, p. 172.

Kompozitor Ivan Ivanovich Dzerzhinskiy. Statyi, vospominaniya. (Composer Ivan Ivanovich Dzerzhinskiy. Frticles, memoires). Sostavitel, avtor vstupitelnoy statyi А. Е. Milrat. Tambov, 2011, 120 p.

Sapronov P. А. Ruskaya kultura IX – ХХ vv. Opyt osmysleniya (Russian culture IX – ХХ ct. The experience of study). St­Petersburg, «Paritet», 2005, 704 p.

Ivan Ivanovich Dzerzhinskiy. Opernye libretto. Кratkoye izlozheniye soderzhaniya oper. Izd. 3­jе (Opera libretto. A brief summary of the content of operas. Edition 3­rd). Мoscow, «Muzyka», 1971, Vol. 1, 592 p.,

pp. 168­174.

Filosofiya istorii. Filosofiya. Uchebnik. Pod redaktsiyey V. V. Mironova (Philosophy of history. Philosophy. A manual. Under V. V. Mironov’s redaction). Regime to access: philosophica.ru/mironov2/55.htm

Povilaytis Vladas Iono. Filosofsco­istoricheskaya mysl russkogo zarubezhya (20­ye­50­ye gody XX veka). Avtoreferat disertatsiyi na soiskaniye uchyonoyi stepeni doctora filosofskih nauk. Moskva, 2011 (Philosophy and history thought of Russian from abroad (20­50 years of XX cent.). Author’s abstract of thesis on doctor’s degree in philosophy. Moscow, 2011). Regime to access: rudocs.exdat.com/docs/index­258685.html

Published
2014-01-23
How to Cite
Masayev, M. V. (2014). The phenomenon of literature images transformation into musical images and paradigmal images of corresponding epochs (philosophy of history analysis). Grani, 17(2), 36-41. Retrieved from https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/423
Section
PHILOSOPHY