Діалог у розгортанні культурно-освітнього простору молодіжних спільнот: філософія інтеркультурності

  • O. M. Troitska Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
Ключові слова: інтеркультуралізм, комунікація, конструктивізм, людиномірність, трансдисциплінарність, ціннісно­смисловий компонент

Анотація

Розгортання культурно­освітнього простору молодіжних спільнот останнім часом привертає увагу як практиків, так і теоретиків, зокрема тих, хто безпосередньо пов’язаний з проблемами молоді.  Молодь, як суб’єкт багатьох процесів, насамперед є суб’єктом культурно­освітнього простору і соціокультурних зв’язків (молодіжних об’єднань), в яких активність особистості спрямована на пізнання таємниць Іншого та інтеркультурне зростання. У статті з’ясована сутність понять концептуальної площини –   «інтеркультурність»,  доведена негативна роль у процесі єднання спільнот епістемологічної й гносеологічної обмеженості, яка ідентифікує різні процеси і феномени та « залишає» часто міркування на рівні значень різних форм інтелектуального оформлення думок, не доводячи процес мислення  до філософських категорій і смислів. На основі аналізу наукової літератури і досвіду практик схарактеризовано продуктивні підходи і стратегії, що спираються на конструктивізм, людиномірність і антропологічні концепції. Інтеркультурна комунікація представлена не тільки як багатогранний процес взаєморозуміння культур, але й як пошук і набуття «культурних кодів» (еталонів спільності), що забезпечують консолідацію спільнот. Головною детермінантою цих кодів визначено ціннісно­смисловий компонент, який набувається в діалозі, що за рахунок розуміння змінює суб’єкта і суспільство. Встановлено, що інтеркультурний діалог за певними умовами (в культурно­освітньому континуумі) може розвинути здатності молоді щодо відтворювання себе, долання розривів між причинною і смисловою детермінацією власної діяльності, яка може бути загрозою для культурності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

O. M. Troitska, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
кандидат філософських наук, доцент, докторант

Посилання

Anan’eva, E.P., 2015. Vozmozhnosti interkul’turno­tolerantnoj strategii v novejshih uslovijah razvitija evropy [The possibilities of intercultural­tolerant strategies in the newest conditions of development]. Scientific Journal «ScienceRise» 12/1(17), 82­85. Kyiv (in Ukraine).

Bulatov, M.O., 2009. Filosofs`ky`j slovny`k [Philosophic dictionary]. Sty`los, Kyiv (in Ukraine).

Dacyuk, S., 2012. Ukrayins`ka pravda[Ukrainian truth]. Regime of access: http://blogs.pravda.com.ua/authors/datsuk/4fe7f8e49e02f/viewprint/

Ly`senko, O.M., 2012. Pry`ncy`p interkul`turnosti u sy`stemi profesijnoyi tury`sty`chnoyi osvity` [The principle of intercultural in the system of professional tourist education]. Karpats`ky`j kraj 2, 106­110 (in Ukraine).

Mazko, O. P., 2011. Formuvannya kul`tury` pedagogichnoyi vzayemodiyi majbutn`ogo vchy`telya inozemny`x mov: interkul`turny`j aspekt [Formation of culture of pedagogical interaction of future teacher of foreign languages: intercultural aspect].Visny`k Zhy`tomy`rs`kogo derzhavnogo universy`tetu imeni Ivana Franka 57, 111–117 (in Ukraine).

Safonova, V.V., 1992. Kul’turovedenie i sociologija v jazykovoj pedagogike [Cultural studies and Sociology in the language pedagogy]. Voronezh: Istoki, 1992. – 430 s. (in Russia).

Try`nyak, M.V., 2010. Interkul`turna komunikaciya: osvitnij vy`mir [Intercultural communication: educational measuring]: [Monografiya]. – Xarkiv: XNADU (in Ukraine).

Fuchy`la, O., Balacz`ka, L., 2014. Osobly`vosti neformal`noyi osvity` dorosly`x u suchasnij Flandriyi (Bel`giya) [The peculiarities of informal education of adults in modern Flanders (Belgium)]. Pedagogika i psy`xologiya prof. osvity` 1, 192­198 (in Ukraine).

Common European Framework of Reference for languages: learning, teaching, assessment. Cambridge University Press. 2001 (in Great Britain)

Hartley, J., 1994. Multiculturalizm, in: T. O’Sullivan, J. Hartley e. a. (eds), Key Concepts in Communication and Cultural Studies. Routledge, 189­190. London (in Great Britain)

National report on the Development and State of Art of Adult Learning and Education (ALE). The 6th International Conference on Adult Education (CONFINTEA VI), 9 June 2008. Belgium, 2008. (in Belgium)


Переглядів анотації: 221
Завантажень PDF: 113
Опубліковано
2016-06-18
Як цитувати
Troitska, O. M. (2016). Діалог у розгортанні культурно-освітнього простору молодіжних спільнот: філософія інтеркультурності. Науково-теоретичний альманах Грані, 19(7), 13-18. https://doi.org/10.15421/171626
Розділ
ФІЛОСОФІЯ