Роль духовності у становленні постнекласичної освіти: філософський аналіз

  • V. G. Serednya Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: філософія освіти, постнекласика, духовність, розвиток, людина, постмодерн

Анотація

Проблематика духовності у постнекласичній освіті актуалізується насамперед тим, що культурний занепад носить духовний характер, спряжений з руйнуванням духовних цінностей класичної культури у таких формах як втрата суб’єктності та ідентичності особистості, віртуалізація світу, відсутність культурної цілісності тощо. Розуміння людини як «духовної істоти» визначає надзвичайну актуальність проблеми духовності для постнекласичної освіти. Постнекласичне розуміння духовності на сьогодні поєднується з традиційно-модерними підходами до процесу духовного виховання. У результаті дослідження духовності у межах філософії освіти здійснюються на комплементарній основі з використанням як традиційних, так і постнекласичних підходів. Постнекласичний вимір духовності приходить переважно через утвердження випереджальних, проективно-моделюючих функцій освіти у постмодерному суспільстві, а також у межах концепту людиновимірності  освітнього процесу, який забезпечує визначеність освіти як сфери, що продукує духовну людину у цілісному зв’язку з навколишнім світом.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

V. G. Serednya, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
здобувач

Посилання

Arkhypova, O.V., 2013. Fylosofsko-kulturnіe osnovanyia obrazovanyia v techenye zhyzny: postneklassycheskyi kontekst [Philosophical and cultural education foundation for life : postnonclassical context]. Neprerіvnoe obrazovanye: XXI vek 1, 1 (1), 19-28 (in Russian).

Horoshko, Yu. M., 2011. Transformatsii subiektyvnosti v praktykakh svidomosti (antropolohichnyi pidkhid): avtoref. dys. ... kand. filos. nauk : 09.00.04 [Transformations of subjectivity in the practice of consciousness (anthropological approach): Thesis dis. ... candidate. philosophy science]. Simferopol (in Ukrainian).

Lypskaia, L.A., 2006. Antropolohycheskaia oryentatsyia sovremennoho obrazovanyia [Anthropological orientation of modern education]. Vestnyk Yuzhno-Uralskoho hosudarstvennoho unyversyteta. Seryia: Sotsyalno-humanytarnіe nauky 2 (57), 136-140 (in Russian).

Malanov, Y.A., 2013. Metodolohycheskye osnovanyia yssledovanyia sovremennoi sotsyalno-pedahohycheskoi realnosty [Methodological bases of research of contemporary social -pedagogical reality]. Vestnyk Buriatskoho hosudarstvennoho unyversyteta 1, 51-60 (in Russian).

Omelchenko, O.P., 2006. Dukhovnyi rozvytok uchnivskoi molodi v rehionalnomu kulturno-osvitnomu prostori: Avtoref. dys... kand. ped. nauk: 13.00.07 [Spiritual development of students in regional cultural-educational space: Thesis ... candidate. ped. sciences]. Luhansk (in Ukrainian).

Solovev, A.A., 2009. Postneklassycheskyi typ ratsyonalnosty y perspektyvы razvytyia obrazovanyia [Postnonclassical type of rationality and prospects of the development of education]. Yzvestyia Volhohradskoho hosudarstvennoho tekhnycheskoho unyversyteta 6, 9 (57), 20-23 (in Russian).

Khmeleva, O.H., 2007. Yntehratsyia postneklassycheskoi nauky y pedahohycheskoho obrazovanyia [Integration of postnonclassical science and pedahohycal education]. Znanye. Ponymanye. Umenye 3, 30-33 (in Russian).


Переглядів анотації: 210
Завантажень PDF: 106
Опубліковано
2016-04-06
Як цитувати
Serednya, V. G. (2016). Роль духовності у становленні постнекласичної освіти: філософський аналіз. Науково-теоретичний альманах Грані, 19(5), 17-22. https://doi.org/10.15421/171603
Розділ
ФІЛОСОФІЯ