Персональна метафізика Б. П. Боуна як особистісний досвід пізнання

  • V. O. Patsan Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: Абсолютна Особистість Бога, Надприродне Одкровення, особистісний принцип буття, людська особа, метаонтологія особистісності, внутрішній досвід «я», самопізнання

Анотація

Стаття націлена на визначення особливостей первинної для американського персоналізму — здійсненої Б. П. Боуном - експлікації особового характеру пізнавальної діяльності, що стала основоположною для його «персоналізованої» онтології. На основі аналітичного огляду основних векторів проблематизації персонально-суб’єктивного, прокладених у філософсько-гуманітарному просторі сучасності, виявляється переростання персоналістичної інспірації постнекласичної філософії в поновлення тієї взаємодії філософського і богословського дискурсів, яка виявилася висхідною для персоналістської думки і спрямовувалася на возз’єднання раціональності з її духовними першоджерелами в ході рефлексії персонального способу буття, відкритого на підгрунті теїзму. Орієнтація на таке подолання розмежованості раціонального та етичного вимірів особистісності пов’язується зі ствердженням на нинішньому - «постсекулярному» - етапі  філософствування метаонтологічного характеру проблеми особистості, встановленого у середині ХХ ст. видатним православним богословом і філософом-персоналістом В. М. Лоським. Доводиться, що для подальшого осмислення метаонтології особистісного, відкритої Священним Писанням і викладеної святоотецькою тріадологією, необхідною є і ретроспекція тієї траєкторії наближення філософської думки до Надприродного Одкровення, яка була прокладена при спробах персоналізації онтології, здійснених наприкінці ХІХ й у першій половині ХХ ст., зокрема — при формуванні боунівської персональної метафізики. У ході історико-філософської реконструкції епістемологічних підвалин «особистісного світу», побудованого основоположником персоналістичної філософії США, встановлюється, що самодостатнім пізнавальним критерієм для нього виступає емпіричний факт «дійсності персонального знання», яка формується «живим я», самоусвідомленим не як феномен, я як «найбільш конкретна реальність» і здатним у своєму «внутрішньому досвіді» подолати обмеженість чуттєвого сприйняття, відчувши «етичну потребу в етичному Творці» і звернувшись безпосередньо до Нього. Шляхом зіставлення поглядів Б. П. Боуна з ідеями І. Канта та О. Конта, охопленими його рефлексією, обгрунтовується перевага боунівської концепції особистості  над  «об’єктивованими» визначеннями  суб’єкта, яка забезпечується її генетичним  зв’язком із християнським вченням.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

V. O. Patsan, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
кандидат богослов’я, старший викладач

Посилання

Arhimandrit Evlogiy (Patsan), 2008. Pravoslavnoye ucheniye o roli razuma na puti bogopoznaniya: dissertatsiya na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata bogosloviya [Orthodox Teaching about the Role of the Mind in the Way of Cognition of God]. KDA – Kiyev (in Russian).

Dostoevskiy, F.M., 1958. Sobranie sochineniy [The Collection of Works]. Gosudarstvennoe izdatel’stvo hudozshestvennoy literatury, Moscow (in Russian).

Episkop Varnava (Beliaev), 1998. Osnovy iskusstva sviatosty [The Foundations of Sacred Mastery: An Attempt to Present the Orthodox Asceticism]. Izd. Bratstva vo imia sv. Alexandra Nevskogo, Nizshniy Novgorod (in Russian).

Levinas, E., 2000. «Ot suschestvovaniya k suschestvuyuschemu» [From Existence to Existents]. Izbrannoye: Total’nost’ i bezkonechnoye. Universitetskaya kniga, Moscow (in Russian).

Liotar, Zsh.–F., 1998. Sostoyaniye postmoderna [The Postmodern Condition]. Institut experimental’noy sotsiologuii, Moscow. SPb.: Aleteya (in Russian).

Losskiy, V. N., 2007. Bogoslovskoe ponyatie chelovecheskoy lichnosti [The Theological Concept of the Human Person]. Bogovideniye. Belorusskyi Egzarhat – «Harvest», Mn. (in Russian).

Mil’ton Dzshon, 2016. Poterianniy i Vozvrachennyi ray [Paradise Lost and Regained]. «Аzbuka», Moscow (in Russian).

Nesmelov, V. I., 2013. Nauka o cheloveke [The Science of Human Being]. Obschestvo pamyati igumenii Taisii, SPb. (in Russian).

Patsan, V.O., (Evlogiy, episkop Novomoskovskiy), 2015. Amerikans’kiy personalizm u suchasnomu istoriko-filosofs’komu diskursi: aktual’ni aspekti vivchenya [American Personalism in Modern Historical-Philosophical Discourse: the Actual Aspects of Study]. Gileya: naukoviy visnik: zb. nauk. praz’. K.: «Vidavnitstvo «Gileya» 96, Kiyev (in Ukrainian).

Patsan, V. O., (Evlogiy, episkop Novomoskovskiy), 2015. «Za obrazom i podoboyu Bozshoyu»:bibliyni vitoli ideyi osobistosti» [«In the Image and Likeness of God»: the Biblical Origins of the Concept of Personality»]. Gileya: naukoviy visnik: zb. nauk. praz’. «Vidavnitstvo «Gileya», Kiyev (in Ukrainian).

Patsan, V. O., (Evlogiy, episkop Novomoskovskiy), 2015. Formuvannia metaontologichnogo vymiru osobystosti u svatootets’kiy triadologii [Тhe formation of meta-ontological dimension of personality in the patristic trinitology]. Filosofia i politologia v konteksti suchasnoyi kul’tury: Naukoviy zshurnal. «Vydavnytstvo NDU imeni Mykoly Gogolia » 1(9), Dnipropetrovs’k – Nizshyn (in Ukrainian).

Patsan, V. O., (Evlogiy, episkop Novomoskovskiy), 2015. Hrystyians’ki vytoky personalists’koyi kontseptsiyi osobystosti [The Christian Origins of the Personalist Concept of Personality]. Suchasni sotsial’no-humanitarni dyskursy. Materialy Piatoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (m. Dnipropetrovs’k, 21 bereznia 2015 r.) : u 5-h castynah. TOV «Innovatsiya», Dnipropetrovs’k (in Ukrainian).

Sigov, K., 2004. Porblema razryva mezshdy ontologiyey i etikoy v sovremennyh ucheniyah o cheloveke [The Problem of the Gap between Ontology and Ethics in the Contemporary Humanities]. Pravoslvnoy ucheniye o cheloveke. Klin: Sinodalnaya Bogoslovskaya Komissiya – Izdatelstvo «Hristianskaya Zshizn’», Moscow (in Russian).

Alcott Bronson, 1938. The Journals of Bronson Alcott/ Bronson Alcott [ed. by Odell Shepard]. Boston, MA: Little, Brown and Co.

Bengtsson, J. O., 2011. The Worldview of Personalism: Origins and Early Development. Oxford: Oxford University Press

Bowne, B. P., 1908. Personalism. Boston

Bowne, B. P., 2015. Philosophy of Theism. Boston: CreateSpace Independent Publishing Platform

Brightman Edgar Sheffield Brightman, 1950. Personalism. A History of Philosophical Systems [ed. by Vergilius Ferm]. Philosophical Library, New York

Buford, T. O. Personalism. Access: http://www.american-philosophy.org/events/documents/Buford_Personalism.pdf

Buford T. O. Classical American Personalism. Access: http://www.personalism.pl/biannual/number-3/classical-american-personalism/

Burrow Rufus, 1990. Personalism: A Critical Introduction. St. Louis, MO: Chalice Press

Clark, St. R. L., 1991. How many Selves make me?. Human Being. Cambridge: Cambridge University Press

Deats, P., Carol, R., 1986. The Boston Personalist Tradition in Philosophy, Social Ethics and Theology. Macon, GA: Mercer University Press

Derrida, J., 2001. Writing and Difference. Routledge, London

Foucault, M., 1977. Nietzsche, Genealogy, History. Language, Counter-Memory, and Practice: Selected Essays and Interviews. Oxford: Basil Blackwell

Foucault, M., 1982. The Subject and Power. Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics [ed. by H. L. Dreyfus and P. Rabinow]. Brighton: HarvesterPress

Gacka, B. A., 2001. Presentation of Personalism. Personalism: Science, Philosophy, Theology 1

Knudson, A. C., 1927. The Philosophy of Personalism. Abington, New York

Levinas, E., 1990. Totalite et infini: essai sur l’extériorité. Le Livre de Poche, Paris

Patsan, V. O., (bishop Eulogius of Novomoskovsk), 2016. At the Threshold of American Personalism: Providing the Personal Access to God’s Word in Elizabethan Bible Translations. Grani 2

Patsan, V. O., 2014. To the Problem of the Genealogy of Personalism. European Science Review 11 – 12

Post-secular Philosophy: between Philisophy and Theology. 1998. Routledge, London

Schleiermacher Friedrich, 1897. Reden über die Religion. Schweschte

Schmidt, B., 2004. The Emergence and Decline of American Literary Personalism: From Whitman to Bowne. –Mellen, Edwin Press

Schmidt, B., 1990. Whitman and American Personalistic Philosophy. Walt Whitman. Quarterly Review 4

Whitman, Walt, 1963-1964. Democratic Vistas. Prose Works 1892 [ed. by Floyd Stovall]. New York UP, New York

Williams, Th. D., Bengtsson, J. O. Personalism. Access: http://plato.stanford.edu/entries/personalism/


Переглядів анотації: 200
Завантажень PDF: 100
Опубліковано
2016-03-15
Як цитувати
Patsan, V. O. (2016). Персональна метафізика Б. П. Боуна як особистісний досвід пізнання. Науково-теоретичний альманах Грані, 19(4), 51-62. https://doi.org/10.15421/1716078
Розділ
ФІЛОСОФІЯ