Постнекласичне розуміння духовності у філософії освіти

  • V. G. Serednya Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: філософія освіти, постнекласика, духовність, розвиток, людина, постмодерн

Анотація

Постнекласична методологія виступає як форма подолання духовної кризи класичних та некласичних підходів до пізнання та розвитку. Концепція постнекласичної наукової раціональності характеризується співвіднесеністю з ціннісно-смисловими настановами дослідника. У межах постнекласичних підходів важлива не просто діяльнісна природа людини, а суб’єктна центрованість діяльності, розуміння соціокультурних механізмів інтегрування людини у власну діяльність як детермінант її суб’єктивності. Духовність звичайно розглядається як поняття, що відображає цінності і смисли людського буття. Вплив освітньої діяльності як чинника формування духовності людини носить проектно-моделюючий характер, оскільки через цінності майбутнього соціокультурного середовища, яким підпорядковується буття особистості, формуються реальні соціальні відносини постмодерного зразка. У цьому сенсі проблематика духовності в освіті принципово впливає на процес її цілепокладання, оскільки забезпечує когерентність завдань розвитку постмодерного суспільства та людини.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

V. G. Serednya, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
здобувач

Посилання

Honcharov, S.A., 2010. Problema cheloveka est osnovnaia problema obrazovanyia [The problem of man is the main problem of education]. Obrazovanye: tsely y perspektyvi 12, 11-18 (in Russian).

Kadiievska, I.A., 2011. Tsinnosti osvitnoho humanizmu v konteksti hlobalizatsii. Avtoref. dys... d-ra filosof. nauk: 09.00.10 [The values of humanism education in the context of globalization. Thesis. dis ... Dr. philosopher science]. Odesa (in Ukrainian).

Koretska, A.I., 2003. Sotsialno-osvitni chynnyky formuvannia dukhovnosti osobystosti v suchasnomu ukrainskomu suspilstvi: Avtoref. dys... kand. filosof. nauk: 09.00.03 [Social and educational factors of shaping the personality of spirituality in modern Ukrainian society: Author. Thesis ... candidate. philosopher science]. Kiyv (in Ukrainian).

Mashtaler, A.A., 2003. Sotsiodynamika svidomosti u vymirakh osobystisnoho buttia: Avtoref. dys... kand. filosof. nauk: 09.00.03 [Sociodynamics dimensions of consciousness in personal life: Author. Thesis ... candidate. philosopher sciences:]. Kiyv (in Ukrainian).

Moyseev, V.Y., 2009. Fenomen postneklassyky: k konstruktsyiam postneklassycheskoi ontolohyy [The phenomenon postnonclassic: Constructions for postnonclassical ontology]. Postneklassyka: fylosofyia, nauka, kultura: Kollektyvnaia monohrafyia, SPb. (in Russian).

Rozyn, V.M., 2007. Fylosofyia obrazovanyia: etiudi-yssledovanyia [Philosophy of Education: Etudes-study]. Yzdatelstvo NPO «MODЭK», Moscow, Voronezh (in Russian).

Stepyn, V.S., 2009. Klassyka, neklassyka, postneklassyka: kryteryy razlychenyia [Classic, nonclassic, postnonclassic: distinguishing criteria]. Postneklassyka: fylosofyia, nauka, kultura: kollektyvnaia monohrafyia, Yzd. dom «Myr», SPb. (in Russian).

Shashkova, L.O., 2008. Nauka i relihiia u paradyhmalnomu vymiri: avtoref. dys... d-ra filosof. nauk: 09.00.09 [Science and religion in terms of paradigm: Author. dis ... dr philosopher sciences]. Kyiv (in Russian).


Переглядів анотації: 222
Завантажень PDF: 184
Опубліковано
2016-03-11
Як цитувати
Serednya, V. G. (2016). Постнекласичне розуміння духовності у філософії освіти. Науково-теоретичний альманах Грані, 19(4), 34-38. https://doi.org/10.15421/1716075
Розділ
ФІЛОСОФІЯ