Формування культури суспільної довіри: освітній вимір


  • N. I. Glebova Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/1716017
Ключові слова: суспільна довіра, суспільна інституція, система освіти, інститут освіти, педагогічна практика, ринкова культура, культура довіри

Анотація

В статті розглядається соціокультурна місія освіти як чинника формування суспільної злагоди, громадянської консолідації українського суспільства в контексті неоднозначних впливів ринкових відносин на світоглядні і життєві орієнтації сучасної  людини. Аналізуються сучасні теоретичні концепти суспільної довіри як моделі раціоналізації людських взаємин, соціальної поведінки, досягнення соціальної спільності суб’єктів соціального розвитку та досягнення сталого соціального порядку. Обґрунтовується роль освіти як інтегруючої компоненти духовної культури сучасного суспільства та засобу реалізації потенціалу особистості на засадах суспільної взаємодопомоги. Відстежуються соціально-історична специфіка міждисциплінарних моделей застосування  освітніх засобів уникнення надлишкової соціальної напруги та відтворення культури суспільної довіри в умовах ціннісних трансформацій сучасного українського соціуму і ризиків, пов’язаних з дефіцитом ринкової культури, що торкаються всіх рівнів людської свідомості: знань, практичного досвіду, навичок, умінь. Обґрунтовується необхідність залучення педагогічних практик до формування соціальної довіри, як визначеної системи соціальних взаємин, що дозволяє встановлювати і забезпечувати якість соціальних зв’язків з опорою на ефективне використання соціального капіталу, яким є освіта. Визначаються освітні чинники формування атмосфери довіри в суспільстві як засобу розширення можливостей розвитку здіб­ностей особистості, її повноцінної адаптації до правил ринкових взаємин і  формування ринкової культури особистості, як запобіжника розбалансування суспільної довіри в українському соціумі. Розглядаються засадничі принципи функціонування інституту освіти в якості навчально-практичної суспільної лабораторії з формування, закріплення, відтворення і регулювання продуктивних форм відносин між членами суспільства шляхом вироблення ефективних зразків, еталонів, моделей суспільної поведінки та його впливи на механізми формування рольової структури індивіда в соціумі на засадах забезпечення згуртованості, взаємозалежності та взаємовідповідності членів оновлюваного українського суспільства.

Біографія автора

Місце роботи автора
кандидат соціологічних наук, доцент

Посилання

1. Veber M. Pro dejaki kategorii sociologii rozuminnja (Some categories of Humanistic sociology), Kyiv. 1998, pp. 104-156.
2. D’ui D. Demokratija i osvita (Democracy and education). Lvov, 2003. 294 p.
3. Durkheim E. Sociologija obrazovanija (Sociology of education). Moscow, 1996. 340 p.
4. Zubov V. Kroskulturniy pastish v umovach globalizazii (Cross-cultural paste in the context of globalization, ideological aspect). Kyiv, 2014. 278 p.
5. Zubok U. Teoreticheskie i prikladnye problemy socialnogo razvitija molodezhi v obchesnve riska (Theoretical and applied problems of social development of young people in a risk society). Safety Evrazyy, 2003, № 3,
pp. 124-143.
6. Krivega L. D. Rinkovy svіtoglyad: zmіst i tsіnnostі (Market outlook: the content and the value) Regime to access: http://www.confcontact.com/20101224/1_krivega.php.
7. Krymska S. B. Tsivіlіzatsіyny rozvitok lyudstva (Civilization Human Development). Kyiv, 2007. 316 p.
8. Luman N. Obschestvo obschestva. Chast I. Obschestvo kak socialnaja sistema. (Society. Part I. Society as a social system). Moscow, 2004. 232 p.
9. Oksamitnaja C. Novye tendencji vosproizvodstva tradicionnogo neravenstva. (Education: New Trends traditional reproduction of inequality). Kyiv, 2006, pp. 116-147.
10. Pozdnyakova Kirbyat’eva E. G. Tsіnnіsnі dispozitsії uchnіv v kontekstі sotsіokulturnoї diferentsіatsії osvіty. - Abstract disertatsії na zdobuttya naukovogo stupenja candidata sotsіologіchnyh nauk za spetsіalnіstyu 22.00.04 -Spetsіalnі ta galuzevі sotsіologії (Value disposition of the students in the context of socio-cultural education differentiation) Gumanіtarny unіversitet «Zaporіzky іnstitut government and munіcipal management», Zaporizhzhya, 2007.
11. Patnam R. Tvorenie demokratії: traditsії gromadyanskoї aktivnostі v suchasnіy Іtalії (Creation democracy tradition of social activity in modern Italy). Kyiv, 2001. 302 p.
12. Sagaidak A. Dystantsija vlasti po-ukrainski (Distance of government in Ukraine), Information and analytical magazine, 2005, № 5 (14), pp. 24-29.
13. Seligman A. Problema doverija (The problem of trust). Moscow, 2002. 256 p.
14. Tonnies F. Obschnost i obschestvo (Community and society). Theoretical Sociology: Anthology. Moscow, 2002, Part 1, pp. 216–248.
15. Troitska T. S. Fіlosofska metodologіya yak chinnik modernіzatsії profesіynoї pіdgotovky pedagoga: monograph (Philosophical methodology as a factor in the modernization of teacher training: monograms). Simferopol, 2006. 268 p.
16. Fukuyama F. Doverye (Trust). Moscow, 2008. 730 p.
17. Sheregi F. E. Sociologija obrazovanija: prikladnoj aspect (Sociology of education: applied aspect). Moscow, 1997. 301 p.
18. Sztompka P. Sociologija socialnyh izmenenij (Sociology of social change). Moscow, 1996. 223 p.
19. Bourdieu P. La distinction. Critique sociale du jugement, Paris: Minuit, 1979.
20. Parsons T. School class as a Social System / Parsons T. // Harvard educational review. – 1959. – Vol. 29. – № 4. – P. 297-313.
21. Schultz T.W. The investment in human capital / T.W. Schultz // American Economic Review. № 51. March, 1961. – P. 1-11.
Опубліковано
2015-12-25
Як цитувати цю статтю:
Glebova, N. (2015). Формування культури суспільної довіри: освітній вимір. Науково-теоретичний альманах "Грані", 19(1), 92-98. https://doi.org/10.15421/1716017
Розділ
СОЦІОЛОГІЯ