Політичні реформи в Україні: перехід від трансформації до модернізації


  • V. I. Parlyk Маріупольський державний університет
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/1716008
Ключові слова: модернізація, політична трансформація, «синдром модернізації», демодернізація, політичні реформи

Анотація

Статтю присвячено аналізу сутнісних характеристик процесу політичних реформ в умовах складної ситуації у політичній сфері українського суспільства, а також визначенню основних потенційних напрямків подальших змін. Суттєвою глобальною політичною трансформацією є творення суверенної, незалежної України. Можна казати, що пройшло формування гілок влади, парламенту, зовсім нового для того часу інституту Президента. Поступово склалася багатопартійна система, створювалися громадські та громадсько­політичні організації. У 1996 р. була прийнята Конституція, але відсутність політичної консолідації політичного класу (еліти), боротьба за посади, ігнорування інтересів широких народних мас, використання політичних сил інших держав для внутрішньополітичної боротьби зробило всі ці досягнення суто формальними. Сучасний етап розвитку держави характеризується перманентною кризовою ситуацією, яка охоплює політичну сферу. Аналіз робіт учених (М. Михальченко, В.П. Горбатенко, М.О. Паламарчук, В. Трачук та інші) дозволили охарактеризувати проблеми і причини української моделі політичної модернізації. У статті зроблено висновок про те, що трансформація політичних інституцій в Україні не була підкріплена модернізацією і зазнала краху. Вона відбувалася відповідно до характеристик, передбачених для країн з авторитарно­тоталітарним минулим та характеризується незавершеністю, нерівномірністю, нестійкістю багатьох процесів, наявністю великої кількості ризиків і відступів від базових варіантів перетворень. 

Біографія автора

Місце роботи автора
старший викладач

Посилання

1. Horbatenko V., Tsvetkov V. Demokratiya. Upravlinnya. Byurokratiya: v konteksti modernizatsiyi ukrayins’koho suspil’stva: monohrafiya (Democracy. Management. Bureaucracy, in the context of the modernization of Ukrainian society: monograph). Instytut derzhavy i prava im. V.M.Korets’koho, Kyiv, 2001, 248 р.
2. Horbatenko V. Stratehiya modernizatsiyi suspil’stva: Ukrayina i svit na zlami tysyacholit’: monohrafiya (The strategy of modernizing society: Ukraine and the world at the turn of the millennium: monograph). Kyiv, 1999, 239 р.
3. Kolodiy A.F. Paradyhmy zmin i suchasnyy politychnyy protses v Ukrayini (Paradigms of changes and the modern political process in Ukraine). Sotsial’ne prohnozuvannya ta proektuvannya: modernizatsiya politychnoyi systemy Ukrayiny. Materialy Mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi 28 bereznya 2014 roku, Zaporozhye, 2014. - 281 р., pp. 276-280.
4. Kryvosheyin V.V. Ryzyky modernizatsiyi v konteksti transformatsiyi ukrayins’koho suspil’stva (Risks of modernization in the context of the transformation of Ukrainian society). Visnyk Natsional’noyi yurydychnoyi akademiyi Ukrayiny imeni Yaroslava Mudroho. Ser.: filosofiya, filosofiya prava, politolohiya, sotsiolohiya, 2013, no. 3, pp. 186-189. Regime to access: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2013_3_26
5. Mikhalchenko N.I. Ukrainskoe obshchestvo: transformatsiya, modernizatsiya ili limitrof Yevropy? (Ukrainian society: transformation, modernization or limitrophe Europe?). Institut sotsiologii NAN Ukrainy, Kyiv, 2001, 440 р.
6. Moroz V. Spravedlyvist’ ye. Ale za neyi nikomu borotysya (Justice is. But there is no one to fight for it). Regime to access: http://blogs.korrespondent.net/journalists/print/moroz4/a116671
7. Palamarchuk M. O. Vyklyky modernizatsiyi v Ukrayini: politychni aspekty: monohrafiya (The challenges of modernization in Ukraine: the political aspects: ьonograph). Kyiv, 2014, 152 р.
8. Politychna entsyklopediya (Political Encyclopedia). Natsional’naya akademiya nauk Ukrayiny instytut politychnykh i etnonatsional’nykh doslidzhen’ imeni I.F. Kurasa, Kyiv, 2011.
9. Politolohichnyy entsyklopedychnyy slovnyk (Political Science Encyclopedic Dictionary). Kyiv, 2004, 736 р.
10. Pukhkal O. H. Modernizatsiya politychnoyi systemy Ukrayiny: derzhavno-upravlins’kyy vymir (Modernization of Ukraine’s political system: public management dimension). Derzhavne upravlinnya ta mistseve samovryaduvannya: zb. nauk. pr., Dnipropetrovsk, 2010, no. 3, pp. 41-50.
11. Suchasna ukrayins’ka polityka (Modern Ukrainian politics). Analitychni dopovidi Instytutu politychnykh i etnonatsional’nykh doslidzhen’ im. I.F.Kurasa NAN Ukrayiny, Kyiv, 2009, pp. 7-88.
12. Trachuk V. Politychna elita ta politychna modernizatsiya (The political elite and political modernization). Ukrayins’ka natsional’na ideya: realiyi ta perspektyvy rozvytku: zb. nauk. prats’, Lvov, 2008, no. 20, pp. 139-144.
Опубліковано
2015-12-20
Як цитувати цю статтю:
Parlyk, V. (2015). Політичні реформи в Україні: перехід від трансформації до модернізації. Науково-теоретичний альманах "Грані", 19(1), 47-52. https://doi.org/10.15421/1716008
Розділ
ПОЛІТОЛОГІЯ